Categorieën
Uncategorized

UPDATE 28/12/2021

Beste sectorgidslezer,

Schoolvoorstellingen en extra muros-activiteiten in cultuurhuizen kunnen doorgaan op voorwaarde dat ze passen binnen het curriculum van de school en bijdragen aan het halen van de leerdoelstellingen. Het is de school die daarover beslist. Bovendien zijn de regels die voor de kerstvakantie al golden van toepassing: zittend, mondmaskers vanaf 6 jaar en afstand tussen de klassen. Vermenging van klasgroepen moet zoveel mogelijk vermeden worden aan de hand van eenrichtingsverkeer, gescheiden binnenkomen van scholen/klassen en klasbubbels in de zaal.

Onze cultuurhuizen blijven verder wel degelijk gesloten voor het reguliere publiek. 

Met dank aan onze partner Cult! geven we jullie ook het volgende mee: 

Na het publiceren van het KB en het basisprotocol zijn er ook verduidelijkingen ivm tentoonstellingen:  

  • Tentoonstellingen kunnen doorgaan onder het protocol van de museumsector én indien voldaan wordt aan een van onderstaande voorwaarden (vermeld in het KB). We zoeken verder uit wat dit precies betekent voor tentoonstellingen in cultuurhuizen.
    • een structuur erkend als museum of kunsthal door ten minste één van deze entiteiten: de federale regering en de deelstaten;
    • een permanente instelling ten dienste van de maatschappij en haar ontwikkeling, open voor het publiek, die het materieel en immaterieel patrimonium van de mensheid en haar omgeving verwerft, bewaart, bestudeert, overbrengt en tentoonstelt voor doeleinden van studie, vorming en vermaak door middel van tentoonstellingen, activiteiten voor het publiek en wetenschappelijke publicaties of van vulgarisatie, steeds verwezenlijkt door professionelen.

Warme groeten,

Team Covexit