Categorieën
Update

UPDATE 20/08/2021

Beste Sectorgidslezer 

Daarstraks maakte het Overlegcomité een aantal nieuwe versoepelingen bekend.

Met een eerste echt zonnig (festival)weekend zonder grote coronabeperkingen achter de rug (dat nergens tot grote problemen leidde) en ons land dat aan de top van de snelst vaccinerende landen staat (actuele stand van zaken: 7.796.625 Belgen volledig gevaccineerd ofte 67,7 procent van de totale bevolking), zetten we opnieuw enkele stappen naar een hervatting van het normale leven. 

In deze update geven we jullie een zo volledig mogelijk beeld van alles wat er gezegd is. Het spreekt opnieuw voor zich dat er de komende dagen meer details bekend zullen worden uit het verslag van het overlegcomité en het daaruit voortvloeiende ministerieel besluit. Van zodra we daar meer nieuws over hebben, komt dat jullie richting uit.

Volgens de virologen worden dit najaar ‘de individuele verantwoordelijkheid en het gezond verstand belangrijker.’ Brussel blijft – omwille van de lagere vaccinatiegraad – een ‘specifieke zone’. Brussel wacht een maand met de uitvoering van de versoepelingen en zet verder in op vaccinatie. We vissen uit wat dit betekent voor de culturele spelers in Brussel en bevestiging volgt. We gaan er van uit dat de organisaties die ingeschreven zijn op de Nederlandstalige taalrol verder de regels volgen zoals beschreven in de Sectorgids. 

Telewerk is enkel nog in Brussel een sterke aanbeveling maar de overheid vraagt werkgevers om met de voordelen en de ervaring van telewerk aan de slag te gaan. 

Vanaf 1 september vervallen alle maatregelen voor evenementen tot 200 aanwezigen binnen en voor 400 aanwezigen buiten. Met andere woorden: er moeten geen mondmaskers meer gedragen worden of afstand worden gehouden. Vanaf 1 oktober worden deze bezoekersaantallen opgetrokken tot 500 aanwezigen binnen en tot 750 buiten. Opgelet, het is wel zo dat de bevoegde lokale overheid het laatste woord heeft en daar anders over kan beslissen als de situatie lokaal ongunstig is. Treed dus tijdig in contact met hen.

Grotere evenementen die een Covid Safe Ticket (CST) gebruiken, kunnen vanaf 1 september ook binnen doorgaan zonder maatregelen. Organisatoren van grotere evenementen kunnen dan kiezen. Ofwel werken ze met het CST ofwel niet. Wie met het CST werkt, hoeft geen maatregelen meer toe te passen. Wordt er geen CST gevraagd, dan blijven de maatregelen in verband met afstand houden en mondmaskers gelden zoals we die kennen met CERM en CIRM. Wie de CIRM -of CERM-capaciteiten wil overschrijden, moet uiteraard het CST toepassen.

Wat betreft de maatregelen voor cast en crew of medewerkers moet het duidelijk zijn dat het Covid Safe Ticket zoals dat geldt voor het publiek niets te maken heeft met de maatregelen voor cast of crew. Tot nader order blijven de maatregelen helaas voor hen gelden, ook al zijn medewerkers gevaccineerd of kunnen ze een negatieve test voorleggen. We willen daar uiteraard graag verandering in zien en zijn momenteel in onderhandeling voor spoedige versoepeling. We hopen dat het najaar ook voor hen snel een nieuw tijdperk mag inluiden.

Voor alle duidelijkheid herhalen we de stand van zaken nog even voor wat betreft ventilatie. Er is door de federale overheid een kader geschetst waarin we het beste kunnen werken. Dat kader vind je terug in de sectorgids onder ‘ventilatie’, voor het actieplan verwijzen we naar de aanbevelingen van de FOD WASO. Deze aanbevelingen dienen om te sensibiliseren en om goed te kunnen monitoren. Op die manier kunnen we ons bewust zijn van hoe ventilatie functioneert en hoe we ze kunnen verbeteren in onze zalen. Opgelet: het is zeker niet zo dat zalen die maatregelen nemen en toch een maximum overschrijden dicht zouden moeten. We kwamen overeen met de overheid dat er in deze fase geen noodzaak is aan controle en handhaving. Dat betekent dat organisaties en activiteiten niet stilgelegd of geannuleerd kunnen worden op basis van deze regeling, noch door de overheid, noch door de organisator zelf. De sector heeft zich geëngageerd om van ventilatie een aandachtspunt te maken en een verbetertraject te lopen in de toekomst. Vandaag en als eerste stap betekent dat dus vooral dat er gewerkt wordt aan sensibilisering en monitoring.

Uiteraard is het ook zo dat we verder werken aan het contingency plan waarin de modaliteiten voor de verderzetting na deze eerste data worden vastgelegd. Van zodra dit klaar is horen jullie het via deze weg. Er is een nieuw overlegcomite gepland omstreeks midden september waar de mondmasker en loslaten van de federale fase zal besproken worden

Zomerse groeten,

Team Covexit