Categorie├źn
Update

UPDATE 26/03/2021

Beste sectorgidslezer

De afgelopen weken viel het een en ander bij ons in zijn plooi. De onderhandelingen achter de schermen met de virologen en andere instanties gaven vorm aan het kader waarbinnen we straks weer aan de slag kunnen. Dat leidde tot een vernieuwde website die vanaf nu online beschikbaar is.

De nieuwe sectorgids is meer gestroomlijnd en makkelijker leesbaar, zowel voor nieuwe als voor terugkerende bezoekers. De essentie vormt telkens een pagina met algemene maatregelen op basis van de 10 geboden. Deze 10 geboden zijn een nieuwe uniforme houvast binnen de corona-aanpak en omvatten de basis waaraan elk draaiboek moet voldoen. Dit vullen wij dan aan met sectorspecifieke maatregelen. Dat klinkt misschien als veel verandering maar geen paniek: de maatregelen zijn niet drastisch veranderd. Het gaat vooral om een meer gestructureerde en heldere aanpak. Dit was een wens van het corona commissariaat om op die manier een meer uniforme aanpak te bekomen over de sectoren heen.

We presenteren deze nieuwe versie met de nodige trots aan jullie. We zijn er van overtuigd dat het jullie werk makkelijker zal maken, het sneller zal gaan en de duidelijkheid iedereen ten goede komt. De virologen en bevoegde instanties waren alvast fan van ons werk en de manier waarop we de oude sectorgids wisten te verzoenen met de nieuwe aanpak. Neem de nieuwe versie al eens door en kijk even na of je bestaande draaiboeken voor het werk achter de schermen een update nodig hebben.

Over dat werken achter de schermen kregen we na de persconferentie van het Overlegcomit├ę enkele vragen binnen. Ook hier is er echter geen reden tot paniek: het professioneel artistiek werk achter de schermen kan ongewijzigd doorgaan. Het is echter wel belangrijk om daarbij de regels omtrent het fysiek aanwezig zijn op het werk en de verschillende attesten die daarvoor nodig zijn, goed op te volgen zodat in geval van (opgedreven) controle er geen twijfel ontstaat rond het correct opvolgen van telewerk.

In onze vorige nieuwsbrief (dd 24/03) vermeldden we reeds dat de nieuwe regels rond onderwijs mogelijks ook invloed hadden op onze sector. Dat vermoeden werd ons ondertussen bevestigd: door de sluiting van de scholen is het onmogelijk om cultuureducatieve activiteiten te organiseren in een schoolcontext. De enige uitzondering daarop is het kleuteronderwijs waar geen verbod op cultuureducatieve activiteiten is. Gezien de precaire toestand is het aangewezen dat er goed met de school wordt afgestemd over wat er mogelijk is.

Zoals altijd houden wij jullie verder op de hoogte van alle ontwikkelingen en beslissingen die nog volgen uit de onderhandelingen. We hopen dat de nieuwe sectorgids toch een beetje een lichtpunt kan zijn en kan doen verlangen naar de terugkeer van publiek.

Warme groeten

Team Covexit