Categorieën
Update

UPDATE 04/12/2020

Beste sectorgidslezer 

De afgelopen weken ging het werk achter de schermen bij velen van jullie door, ook onder de strenge lockdownmaatregelen. Toch maakte de personeelslogica uit het huidige MB het moeilijk voor bepaalde professionele ondernemingen of individuen om aan de slag te gaan of te blijven. Niet elke professionele cultuurwerker heeft een zelfstandigenstatuut, niet elke onderneming kan iedereen een tijdelijk contract aanbieden terwijl ze eigenlijk allemaal hetzelfde doen: professioneel werken. Met deze problematiek trokken we naar de bevoegde instanties om onze interpretatie en logica voor te leggen.

Die logica is dat professioneel werk in een professionele omgeving altijd moet kunnen gezien de veilige uitvoering van de maatregelen door de onderneming (vzw’s, vennootschappen en zelfstandigen) gebeurt. Die logica werd door het Kabinet en de administratie als een evidentie gezien in het kader van de continuïteit van de bedrijfsvoering. Een professionele cultuurwerker mag steeds werken in een professioneel, veilig kader van een professionele onderneming. 

Dat kan door een nieuwe ‘verklaring op eer’ tussen onderneming en cultuurwerker waarin beiden hun verantwoordelijkheden en professioneel economisch doel duidelijk maken. Door deze geactualiseerde interpretatie van het bestaande MB – waarbij de onderneming gezien wordt als de aanbieder van een dienst en de professionele artiest als afnemer – kunnen meer professionele cultuurwerkers aan de slag in professionele, veilige omgevingen. Alle modaliteiten zijn te vinden op onze website. Deze verklaring op eer geldt voor elke cultuurwerker (creatief, technisch…) ouder dan 12 jaar die een aantoonbaar professioneel economisch doel nastreeft (hetzij in ontwikkeling, hetzij in de vorm van een productie). Voor kinderen jonger dan 12 jaar en eigen personeel is deze verklaring niet nodig.

Dan geven we mee dat stages – zowel vanuit een onderwijsinstelling, als vanuit de VDAB (IBO, BIS, opleidingen) – nog steeds mogelijk zijn. Dit werd bevestigd door de juristen van Cultuurloket en het Kabinet. De stagiairs vallen onder dezelfde strenge maatregelen als andere personeelsleden (cfr. telewerk). Voor stagiairs is een stagecontract noodzakelijk en de verklaring op eer niet nodig.

Vanuit sociaal-artistieke hoek kregen we veel oproepen over de onwerkbaarheid van de huidige maatregelen voor hun praktijk. Ook deze problematiek legden we voor aan het Kabinet. Daar kregen wij te horen dat het Kabinet onze bezorgdheid deelt en hiermee aan de slag is. Dit is echter geen evidentie aangezien er hiervoor een wijziging in het MB doorgevoerd moet worden.

Ook de heropening van de musea en tentoonstellingshallen namen we mee naar het Kabinet. Het gaat in het MB over ‘door de federale overheid of deelstaten erkende instellingen’ en ‘een museale werking waarbij een permanente instelling ten dienste van de maatschappij en haar ontwikkeling, open voor het publiek, die het materieel en immaterieel patrimonium van de mensheid en haar omgeving verwerft, bewaart, bestudeert, overbrengt en tentoonstelt voor doeleinden van studie, vorming en vermaak door middel van tentoonstellingen, activiteiten voor het publiek en wetenschappelijke publicaties of van vulgarisatie, steeds verwezenlijkt door professionelen’. Het werd ons bevestigd dat naast de erkende kunsthuizen ook culturele centra die deze functies waarmaken dit gedeelte van hun werking kunnen heropenen voor het publiek.

Afsluiten doen we met een oproep: de cijfers dalen, dat is geruststellend en hoopgevend maar we zijn er nog niet helemaal. Ook deze actuele interpretatie van professioneel werk moet strikt opgevolgd worden zodat onze sector zo snel mogelijk een mooi perspectief kan krijgen. Wij blijven continu in gesprek om de heropstart mogelijk te maken. Het stemt ons tevreden dat alle bevoegde instanties alles doen wat kan.

Warme groeten

Team Covexit