Categorieën
Update

UPDATE 02/04/2021

Beste sectorgidslezer

De eerste week van de Paaspauze is ondertussen gepasseerd en bracht nieuwe vragen, onderhandelingen en antwoorden met zich mee. Wij blijven werken aan de heropening van onze sector en het bekomen van meer duidelijkheid over en uitbreiding van wat er tussentijds allemaal mogelijk is.

In dat opzicht kunnen we beginnen met positief nieuws die voortvloeit uit een verduidelijking in de FAQ corona voor onze sector. Hoewel publieke activiteiten nog steeds verboden zijn, is het wel mogelijk om toonmomenten te organiseren voor professionelen. Professionele cultuurwerkers zoals programmatoren mogen dus – indien het vanop afstand niet mogelijk is en met respect voor alle preventieve maatregelen van de sectorgids – een voorstelling bijwonen. Dit is een belangrijke verandering die onze sector weer vooruit helpt in het klaarstomen van voorstellingen en de ontwikkeling van kunst.

Daarnaast is er ook nieuws rond de aangekondigde verstrengde controle op telewerk. De verplichting tot telewerk dient blijvend goed opgevolgd te worden en moet vanaf april verplicht (!) in kaart gebracht worden via een nieuwe tool van de overheid. Deze tool maakt een discrepantie tussen telewerkbare en niet-telewerkbare functies waarbij een organisatie maandelijks moet aangeven hoe de situatie er uit ziet op de eerste werkdag van de maand. Deze cijfers vormen een basis, een indicatie voor de overheid. Als bij controle blijkt dat een personeelslid met een telewerkbare functie toch uitzonderlijk aanwezig is op de werkvloer, moet die aanwezigheid verantwoord worden met een werkgeversattest en een expliciete reden voor aanwezigheid. Er zijn sancties (boetes tussen 200 en 4000 euro) verbonden aan het niet tijdig (uiterlijk op de 6de van elke maand) invullen van deze tool dus stel dit niet uit. Verder info is te vinden via deze website.

Er was deze week ook heel wat te doen rond de nieuwe teststrategie van de overheid waarbij sneltests op het toneel verschijnen. Wij stelden vragen daaromtrent aan de bevoegde instanties. Momenteel worden de tests vlot verdeeld aan bedrijven in sectoren die ver van de onze liggen. Gezien de administratieve last die bij zo’n aanvraag komt kijken (bedrijfsarts, externe dienst voor preventie op het werk, sociaal overleg etc) en de kleine kans dat zo’n aanvraag ontvankelijk verklaard wordt, houden wij vanuit onze preventieve insteek vast aan ons bestaand advies omtrent de goede praktijken van het tussentijds testen met labo’s en PCR-testen. Het ziet er wel naar uit dat vele labo’s zelf de sneltesten in gaan zetten wat heel wat tijdswinst zou betekenen voor onze werking.

Daarnaast is er ook veel te doen rond zelftests. Hoewel deze geen wettelijk kader hebben en hun resultaat indicatief is – een positieve zelftest moet gevalideerd worden met een PCR-test – zien wij hier toch een mogelijkheid om het aantal tussentijdse PCR-tests tijdens het productieproces in onze sector deels te vervangen door zelftests. Daarbij blijft de PCR-test belangrijk bij tenminste de aanvang en ontbinding van een productiebubbel. Tussentijds kan er dan eventueel getest worden met zelftests. Als er dan een besmetting blijkt, wordt er natuurlijk meteen overgeschakeld op PCR-tests ter validatie en om verdere eventuele besmettingen in kaart te brengen. Ook bij productiebubbels die voor lange tijd samenwerken, raden we aan om tussentijds PCR-testing in te bouwen. Zelftests kunnen nooit PCR-testing volledig vervangen, het kan in de interne teststrategie wel leiden tot een ‘en-en-verhaal’.

We verwachten nog updates die meer duidelijkheid rond het testbeleid moeten geven. Eenmaal die aan ons gecommuniceerd worden, delen wij die informatie natuurlijk met jullie.

Tenslotte geven we graag nog mee dat Cultuurloket kleine aanpassingen maakte aan de verklaring op eer voor het werk achter de schermen. De versie op Sectorgids is de meest recente. Vanaf nu is er naast een Engelstalige versie ook een Franstalige versie van de verklaring op eer beschikbaar op onze website.

Met deze update hopen we jullie weer wat verder geholpen te hebben en inzicht gegeven te hebben in ons werk. Dat loopt onverminderd voort, uitkijkend naar een snelle heropening in de nabije toekomst. Tot die tijd roepen we jullie op om veilig aan de slag te gaan met alle geldende maatregelen en de moed te houden. We houden jullie op de hoogte bij belangrijke veranderingen en kijken uit naar het communiceren van de maatregelen die een heropening mogelijk zullen maken.

Warme groeten

Team Covexit