Categorieën
Uncategorized

UPDATE 23/12/2021

Beste sectorgidslezer,

Gisteren (22/12) werden opnieuw een aantal verstrengingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Een aantal van deze maatregelen werden vandaag verduidelijkt.  

De binnenruimtes in de culturele, feestelijke en recreatieve sector worden gesloten, met uitzondering van:

  • Bibliotheken, spelotheken en mediatheken
  • Musea
  • Georganiseerde activiteiten gericht op de noden van kwetsbare groepen, met name socio-culturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten door professionelen omkaderd. Met name zijn dit activiteiten voor/met deelnemers met een specifieke medische, psychische of sociale problematiek. Deze activiteiten dienen te worden begeleid door een beroepskracht en/of georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van een professioneel kader. Het Basisprotocol Cultuur (4/12) geeft verduidelijking hierover.

Professioneel werken achter de schermen, dus residenties en repetities binnen een professioneel kader, is wel nog mogelijk. Repetities van amateurgezelschappen, verenigingen, clubs, … zijn momenteel verboden. 

Buitenschoolse activiteiten met overnachting zijn verboden. Het kabinet onderwijs bevestigt dat andere extra muros wel nog mogelijk zijn op voorwaarde dat het over ééndaagse uitstappen gaan en dat het past binnen het curriculum.

  • Eendaagse uitstappen zijn vanaf 10 januari toegelaten in Vlaanderen en Brussel conform de regels in de samenleving. Desgevallend kan je gebruik maken van het openbaar vervoer.
  • Extra-murosactiviteiten met overnachting blijven opgeschort, minstens tot 28 januari. Ook hiervoor is een rechtsgrond voorzien in het federale KB zodat de annulatiekosten onder de annulatieverzekering kunnen vallen.

Er is ons nog niet bevestigd dat schoolvoorstellingen en/of culturele extra-murosactiviteiten kunnen doorgaan. We moeten hiervoor wachten op de publicatie van het KB.  

Voor evenementen buiten komen er strengere regels om crowding te voorkomen:

  • Verbod op gebruik tenten en andere overdekte ruimtes voor bezoekers
  • Maximaal één bezoeker/4 m2
  • Vanaf 100 bezoekers éénrichtingscirculatieplan met gescheiden in- en uitgangen.
  • Het gebruik van CST kan vanaf 12j en 3 maanden.  
  • Mondmaskerplicht voor iedereen vanaf 6 jaar op die plaatsen waar het nodig is.

Medewerkers en personeelsleden worden niet meegeteld voor het bepalen van de aantallen.

Hou er rekening mee dat lokale en provinciale besturen deze regels nog kunnen verstrengen. 

Warme groeten,

Team Covexit