Voorbeelden

Hieronder verzamelen we ingeleverde draaiboeken van culturele instellingen. Deze plannen kunnen en mogen aangewend worden als voorbeeld bij het opstellen van de eigen plannen. Geen twee organisaties zijn identiek dus houd altijd de specifieke eigen situatie in ’t oog.

De verantwoordelijkheid van een draaiboek ligt altijd bij de organisatie. Een voorbeeld kan niet aangehaald worden bij eventuele fouten in het eigen plan. Net als de sectorgids zijn ook deze plannen ‘levende’ documenten en van veranderlijke aard.

Bij een klik op de naam open je de pdf in de browser zonder downloaden.

Brief aan lokale overheid

Sinds de lokale overheden meer beslissingsrecht kregen van de Nationale Veiligheidsraad is Vlaanderen een lappendeken geworden van onverklaarbare en strikte maatregelen en afschaffingen. Het lijkt wel alsof de nationaal afgesproken maatregelen met de GEES niet meer bestaan.

Daarom stelden we een standaardbrief op die door lokale cultuurinstellingen gebruikt kan worden om hun lokale overheid op de hoogte te brengen van het fantastische en gedragen kader aan preventiemaatregelen dat gevolgd word bij het organiseren van een evenement. De brief eindigt met een oproep tot het herbekijken van de maatregelen en het dialoog met de cultuurinstellingen aan te gaan.

Zitplannen

Op de pagina ‘zitplan‘ zijn er voorbeelden van alternatieve zitplannen te vinden.

Preventieplannen

Varia