Categorieën
Update

UPDATE 05/03/2021

Beste sectorgidslezer

In deze eerste nieuwsbrief na een lange periode zonder verandering kunnen we alvast beginnen met het volgende: er is een datum vooropgesteld voor de eerste buitenactiviteiten. Dat werd zonet meegedeeld op de persconferentie na het Overlegcomité. Vanaf april komt er een buitenplan waarin ook culturele evenementen een plaats hebben.

De exponentiële derde golf die het Overlegcomité vorige week nog een time-out deed vragen, is er niet gekomen. De stijging in de ziekenhuisopnames is in lijn gebleven met de voorspellingen van experten. De vergroting van de bubbel van 4 naar 10 in buitenlucht (op afstand, met mondmasker) die al ingaat vanaf maandag is een eerste echte versoepeling. De overheid roept daarnaast op om alle andere maatregelen, zowel binnen- als buitenhuis, strikt te blijven volgen.

De luide kreten om perspectief uit onze sector zijn alvast aangekomen en hebben ervoor gezorgd dat cultuur op tafel gekomen is. Verdere besprekingen blijven noodzakelijk maar het is in eerste instantie dus uitkijken naar april. Dan kunnen buitenevenementen namelijk weer voor 50 personen. Dit is een eerste stap in een gefaseerd opstartplan dat de overheid samen met de GEMS en op basis van de epidemiologische situatie verder zal uitwerken. In dat plan krijgen naast de vaccinaties ook sneltesten en zelftesten een belangrijke functie waardoor we in mei ook de terugkeer naar onze zalen in het vooruitzicht kunnen stellen. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan, moet nog verder verfijnd worden.

De eerder aangekondigde versoepelingen voor onderwijs gaan in op 15 maart. Daarbij hoort ook de toelating voor buitenschoolse activiteiten in lager en secundair onderwijs. Dit zijn alle geldende regels:

  • Voor álle leerlingen, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs, zijn vanaf 15 maart extra-muros daguitstappen opnieuw toegelaten, op voorwaarde dat de klasbubbel maximaal gerespecteerd blijft. 
  • Daar horen ook workshops of schoolvoorstellingen bij, achter gesloten deuren.
  • Beperkt tot 1 klasbubbel in de zaal.
  • Bij voorkeur niet verplaatsen met het openbaar vervoer.
  • Tijdens en onderweg geen contact met andere bezoekers of gebruikersgroepen.
  • Bij het plannen van een extra-muros activiteit moet de zaal of locatie in grondig overleg gaan met de school en daarbij samen een risicoanalyse maken. Zij bepalen samen de te volgen protocollen. 

Tot slot geven we ook nog een laatste update rond internationaal reizen mee. Het was reeds bekend dat voor reizigers van buiten de Schengenzone een extra bewijs van essentiële verplaatsing verkregen moest worden bij de lokale ambassade. Nadat er eerder verwarring was ontstaan en enkele aanvragen negatief beoordeeld werden, zijn alle ambassadeurs op de hoogte gesteld van de geldende uitzonderingen voor cultuurwerkers. Met Binnenlandse Zaken is afgesproken dat alle organisaties die de afgelopen weken een negatief advies ontvingen, hun dossier opnieuw kunnen indienen indien zij van mening zijn dat zij voldoen aan de voorwaarden. Alle voorwaarden zijn nog eens overzichtelijk opgelijst op de pagina ‘Touren’ op sectorgids.

Wij zullen de komende weken de onderhandelingen verder voeren en daarbij onze professionaliteit, veiligheid en motivatie om te starten blijven opwerpen. Cultuur kan namelijk als een katalysator werken op de motivatiegraad van de maatschappij, wij kunnen verlichting brengen die nu ontbreekt.

Houd het veilig, zorg voor elkaar en blijf dit weekend nog even in de bubbels van 4.

Team covexit