Categorieën
Update

UPDATE 16/04/2021

Beste sectorgidslezer

Zoals beloofd in onze vorige update, bezorgen we jullie steeds de – na nieuw overleg bevestigde – nieuwigheden.

Beginnen doen we met een korte mededeling over de pilootprojecten. Het overlegcomité heeft beslist dat er de komende periode proef- en pilootactiviteiten kunnen plaatsvinden onder een strikt kader. Dat kader zal op het overlegcomité van volgende week moeten bekrachtigd worden. De eerste stap die momenteel genomen wordt is een kader vastleggen waaraan deze proef- en pilootactiviteiten zullen moeten voldoen. Wat wel al zeker is, is dat het zal gaan om een beperkt aantal projecten die op basis van hun wetenschappelijke onderzoeksvraag geselecteerd zullen worden. Het moet een relevant onderzoek zijn dat ons iets kan leren richting verdere beheersstrategie. De activiteiten kunnen nooit een dekmantel zijn om open te kunnen want het MB (en dus de verplichte sluiting) blijft tot nader order van kracht. Deze projecten worden gespreid over verschillende domeinen waaronder cultuur, events, horeca, sport, jeugd… 

Er komen vele vragen binnen over de modaliteiten, de aanvraagprocedure en de termijn. De aanvragen zullen evenwel niet via Sectorgids / oKo verlopen maar via de bevoegde ministers in overleg met coronacommissariaat en minister van Volksgezondheid, op basis van de criteria in het kader. Dit zal ook in overleg met het lokaal bestuur moeten gebeuren, die finaal uiteraard toestemming moeten geven over wat er op hun grondgebied kan plaatsvinden, waarna deze nog voor advies zullen voorgelegd worden aan de taskforce testing.

Na overleg met het kabinet Weyts deze voormiddag, kunnen we volgende beslissingen rond essentiële derden en extra-muros daguitstappen binnen LO en SO meegeven. Deze gaan in vanaf maandag 19 april.

Essentiële derden op school

  • Essentiële derden zijn opnieuw toegelaten op de school, wanneer er geen digitaal alternatief mogelijk is.
  • De school maakt deze inschatting zelf.
  • De kunsteducatieve activiteit of workshop moet steeds passen binnen de leerdoelen.

Extra-muros

  • Voor álle leerlingen, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs, zijn vanaf 19 april extra-muros daguitstappen opnieuw toegelaten, op voorwaarde dat de klasbubbel maximaal gerespecteerd blijft. 
  • Daar horen ook workshops of klasvoorstellingen bij, met gesloten deuren.
  • Beperkt tot 1 klasbubbel in de zaal
  • Verplaatsingen met het openbaar vervoer kunnen niet. Alternatieven zijn bijvoorbeeld afspraak op locatie (iedere leerling met eigen vervoer) of een bus voor één klasbubbel.
  • Tijdens en onderweg geen contact met andere bezoekers of gebruikersgroepen
  • Bij het plannen van een extra-muros activiteit moet de zaal of locatie in grondig overleg gaan met de school en daarbij samen een risicoanalyse maken. Zij bepalen samen de te volgen protocollen. 

De overheid raadt aan om actief in gesprek te gaan met de scholen. Uiteraard is het de bedoeling dat activiteiten die passen binnen de onderwijsdoelen gerealiseerd kunnen worden. Men herbekijkt de regeling van zodra dat kan, er is uiteraard hoop op beterschap na enkele weken.

Warme groeten
Team Covexit