Categorieën
Update

UPDATE 05/06/2021

Beste Sectorgidslezer

Gisteren kwam het Overlegcomité nogmaals samen om – onder andere – de versoepelingen van 9 juni te finaliseren. Over onze sector werd er niet veel specifieks gezegd maar we lijsten toch graag even op welke invloed bepaalde beslissingen met zich meenemen voor onze werking.

Beginnen doen we met wat wél gezegd werd over onze sector: de massa-evenementen die mogelijk zullen zijn vanaf 13 augustus hebben een maximumcapaciteit van 75000 bezoekers opgelegd gekregen. De verdere modaliteiten die deel zullen uitmaken van het contract tussen organisator en overheid worden op het OC van volgende week besproken.

Het sluitingsuur van de horeca wordt – zowel binnen als buiten – op 23u30 gezet. Ook culturele instellingen en evenementen krijgen dit uur als sluitingsuur opgelegd. Eerder liep het sluitingsuur binnen onze sector gelijk met het samenscholingsverbod (middernacht) dus dit is een lichte wijziging. We merken dat er soms wat onzekerheid is over iets wat bij de eerste heropstart ook speelde: de 80db-regel. Toch kunnen we iedereen geruststellen: met het nieuwe MB wordt artikel 15 (de uitzonderingen op het samenscholingsverbod en dus evenementen) aangepast en wordt de 80db-regel als expliciete uitzondering op het naleven van het horecaprotocol vermeld bij het organiseren van een evenement waar ook drank geschonken wordt. Dit is een bevestiging van wat wij al altijd communiceren: er is geen 80db-limiet voor culturele evenementen met horeca en beide protocollen moeten gecombineerd gevolgd worden.

Er werd ook heel wat beslist over reizen: de nieuwe modaliteiten hierrond zijn meegedeeld en gelden vanaf 1 juli. De belangrijkste voor onze sector is dat het onderscheid tussen professionele en niet-professionele reizen niet meer gemaakt wordt en het BTA-formulier vervalt. Voor een reis moet enkel nog een PLF ingevuld worden. Daarnaast zal geen quarantaine meer nodig zijn voor wie terugkeert uit een groene of oranje zone en zal quarantaine bij terugkeer uit een rode zone vervallen bij het afnemen van één negatieve test bij aankomst. Naast vaccinatie of negatieve PCR-test zal ook een herstelcertificaat vanaf 1 juli volstaan als bewijslast om veilig te reizen. Dit alles is beslist in het kader van de EU Digital COVID Certificate dat vanaf 1 juli reizen binnen de EU zou moeten versimpelen. Voor vragen over internationaal touren verwijzen we graag door naar Cultuurloket.

We geven ook graag mee dat er ons afgelopen week bevestigd werd dat een CIRM-aanvraag door een nieuwe interpretatie vanaf heden ook kan voor (tijdelijke) buitenlocaties. Het staat een lokale overheid vrij om aanvragen voor buitenlocaties te honoreren en op die manier de afstand tussen groepjes toeschouwers te verkleinen naar 1 meter in plaats van anderhalve. Meer informatie op onze pagina CIRM / CERM en via Event Flanders.

Ten slotte herhalen we dat er op 1 juli een einde komt aan het beantwoorden van de sectorvragen. Ondertussen werd de website geüpdatet met een vernieuwde FAQ die de komende maand nog aangevuld zal worden. Op deze manier schuiven we op naar een autonome werking van de website. Om iedereen van de sector de kans te geven nog vragen te stellen en om de informatie over het zomerplan goed verspreid te krijgen, geeft Team Covexit de komende weken enkele webinars. Op 8 juni is dat in samenwerking met VI.BE en ikorganiseer, op 9 juni in samenwerking met Gents KunstenOverleg, op 11 juni in samenwerking met Sociaal Fonds Podiumkunsten en op 18 juni in samenwerking met Cultuurloket. Inschrijvingen lopen via hen.

We zien jullie graag daar tegemoet.

Warme groeten

Team Covexit