Categorieën
Uncategorized

UPDATE 30/11/2021

Beste sectorgidslezer,

Naar aanleiding van de beslissingen die vorige week gecommuniceerd werden geven we graag volgende verduidelijkingen van de maatregelen mee:

 • Evenementen:
  • CST verplicht: binnen vanaf 5O personen binnen en 100 personen buiten0 
  • CST mag (geen plicht): onder de 5O personen binnen en 100 personen buiten
 • Specifiek voor buitenevenementen:
  • Indien er geen CST gebruikt wordt, zijn organisatoren verantwoordelijk voor maatregelen van crowd control. Dat betekent dat ze de regels van social distancing moeten respecteren: een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap houden, inclusief gepaste preventieve maatregelen. Als ze niet gerespecteerd kunnen worden, moeten de evenementen geannuleerd worden. De lokale besturen wordt verzocht om deze maatregelen te controleren.
  • Indien CST + mondmasker gebruikt worden, is er geen verplichting tot crowdcontrol met social distancing.
 • Schoolvoorstellingen kunnen doorgaan volgens de geldende regels binnen de cultuursector: zittend, mondmaskers vanaf 10 jaar en afstand tussen de klassen. Vermenging van klasgroepen moet zoveel mogelijk vermeden worden aan de hand van eenrichtingsverkeer, gescheiden binnenkomen van scholen/klassen en klasbubbels in de zaal. Deze maatregelen voor het onderwijs gelden tot de kerstvakantie. Voor Brussel zijn er geen specifieke afspraken gemaakt.
 • Jeugdwerk: De regels voor activiteiten voor kinderen en jongeren onder de 30 in een vrijetijdscontext vind je via De Ambrassade.
 • Privébijeenkomsten kunnen niet doorgaan tot 19/12. Uitzonderingen hierop zijn bijeenkomsten thuis of in een klein toeristisch logies (max.15 personen), private bijeenkomsten die plaatsvinden in het kader van een huwelijk of een uitvaart, sportieve activiteiten (zonder publiek). Een private bijeenkomst wordt in het KB omschreven als een activiteit waarop je met vooraf bezorgde individuele uitnodigingen werkt. Bestuursvergaderingen en repetities van niet-professionelen kunnen dus niet doorgaan (tenzij ze publiek zijn en dus een evenement). 
 • Vormingen, opleidingen en workshops zouden wel kunnen doorgaan. Ze worden beschouwd als ‘een dienst van een vereniging aan consumenten’. In dat geval dienen de veiligheidsregels wel nageleefd te worden (deelnemers informeren, middelen voor handhygiëne, desinfecteren, goede verluchting, enz.…). 
 • Duur maatregelen: de regels voor cultuur uit het KB dat nu voorligt gelden niet tot 20 december, maar zijn (zonder wijziging) in principe geldig tot wanneer de pandemiewet afloopt (eind januari 2022). Wel is er op 15/12 in principe een nieuw overlegcomité. Mogelijk komt er daar meer duidelijkheid of verdere wijzigingen.

Warme groeten,

Team Covexit