Categorieën
Uncategorized

UPDATE 29/09/2021

Beste Sectorgidslezer,
Volgend op het overlegcomité van 17 september verscheen gisteren het bijbehorende MB. In deze update geven we je een overzicht van de belangrijkste elementen daaruit.

Zoals eerder aangekondigd worden vanaf 1 oktober de publieksaantallen voor evenementen:

  • Onder 500 personen binnen en 750 personen buiten gelden er geen maatregelen meer.
  • Boven dat aantal kan je kiezen uit:
    • Tot 3000 personen binnen en 5000 personen buiten kan je CIRM/CERM toepassen
    • Gebruik van Covid Safe Ticket (CST)

Mondmaskers vallen weg op de werkvloer vanaf 1 oktober (ook in musea en bibliotheken). Mondmaskers zijn dan enkel nog verplicht op het openbaar vervoer, in zorginstellingen, bij contactberoepen en bij een evenement met CIRM/CERM. Dit betekent dat het werken met bubbels voor cast & crew ook wegvalt. Dat laatste laten we nog confirmeren door de vakbonden, gezien het deel uitmaakt van de sectorgids en de sociale partners het dus eens moeten zijn.

Opgelet: in Brussel blijven mondmaskers verplicht op de werkvloer!

Tot onze grote verbazing en contradictorisch aan het vele aangehouden overleg dat we sedert maanden voeren, is er ook een pijnpunt: de ventilatienormen . Die normen blijven hetzelfde als voorheen maar naast het feit dat er een actieplan moet zijn als je de normen overschrijdt, voorziet men nu ook dat er moet voorzien worden in een erkend systeem (luchtfiltratie en/of luchtdesinfectie) dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 PPM. Er is weliswaar een transitieperiode van 1 maand voorzien maar als de regels daarna niet nageleefd zijn, kan sluiting volgen. We gaan hierover verder in overleg met de bevoegde beleidsmakers. Ventilatie zal ook verder besproken worden op het volgende overlegcomité halverwege oktober. Ons advies hierin: werk een concreet actieplan uit en bekijk hoe je jullie huidig ventilatiesysteem up-to-date kan brengen.

Succes met alle activiteiten en maak er een veilig seizoen van!


Warme groeten

Team Covexit