Categorieën
Update

UPDATE 23/10/2020 – bis

Beste sectorgidslezer

Kort na de vorige update al een nieuwe mailing. Zonet werd het nieuwe basisprotocol online gezet door CJM. Het nieuwe basisprotocol gaat in vanaf morgen (24/10) en specificeert – naast het komende Ministerieel Besluit – hoe de aangekondigde maatregelen er voor onze sectoren uitzien.

We gaan er momenteel van uit dat de bepalingen van de sectorgids voor de meeste zaken van kracht zijn, aangezien het hierbij vooral gaat om uitzonderingen voor de professionele sector. Het basisprotocol brengt wel meer duidelijkheid omtrent de seating arrangements. Om de afstand van anderhalve meter tussen privébubbels (huishouden + 1 nauw contact) te voorzien wordt er gerekend op het tussenlaten van 2 stoelen. Aan de hand van goede praktijkvoorbeelden kunnen we adviseren dat de tussenrij niet per se volledig vrij gehouden hoeft te worden in dit geval. De zaal kan gevuld worden volgens een dambordprincipe waarbij toeschouwers nooit rechtstreeks achter elkaar zitten en telkens anderhalve meter afstand behouden.

Vanmorgen gaven we jullie mee dat er geen verschil in publiekscapaciteit zit tussen binnen en buiten maar CJM geeft mee dat de maxima blijven zoals ze waren: 200 binnen, 400 buiten. Eten en drinken is in geen van beide toegelaten in de huidige fase 4 (code ROOD), mondmaskerplicht geldt te allen tijde. Kinderen onder de 12 jaar tellen mee bij het bepalen van de capaciteit maar zij hoeven geen mondmasker te dragen.

Voor het organiseren van activiteiten met niet-professionelen (workshops bijvoorbeeld) gelden ook enkele nieuwe maatregelen. Zo wordt de grootte van de groep bepaald op basis van densiteit. In de huidige fase 4 (code ROOD) geldt daarbij één deelnemer per 10m2. Het maximaal aantal deelnemers wordt vastgelegd in het MB – momenteel staat dat op 40. Een mondmasker is altijd verplicht. Activiteiten met nauw fysiek contact zijn verboden en bij repetities moeten samenscholingen tijdens pauzes maximaal vermeden worden. Er mag dus geen drank of eten aangeboden worden aan deelnemers. Voor activiteiten met uitsluitend professionelen blijven de regels uit de sectorgids van kracht.

Ook De Ambrassade kwam met een geüpdatete versie van het jeugdwerkprotocol. Onze kunsteducatieve organisaties moeten zich daar deels op baseren voor hun activiteiten. Aangezien ook het jeugdwerk opschuift naar de huidige fase 4 (code ROOD) komen er ook daar wat verstrengingen. Zo moeten begeleiders nu altijd een mondmasker dragen, ook bij deelnemers onder de 12 jaar. Voor -12-jarigen gelden er verder geen restricties tussen buiten, binnen en de grootte van groepen. 

Bij +12-jarigen vormen buitenactiviteiten de regel met een maximum van 50 personen. Mondmaskerplicht geldt daarbij zoals in het onderwijs: enkel als de afstand niet bewaard kan worden. Als het niet anders kan, zijn binnenactiviteiten mogelijk met een maximum van 20 personen. Het mondmasker wordt dan altijd door iedereen gedragen (behalve bij intense fysieke inspanningen conform de regels van sport) en social distancing is de norm. Activiteiten met intens fysiek contact worden vermeden.

Daarnaast wijzen we graag nog op enkele extra attentiepunten die toegevoegd werden aan het basisprotocol rond de inhoud van het draaiboek. Er wordt aandacht gevraagd voor crowd management en het uitwerken van heel duidelijke circulatieplannen om mensen zoveel mogelijk uit elkaar te houden en veilig door het gebouw te laten stromen.

We houden jullie op de hoogte en werken de komende periode aan de verdere verfijning van de maatregelen.

Groeten