Categorieën
Update

UPDATE 01/07/2020

Beste sectorgidslezer

Na een overleg met de GEES eerder vandaag kunnen wij een reeks goed nieuws brengen die de heropstart van de publieke activiteiten toch weer wat verlicht. Onderaan deze update wijzen we iedereen graag ook nog op enkele aangepaste secties op de website.

We beginnen met twee algemene versoepelingen. Zo is het bij het verzamelen van contactgegevens niet langer nodig om deze van elke unieke bezoeker te verzamelen. Eén contactpersoon per bubbel volstaat. Wanneer er een mogelijke besmetting zou zijn, zal deze persoon de contactgegevens van de anderen moeten delen met de tracing instanties.

Daarnaast kunnen evenementen ook doorgaan voor een staand publiek. Zij moeten wel altijd verzameld zijn rond een statafel en de social distancing tussen bubbels moet altijd gerespecteerd worden.

Dan kijken we even naar muziek. Er is een kleine aanpassing naar de opstelling van blazers toe. Nadat eerst vastgelegd werd dat schermen van plexi of ander materiaal altijd verplicht waren, wordt het nu een ‘of/of’ verhaal. Wanneer blazers op twee meter van andere muzikanten opgesteld worden, hoeven dergelijke schermen niet meer. Is de afstand beperkt tot anderhalve meter, moeten schermen wel nog.

Daarnaast is er duidelijkheid gecreëerd rond het maximaal toegelaten aantal van 50 mensen op een podium. Dit is een maatregel die enkel van toepassing is bij amateurs. Professionelen mogen – als de locatie dat toe laat – met meer op een podium staan.

Goed nieuws voor kinderkoren: alle leden jonger dan 12 jaar moeten geen mondmasker dragen. Als het gaat om een gemixte groep waar ook kinderen ouder dan 12 jaar in zingen. Dan moet iedereen een mondmasker dragen.

Ook de schoolvoorstellingen kwamen nog eens aan bod. Daar kregen we te horen dat groepen van -12-jarigen zonder social distancing geplaatst zullen kunnen worden. Bij groepen van kinderen boven de 12 jaar zal social distancing blijven gelden omdat dit op school ook zo is. Men spreekt daar enkel van een ‘klasbubbel’ om tracing bij eventuele besmetting makkelijk te maken. Die ‘klasbubbel’ houdt echter niet in dat zij social distancing niet meer moeten respecteren.

Daarna wijzen we iedereen graag nog eens op het belang van goede ventilatie bij het organiseren van evenementen in een binnenlocatie (een tent wordt ook als binnenlocatie gezien). De richtlijnen daarrond kregen een lichte update op onze website. Deze richtlijnen werden goedgekeurd door de GEES.

Er zijn discrepanties aan het licht gekomen in de verschillende protocollen van de regio’s. Deze ongelijkheden (vooral naar zaalvulling met mondmaskers in plaats van social distancing) is aangekaart bij de GEES en per direct op de agenda gezet voor een Interministriële Conferentie op 14 juli. Erika Vlieghe gaf meteen te kennen dat de situatie het momenteel niet toelaat om een zaal op een andere manier te vullen dan met respect voor de social distancing. Er werd wel een duidelijk verlangen naar meer perspectief geuit door ons (bv geen rij tussen laten, de afstand verkleinen). De GEES erkent dat er perspectief zal komen eenmaal de situatie dat toelaat.

We geven ook mee dat er een kleine wijziging is in de benadering van de CERM. Hoewel het eerst leek dat dit door iedereen gebruikt zou moeten worden, legt het Ministrieel Besluit van 30 juni met inwerkingtreding op 1 juli vast dat dit enkel moet voor evenementen die de capaciteit van 200 toeschouwers overstijgen. Dat houdt in dat er geen CERMs opgesteld moeten worden voor alle binnenactiviteiten in juli. Het draaiboek blijft natuurlijk onontbeerlijk voor deze evenementen. Dat kan volledig opgesteld worden op basis van de sectorgids.

Ten slotte gaf de GEES ook mee dat de sectorgids Professionele Kunsten altijd de te volgen gids is wanneer er op een evenement iets op een podium door gaat. Het maakt niet uit of dat professioneel, amateur, openbaar, privé of binnen het kader van een evenement van een andere sector is.

Allemaal goed nieuws. Wij blijven uiteraard gaan voor beter en kijken erg uit naar het IMC van 14 juli die een gelijke manier van werken in Franstalig en Nederlandstalig België zou moeten brengen.

sectorgids@overlegkunsten.org blijft de hele zomer bereikbaar voor vragen, opmerkingen. Persoonlijke uitnodigingen voor events zijn ook altijd welkom.

AANPASSINGEN OP DE SITE:

  • Er staan heel wat voorbeelden van draaiboeken, zitplannen en andere documenten online.
  • Er zijn heel wat FAQs toegevoegd de afgelopen week. De nieuwste vragen krijgen steeds een * mee als indicatie.
  • Amateurs kregen door de aanpassing van het basisprotocol eindelijk uitsluitsel over hun situatie. Het komt er veelal op neer dat zij, mits aangeduide coördinatie (een ‘coronaverantwoordelijke’), dezelfde regels volgen als de professionelen.
  • Op de laatste NVR werden nieuwe maximumcapaciteiten aangekondigd. Deze aantallen werden aangepast waar nodig op de website.
  • Het nieuwe basisprotocol cultuur bracht nog meer duidelijkheid over het organiseren van workshops. Er werd een handig overzicht toegevoegd aan de website waardoor je snel de juiste te-volgen-maatregelen kunt vinden.