Categorieën
Update

UPDATE 14/04/2021

Beste sectorgidslezer

Het einde van de paaspauze komt in zicht en dus kwam het Overlegcomité bijeen om te beslissen wat de komende weken wel en niet mogelijk zal zijn. De piek van de nieuwste golf lijkt gerond maar de epidemiologische situatie blijft wel nog zeer precair.

De overheid kijkt in eerste instantie naar het heropenen van de meest recent terug gesloten sectoren (niet-essentiële winkels, contactberoepen…) in de komende weken. Zij mogen het werk hervatten op 26 april. Een week eerder – op 19 april – vervalt ook het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de EU. Daar hangt wel quarantaine en testing aan vast. Eenmaal er een Europees systeem is waarbij gewerkt wordt met een soort ‘green card’, sluit België hierbij aan. Het negatief reisadvies blijft gelden voor rode zones. We gaan ervan uit dat essentiële reizen nog steeds aangetoond kunnen worden op basis van het BTA-formulier.

Belangrijker is natuurlijk wat er over onze sector gezegd werd. Het overlegcomité gaf alvast een eerste datum mee voor de heropstart. Vanaf 8 mei kunnen culturele buitenactiviteiten voor 50 personen publiek in het kader van het ‘buitenplan’. Deze datum hangt wel vast aan een daling van het aantal ziekenhuisopnames en een vaccinatiegraad (eerste prik) van 70% bij 65+’ers. Ook jeugdwerk krijgt dan een kleine uitbreiding van de mogelijkheden. We verwijzen hiervoor graag naar De Ambrassade.

De eerstvolgende fase zou dan ingaan op 1 juni met mogelijkheden tot het organiseren van evenementen en horeca binnen. Ook hier hangen voorwaarden (oa 100% 65+ vaccinatie en onderliggende aandoeningen gevaccineerd en aanvaardbare druk op Intensieve zorgen) aan vast. We gaan vanaf morgen in overleg om alle modaliteiten te weten te komen en verwachten ook duidelijkheid in het ministerieel besluit. Die modaliteiten delen we zo snel mogelijk in een volgende update. We gaan er momenteel van uit dat onze protocollen en een licht aangepaste CIRM en CERM van toepassing zullen zijn vanaf 1 juni.

Daarnaast was er sprake van ‘proef- en pilootprojecten’ vanaf 26 april. Dit zijn wetenschappelijk gecontroleerde events die volgens de overheid moeten leiden tot een heropening op basis van risicobeheersing in onze sector. Hiervoor zullen ook sneltests aangewend worden. Wij kunnen enkel herhalen dat onze – door de virologen gelauwerde – protocollen natuurlijk al sinds juni vorig jaar gebaseerd zijn op risicobeheersing. Na de vele testevents en positieve resultaten uit het buitenland, stellen wij daarnaast in vraag of dit de meest noodzakelijke stap is. In elk geval stellen we vast dat testen geen vertraging betekent op de heorpstartplannen. Het testen van het publiek moet een snel uitdovende maatregel worden. Morgen hebben wij dan ook al een eerste overleg met de instanties ingepland om deze materie verder te bespreken.

Het volgende Overlegcomité is gepland op 23 april. Dan buigen de regeringen zich over de organisatie van de eventuele pilootprojecten en culturele evenementen, sport- en jeugdactiviteiten tijdens de zomer. We vragen ten stelligste dat er dan uitspraak wordt gedaan over de fases na juni en de zomer.

Het onderwijs zal vanaf maandag weer open gedeeltelijk open gaan. Belangrijk voor ons daarbij is dat de lijst van essentiële derden terug opengesteld wordt waardoor cultuurwerkers in samenspraak met de school cultuureducatieve activiteiten op school kunnen organiseren. Ook extra muros zouden weer mogelijk zijn op voorwaarde dat de uitstap en het vervoer (geen OV) georganiseerd worden binnen de klasgroep. Vrijdag hebben wij een overleg ingepland om zekerheid te verkrijgen over de juiste interpretatie van deze maatregelen. Na dit overleg zullen we dit alles met zekerheid communiceren.

Dan geven we ook nog graag mee dat Flanders is a Festival, een initiatief van Toerisme Vlaanderen waarbij organisatoren van zomerfestivals een covidproof alternatief kunnen indienen en daarvoor financiële steun kunnen ontvangen. Er is tien miljoen euro beschikbaar gemaakt om de organisatoren te ondersteunen bij het omdenken van hun evenementen en de daarbijhorende investeringen op te vangen. De indientermijn is verlengd tot 26 april. Alle info is te vinden op deze website.

Ten slotte blijven wij in al onze overleggen drukken op het implementeren van het veilig gefaseerd heropeningsplan dat wij al even op tafel leggen. Om dit heropeningsplan waar te maken, roepen wij iedereen op om nog even door te bijten en de regels goed op te volgen. Alleen dan zullen de epidemiologische waarden genoeg dalen om de vooropgestelde versoepelingen door te voeren en onze sector eindelijk terug te kunnen activeren. Het is tijd.

Zorg goed voor jezelf, je naasten en je collega’s. Wees veilig, bescherm elkaar en jezelf.

Warme groeten

Team Covexit