Categorieën
Update

UPDATE 03/11/2020

Beste sectorgidslezer

Het verschijnen van het MB op zondag 1 november bracht weer een nieuwe aftoetsing met zich mee bij CJM. Uit dat gesprek kwamen enkele kleine aanpassingen aan de interpretatie van het MB naar boven. Die kunt u hieronder onderlijnd toegevoegd vinden aan het bestaande overzicht.

Bij verdere vragen over deze toevoegingen vragen we u contact op te nemen met de eigen sectorfederatie of steunpunt (oKo, VI.BE,…) of Cultuurloket.

Ten slotte geven we graag mee dat we enkele relevante pagina’s (specifieke maatregelen, touren…) terug online gezet hebben op sectorgidscultuur.be. De komende periode zullen we nog meer bruikbare pagina’s terug online zetten van zodra ze aangepast zijn.

Warme groeten en stay safe!

Team Covexit

———————————————–

PERSONEEL = iemand die een contractuele arbeidsrelatie in loondienst heeft of als zelfstandige specifiek voor de organisatie waarvoor RSZ betaald wordt. Vrijwilligers en opdrachten onder KVR vallen daar niet onder.

REPETEREN/PROF WERKEN ACHTER DE SCHERMEN

 • kan, met -12 jarigen
 • kan, met personeel
 • alle ‘niet-personeel’: via andere relevante websites
 • heen extern (professioneel) bezoek van programmatoren of pers bij repetities of residenten

RESIDENTIES:

 • kunnen doorgaan, mits contractuele overeenkomst – modelcontract in het Nederlands via Juist is Juist (met dank aan Vooruit)
 • belangrijk is dat er ook hier RSZ betaald moet worden, hetzij door een loonovereenkomst, hetzij door een zelfstandigenstatuut

WORKSHOPS:

 • kan voor -12 jarigen
 • kan doorgaan maar uitsluitend met eigen residenten (zoals hierboven vermeld) en personeel
 • niet voor derden, ook niet als ze professioneel verbonden zijn aan een andere organisatie
 • afstand steeds bewaren, geen close contact
 • capaciteit te bepalen op basis van 1p per 10m2 (zie basisprotocol)

OPLEIDINGEN:

 • kan voor -12
 • kan doorgaan met uitsluitend eigen personeel
 • niet voor derden, ook niet als ze professioneel verbonden zijn aan een andere organisatie

VERGADERINGEN:

 • Telewerk moet de norm zijn. Is samenkomen nodig? Kan het digitaal?
 • Indien nodig, kan het enkel met eigen personeel. Een RvB kan bijvoorbeeld enkel digitaal.

KUNSTGALERIJEN:

 • Zelf overweging maken wat de eigen hoofdzaak is:
  • expositie = museum, gesloten
  • tonen om te verkopen = winkel, open

STREAMING/OPNAMESTUDIO’S:

 • opname in studio of van een optreden/productie voor online verspreiding in een lege zaal kan
 • Iedereen op contractuele basis (cfr freelancers)