Categorieën
Update

UPDATE 23/04/2021

Beste Sectorgidslezer

Zonet gaf het Overlegcomité zijn persconferentie waarin het zijn gemaakte beslissingen toelichtte. Die beslissingen focusten zich vooral op de modaliteiten rond de buitenactiviteiten die mogelijk zullen worden vanaf 8 mei. Daarbij kwam ook onze sector aan bod.

Goed nieuws voorop: vanaf 8 mei zullen culturele evenementen in de buitenlucht kunnen doorgaan voor 50 personen publiek en zelfs voor 50 personen binnen als het gaat om een testevenement. De voorwaarde hiervoor – 80% vaccinatie van 65+’ers – zal weldra behaald worden. Momenteel zitten we namelijk op 72%. Dat is een eerste belangrijke stap in de heropstart en een positief perspectief na maanden van sluiting voor onze sector. Wij gaan er van uit dat deze publieksactiviteiten georganiseerd worden aan de hand van Sectorgids. Voor de specifieke modaliteiten wachten we het MB af. We denken dit MB maandag in te kunnen kijken.

Vanaf juni stijgt het maximum aantal toegelaten personen naar 200 personen. Bij locaties binnen gaat het om een maximum van 75% capaciteit op basis van het CIRM-attest, met een maximum op 200 personen. Om deze versoepeling door te laten gaan, moet wel een vaccinatiegraaad van 80% behaald worden bij de meest kwetsbaren in de maatschappij en de bezettingsgraad op intensieve zorgen moet onder de 500 bedden zitten.

Verdere inkijk in de heropstartstrategie gaf het Overlegcomité niet. De epidemiologische situatie is nog te precair om hier al over te beslissen. Op 11 mei komt het Overlegcomité opnieuw samen om het verdere perspectief te bekijken voor de zomer en september. Wij blijven uiteraard actief in onderhandeling met alle verschillende instanties.

Het jeugdwerk kreeg ook perspectief van het Overlegcomité. Vanaf 25 juni zullen activiteiten weer mogelijk zijn voor groepen van 50 jongeren buiten en binnen en zullen ook overnachtingen weer mogelijk zijn. Hiermee wordt er perspectief gecreëerd voor de zomerkampen. Zoals altijd verwijzen we graag naar onze collega’s van De Ambrassade voor de specifieke modaliteiten.

Het Overlegcomité keurde daarnaast wel een kader goed voor de organisatie van testevenementen in mei en juni. Met de testevenementen wordt onderzocht onder welke voorwaarden evenementen later dit jaar veilig kunnen openen. Afhankelijk van een aantal criteria (zoals aantal aanwezigen, mondmaskers, afstandsregels, binnen/buiten) krijgt elk testevement een lage of hoge tot erg hoge ‘epidemiologische voetafdruk’.  In mei kunnen nog geen testevenementen met een ‘erg hoge epidemiologische voetafdruk’ plaatsvinden.  Als de cijfers op intensieve zorg voldoende dalen en de vaccinatiestrategie volgens planning verloopt, zal dat in juni wel kunnen. 

Vooraleer een testevenement georganiseerd kan worden, moeten heel wat stappen doorlopen worden. 

  • De organisatie dient het dossier aan de hand van de CERM in bij de burgemeester (die op zijn beurt ook voorlegt aan de politie)
  • De burgemeester geeft akkoord/niet-akkoord op het dossier en stuurt zijn info ook door naar de gouverneur ter kennisgave. 
  • Mits akkoord van de burgemeester, kan de organisator het dossier indienen bij de bevoegde minister. Het dossier omvat een omschrijving van de opzet en aanpak van het testevenement, de ingevulde CERM en het akkoord van de burgemeester. 
  • De bevoegde minister analyseert het voorstel. Indien akkoord, maakt de bevoegde minister het  dossier over aan het coronacommissariaat voor advies. 
  • Op basis van het advies van coronacommissariaat (binnen de 4 dagen) neemt de bevoegde minister in samenspraak met de federale ministers voor Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid een finale beslissing. 

Het goedkeuringsproces verloopt op wekelijkse basis. De bevoegde ministers bezorgen wekelijks op maandag de door hen goedgekeurde dossiers aan het coronacommissariaat. Een definitieve beslissing volgt dan op het einde van de week.

Vragen over de modaliteiten van de testevents kunnen niet door ons behandeld worden aangezien Sectorgids vertrekt vanuit een arbeidspreventief kader voor werk achter de schermen en bij heropening. In dat opzicht blijven wij gaan voor een veilige, gefaseerde heropstart waarin crowd control, goede organisatie en voorzorgsmaatregelen de risico’s maximaal beperken.

Eenmaal wij het nieuwe MB hebben kunnen inkijken, zal de informatie op de Sectorgids waar nodig aangepast worden. Grote veranderingen zullen dat niet zijn aangezien de Sectorgids al een maand geleden aangepast werd aan de nieuwste modaliteiten. Wij communiceren deze wijzigingen natuurlijk aansluitend in een nieuwe update.

Nu is het samen met jullie uitkijken naar 8 mei. Houd het veilig, zorg voor jezelf en zorg voor elkaar!

Warme groeten

Team Covexit