Categorieën
Update

UPDATE 20/08/2020

Beste sectorgidslezer

De Nationale Veiligheidsraad van vandaag (20/08/2020) bracht enkele versoepelingen mee voor onze sector waardoor we terug een versnelling hoger kunnen schakelen. We hebben op alle beleidsniveaus gedrukt om duidelijk te maken dat cultuur aan de hand van de sectorgids veilig georganiseerd én beleefd kan worden. Toch hadden we veel meer op tafel gelegd dan we gekregen hebben.

Allereerst is er opnieuw een verhoging van de maximaal toegelaten capaciteit. Binnenevenementen kunnen voor 200 man terwijl er buiten weer 400 man publiek ontvangen kan worden. De mondmaskerplicht die sinds eind juli van kracht is, blijft uiteraard gelden. Wij hebben met de GEES afgesproken om de SD te verkleinen naar 1 meter, wat natuurlijk grote verschillen in bezettingsgraad met zich mee kan brengen. Dat hoorden we niet op de Veiligheidsraad maar wordt mogelijks opgenomen in het MB.

Daarnaast kunnen permanente infrastructuren vanaf 1 september een aanvraag tot uitzondering op de maximale capaciteit indienen. Dat gebeurt op advies van de minister van cultuur en de burgemeester via het eventloket. We hebben de administratie gevraagd hoe de exacte procedure in elkaar zal zitten. We hopen daar volgende week meer duidelijkheid over te hebben.

Met ons kernteam hebben we een kader uitgewerkt – naar analogie met de kleurencodes van onderwijs – om discrepanties op lokaal niveau tegen te gaan en eenheid van commando te bewerkstelligen. Het gaat hierbij ook om vier kleurcodes die elk hun specifieke maatregelen hebben maar steeds de ruimte voor cultuurbeleving laten. Zowel de GEES als de administratie waren zeker te vinden voor deze langetermijnoplossing maar de Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat het nog te vroeg was voor dergelijk stabiel en duurzaam kader.

Schoolvoorstellingen zijn tot nader order verboden. Wij hadden nochtans voorgesteld om schoolvoorstellingen mogelijk te maken bij code geel en code oranje mits het volgen van strikte hygiënische maatregelen maar de GEES noch de Nationale Veiligheidsraad wilden daar momenteel op ingaan. Hun argument was dat het een te grote mobiliteit met zich mee zou brengen. Wij zijn teleurgesteld over die beslissing en hebben dat laten blijken. We zijn er zeker van dat schoolvoorstellingen veilig zouden kunnen doorgaan en gaan dan ook blijven drukken voor meer perspectief.

Deze maatregelen blijven een maand van kracht. Eind september volgt er een nieuwe Nationale Veiligheidsraad. Daarbij ligt de focus op de langetermijnplannen. Wij blijven echter niet stil zitten en blijven duwen op het beleid. We hebben nood aan meer perspectief dan ons nu gegeven is. Dat geldt voor de maximale capaciteit maar ook voor bv schoolvoorstellingen. Daarnaast schrijven wij actief mee aan de langetermijnoplossingen (de kleurencodes) voor onze sector zodat er werkbare maatregelen afgekondigd worden.

Ten slotte roepen we iedereen graag op om goede praktijkvoorbeelden en positieve berichtgeving rond georganiseerde activiteiten te delen met ons. We gaan een pagina op de website maken om aan te tonen hoeveel goede evenementen er plaatsvinden en hoe daar op gereageerd wordt. 

Morgen zitten wij in het kader van ons engagement in de Crisiscel Cultuur samen met een aantal gouverneurs en op woensdag 26 augustus is er een webinar voor alle geïnteresseerde burgemeesters om hen duidelijk te maken wat de sectorgids is en waarom cultuur coronaproof kan. Engageer zeker jullie burgemeesters om hier aan deel te nemen. Ze kunnen zich inschrijven via deze link.

Zoals altijd houden we jullie op de hoogte bij eventuele veranderingen en blijven wij bij vragen bereikbaar op het mailadres. Houd de druk hoog door te posten op sociale media en in overleg te treden met jullie lokale overheid.

Blijf organiseren en toon dat cultuur veilig kan!