Categorieën
Update

UPDATE 29/10/2020

Beste sectorgidslezer De nieuwe maatregelen brachten voor velen wat verwarring mee inzake het professionele werk achter de schermen. We zagen de vragen in grote getale binnenlopen. We hielden de afgekondigde maatregelen opnieuw tegen het licht en finaliseerden onze interpretatie. Na aftoetsing met CJM kunnen we volgende interpretatie meegeven die geldt voor de professionele kunstensector.


PERSONEEL = iemand die een contractuele arbeidsrelatie in loondienst heeft of als zelfstandige specifiek voor de organisatie. Vrijwilligers vallen daar niet onder.

REPETEREN/PROF WERKEN ACHTER DE SCHERMEN
– Kan, met -12 jarigen
– Kan, met personeel

– Alle ‘niet-personeel’: via andere relevante websites
– Geen extern (professioneel) bezoek van programmatoren of pers bij repetities of residenten

RESIDENTIES:
– Kunnen doorgaan, mits contractuele overeenkomst (modelcontract in het Nederlands vanaf morgen via Juist is Juist)

WORKSHOPS:
– Kan voor -12 jarigen
– Kan doorgaan maar uitsluitend met eigen residenten (zoals hierboven vermeld) en personeel
– Niet voor derden, ook niet als ze professioneel verbonden zijn aan een andere organisatie

– Afstand steeds bewaren, geen close contact
– Capaciteit te bepalen op basis van 1p per 10m2 (zie basisprotocol)

OPLEIDINGEN:
– Kan voor -12
– Kan doorgaan met uitsluitend eigen personeel
– Niet voor derden, ook niet als ze professioneel verbonden zijn aan een andere organisatie

VERGADERINGEN:
– Telewerk moet de norm zijn. Is samenkomen nodig? Kan het digitaal?
– Indien nodig, kan het enkel met eigen personeel. Een RvB kan bijvoorbeeld enkel digitaal.

KUNSTGALERIJEN:
– Zelf overweging maken wat de eigen hoofdzaak is:
– expositie = museum, gesloten
– tonen om te verkopen = winkel, open

STREAMING:
– opname van een optreden/productie voor online verspreiding in een lege zaal kan
– Iedereen op contractuele basis (cfr freelancers)

Deze verduidelijking maakt duidelijk dat er weinig ruimte voor verdere interpretatie is en de regels zeer limitatief opgesteld zijn. Dat hoeft natuurlijk niet te verwonderen in de huidige epidemiologische situatie. Wij roepen daarom nogmaals op tot absolute voorzichtigheid. Ook bij het werken achter de schermen onder personeel moeten de geldende maatregelen strikt gevolgd worden.

Houd het veilig, zorg goed voor elkaar en voor jezelf.

Warme groeten

Team covexit