Categorieën
Update

UPDATE 18/06/2021

Beste Sectorgidslezer

Een nieuw Overlegcomité, een nieuwe nieuwsbrief! In deze nieuwsbrief lichten we de beslissingen van het OC toe en geven we nog enkele andere updates van de Sectorgids mee. Dankzij de evolutie van de goede cijfers wordt het Zomerplan dat wij met de beleidsmakers tot stand deden komen, verder geïmplementeerd.

Beginnen doen we met het nieuws van het OC. Het belangrijkste punt daarbij is dat de versoepelingen van 1 juli vroeger in voege treden: vanaf 27 juni kunnen we dus voor maximaal 2000 personen of 100% (een versoepeling, eerder was dit 80%) van de CIRM-capaciteit indoor en 2500 personen outdoor evenementen organiseren. Telewerk is vanaf dan niet meer verplicht maar aanbevolen. Eerder werd al bevestigd dat georganiseerde activiteiten op 25 juni verdubbeld worden naar 100 deelnemers indoor en outdoor. Het sluitingsuur van de horeca wordt verzet naar 1 uur ‘s nachts. Dat wordt vanaf 27 juni ook het einduur van evenementen. Ook de uitbreiding van de groepen die samen mogen komen met 8 in plaats van 4 wordt doorgetrokken naar onze sector. Dat betekent dat zitplannen vanaf dan met deze aantallen ingevuld kunnen worden.

Dat is momenteel het enige dat wij met zekerheid kunnen communiceren over de beslissingen van het Overlegcomité. Wij zijn momenteel druk aan de slag met het verder verzamelen en concretiseren van informatie om meer detail te kunnen geven.

Er heerste heel wat onrust over de verplichting van mechanische ventilatie binnen CIRM aangezien veel locaties (en zeker ad-hoc locaties) hier moeilijk aan kunnen voldoen. Dit werd aangekaart en leidde tot een aanpassing. De enige verplichting rond CIRM die de lokale overheid heeft, is het gebruik ervan maar bij het maken van de toelatingsbeslissing kunnen zij de voorwaarden binnen het CIRM interpreteren. Natuurlijk is het aan de preventieadviseur binnen de organisatie om met alternatieve opties te komen waardoor deze interpretatie gerechtvaardigd is. Zoals steeds benadrukken wij dat een goed overleg met het lokale bestuur leidt tot de beste, meest realistische inzichten van specifieke, lokale situaties. In onze FAQ vind je een duidelijke uitleg (met verwijzingen naar wetgeving) voor deze aanvraag.

We trokken ook naar kabinet Onderwijs met enkele onduidelijkheden die we nog binnenkregen via mail. Uit dat overleg kwamen de volgende besluiten voort:

  • Scholen kunnen zich sinds 9 juni met meerdere klasbubbels verplaatsen via georganiseerd vervoer.
  • Nu ook bevestigd: het is dus ook mogelijk om met meerdere klasbubbels van verschillende of dezelfde scholen een voorstelling te volgen, zonder contact tussen de bubbels.
  • Het aantal toegelaten leerlingen volgt hier ook de CIRM-capaciteiten van 75%, met maximum 200 personen. Binnenvoorstellingen kunnen dus enkel in een CIRM-geattesteerde locatie.
  • Bij extra-muros voorstellingen mogen in heel beperkte mate ook externen (programmatoren etc) aanwezig zijn indien zij niet in contact komen met de klasbubbels. Intra-muros is dit niet mogelijk aangezien niet-essentiële derden op school niet toegelaten zijn.

We vroegen tenslotte ook om duidelijkheid over september maar daar wordt nog met voorbehoud over gesproken. Het kabinet onderwijs verwacht dat de situatie in september weer normaal zal zijn maar kan hier pas midden-augustus finaal uitsluitsel over geven.

We herhalen graag nog eens dat op 1 juli het beantwoorden van sectorvragen door Team Covexit stopt. We verwijzen vanaf die datum graag door naar onze zeer uitgebreide FAQ, de FAQ van Cultuurloket in samenwerking met CJM en hun coronalijn. Uiteraard zal de website blijvend geüpdatet worden met de laatste maatregelen die na een OC of bij verschijnen van een MB ontstaan en zullen deze ook steeds gecommuniceerd worden via de nieuwsbrief. Het beleidswerk blijft uiteraard ook verder lopen achter de schermen. Maan iedereen in de sector dus zeker aan om zich in te schrijven op deze nieuwsbrief.

Op 16 juli is er een nieuw Overlegcomité gepland waarbij er wederom heel wat versoepelingen op tafel zullen liggen. In de tussentijd roepen we iedereen op om zich te laten vaccineren. De vaccinaties zijn het enige toegangsticket tot meer vrijheid.

We kijken er naar uit om jullie over enkele dagen weer te contacteren met meer concrete informatie.

Warme groeten

Team Covexit