Categorieën
Uncategorized

UPDATE 25/01/2022

Het overlegcomité van vorige week keurde een barometer goed die vanaf vrijdag 28 januari in gebruik wordt genomen. Heel wat elementen uit de officiële overheidscommunicatie waren echter onduidelijk en stonden open voor verschillende interpretaties. We hebben de voorbije dagen verheldering gevraagd aan de verschillende overheidsniveaus. Een aantal zaken werden duidelijker, maar niet altijd zoals we het zouden willen (o.a. de manier waarop de capaciteiten berekend moeten worden). 

In deze nieuwsbrief gaan we dieper in op de aan ons meegedeelde correcte interpretatie van de overheidscommunicatie.  

Codes

De overheid benadrukt dat de barometer meer transparantie zal bieden, de pandemische situatie reflecteren en beslissingen beter voorspelbaar maken. Maar het ‘schakelen’ tussen verschillende fases gebeurt niet automatisch en zal een politieke beslissing blijven die genomen wordt op een Overlegcomité. 

De barometer bestaat uit drie codes:

 • code geel betekent dat alles onder controle is,
 • code oranje (300 ICU/75 nieuwe hospitalisaties per dag)duidt op verhoogde druk;
 • code rood (500 ICU/150 nieuwe hospitalisaties per dag) betekent overdruk.

Voor alle duidelijkheid en voor degenen die de tabellen van sciensano bekijken en al wat willen anticiperen op de barometer:

 • ICU moet in dalende trend vooraleer er van code kan veranderd worden door de overheid
 • Nieuwe hospitalisaties per dag: dit gaat over de bruto corona instroom in de ziekenhuizen per dag, ook hier is een dalende trend noodzakelijk om van code te veranderen. 
 • Op deze pagina gaat het dus enkel over de bovenste grafiek ‘New admissions’ en dan verder naar onder de ICU die beiden in dalende trend moeten.code geel betekent dat alles onder controle is,

code oranje (300 ICU/75 nieuwe hospitalisaties per dag)duidt op verhoogde druk;

Wat is de inhoud van de barometer?

Voor publieksevenementen zijn er vier categorieën:

 • Niet dynamisch: Zittend publiek dat in stilte toekijkt of roept, juicht, meezingt. Onder meer bioscoop, theater, boekvoorstelling, bedrijfsseminarie, studiedag, sales meeting, client event, sportwedstrijd met zitjes. Dus een groot van de publieksactiviteiten in onze sector
 • Dynamisch: Publiek dat recht staat, rond loopt, sterk met elkaar ageert. Onder meer staand congres, event met dansen, personeelsfeest. Dus een groot deel van de muziek-gerelateerde publieksevenementen in onze sector 
 • Binnen: in onze vaste of permanente infrastructuren
 • Buiten: buiten onze vaste of permanente infrastructuren zoals tenten waar twee zijdes van open zijn

Leeswijzer

Formele uitleg over de barometer is hier te vinden.

De volledige barometer is hier te vinden, we gaan even dieper in op een courante situatie.

We starten op vrijdag 28 januari in code rood. Dit betekent concreet dat dynamisch binnen verboden is. Voor niet dynamisch binnen gelden dan volgende regels:

 • het dragen van een mondmasker is verplicht
 • het gebruik van CST voor publiek is verplicht vanaf 50 personen publiek
 • Luchtkwaliteit:
  • Indien je minder dan 200 personen publiek ontvangt, dien je niet te voldoen aan voorwaarden van luchtkwaliteit
  • Indien je de streefwaarde van 900ppm CO-2 haalt of 40m3 ventilatie per persoon per uur kan realiseren, dan kan je naar volle capaciteit
  • Indien je de limietwaarde van 1200ppm CO-2 haalt of 25m3 ventilatie per persoon per uur kan realiseren, dan kan je 70% van de totale capaciteit vullen
 • Compartimentering om de capaciteit te verhogen is niet toegestaan, crowd management is verplicht

Op eenzelfde manier kun je de barometer lezen voor andere kleurcodes of situaties.

Inschatting ventilatie

We gebruiken een voorbeeld. Ik heb zaal van 1000 personenen 10.000 m³ debiet per uur. Dan mag ik 400 personen binnenlaten omdat je dan de limietwaarde respecteert. Heb je echter 40.000m³ debiet, dan mag je op volle capaciteit open omdat je 40m³ debiet pp/u kan garanderen omdat je dan de streefwaarde realiseert. Heb je 20.000 debiet dan mag je 700 mensen toelaten en niet 800 want het maximum toegestane is 70%.

Je deelt dus het debiet door streefwaarde of limietwaarde en kijkt waar je uitkomt en dat bepaalt je capaciteit met een maximum van 70%.

Indien een debietsbepaling onmogelijk is, doe je de inschatting aan de hand van de gemiddelde waarden op de CO-2 meter. Indien er tijdens een publieksevenement pieken zijn boven de limietwaarde, pas je je actieplan toe en doe je het tijdens je volgende publieksactiviteit beter. 

Activiteiten

Wat betreft onze niet publieksevenementen maar activiteiten voor externe deelnemers achter de schermen (niet voor werken achter de schermen met personeel) is het zo dat we daarvoor een aparte set van regels volgen met de barometer. Dit gaat dan over vergaderingen, workshops, stages, vorming en educatieve activiteiten. Samengevat komt het hierop neer:

 • Binnen: maximaal 80 deelnemers (exclusief begeleiding) 
 • Buiten: maximaal 200 deelnemers (exclusief begeleiding) 
 • Covid Safe Ticket kan voor volwassenen vanaf 50 personen. 

Varia

Deze donderdag (27/01) verwachten we het nieuwe koninklijk besluit met de definitieve regeling voor de barometer. We verwachten geen wijzigingen maar houden het zeker in de gaten en communiceren zo nodig via deze weg. Heel kort daarna zal het basisprotocol cultuur verschijnen op deze pagina.

De inhoud van CST wordt nader bekeken op dit moment en zal hoogstwaarschijnlijk evolueren, we houden ook dit verder in de gaten en houden jullie op de hoogte. 

Warme groet,

Team Covexit