Categorieën
Update

UPDATE 16/10/2020

Beste sectorgidslezer

Zonet gaf het Overlegcomité zijn persconferentie en kondigde daarop aan dat België zich vanaf maandag 19 oktober in alarmniveau 4 van de 5 bevindt uit de te lanceren Barometer. Dit alarmniveau blijft landelijk één maand actief en brengt tijdelijke gevolgen voor alle sectoren. Op een later moment treedt de Barometer in werking. Deze zorgt voor een harmonisering van verschillende protocollen om zo een duurzaam en landelijk kader voor de lange termijn te creëren.

Goed nieuws voorop: voor onze sector blijven tot eind volgende week de huidige protocollen van kracht met de daarbij horende gekende preventiemaatregelen. Tijdens deze periode werken wij met de verschillende overheden en coronacommissaris Pedro Facon aan de revisie van onze protocollen en de implementatie daarvan in de Barometer. Meer daarover verder in deze update.

Telewerk wordt de regel met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Voor de professionele kunsten betekent dit dat het werk achter de schermen (repetities, creaties etc) mag blijven doorgaan in de meest veilige omstandigheden.

Gedurende de komende maand zijn er nog enkele andere maatregelen van kracht. Zo is er een avondklok (tussen middernacht en 5 uur ‘s ochtends) voor het volledige land. Dit kan implicaties hebben voor de aanvangstijd van een cultureel evenement. De horeca moet volledig sluiten. Na twee weken volgt wel een evaluatie van deze laatste maatregel maar dit heeft uiteraard gevolgen voor de bars en foyers in cultuurhuizen. Voorts worden de close contacts beperkt tot één iemand buiten het huishouden. Dit betekent dat seating beïnvloed wordt volgens dit principe.

De Barometer treedt op een later moment in werking. De Barometer betekent dat protocollen nationaal geharmoniseerd worden. Onze kleurcodes gaan daarbij op in de alarmniveaus van de Barometer. Vanaf volgende week start het werk hierrond. Dankzij ons gezamenlijk voorgaande werk voelen we ons klaar voor deze nieuwe taak. Daarbij houden we vast aan de verworvenheden en werken professionele kunsten en events samen aan een nieuw, eenduidig en vereenvoudigd protocol dat uitgaat van een podium- en publiekslogica en waarbij CERM en CIRM bewaakt worden. De diverse sectoren en partners worden daarvoor geconsulteerd op de reeds beproefde manieren. Finaal zal het werk van de verschillende sectoren aan elkaar afgetoetst worden om discrepanties te vermijden. De website zal natuurlijk aangepast worden aan deze nieuwe realiteit.

We roepen iedereen op om de regels goed na te leven. Ondertussen gebruiken we deze situatie als een ‘reculer pour mieux sauter’ en werken we naarstig aan het nieuwe duurzame langetermijnskader op basis van het huidige werk.

Groeten

Team covexit