Categorieën
Uncategorized

UPDATE 19/11/2021

Beste sectorgidslezer

We kunnen ondertussen enkele wijzigingen die op het overlegcomité van afgelopen woensdag zijn aangekondigd verder verduidelijken:

 • Mondmasker- en CST-regels samengevat:
  • Mondmasker is altijd verplicht in binnenruimtes van openbare plaatsen.
  • Vanaf bijeenkomsten met 50 personen binnen/100 personen buiten moet je werken met CST. Dat geldt ook voor privébijeenkomsten.
  • Er is een uitzondering op het dragen van een mondmasker in volgende situaties:
   • Het mag kortstondig afgezet worden om iets te consumeren (eten/drinken).
   • Als de activiteit het vereist. Onder meer zang, blaasinstrumenten bespelen, dansen … vallen daaronder.
  • Voor discotheken en dancings geldt dat je een CST en een negatieve zelfstest moet voorleggen. Dan is het mondmasker binnen niet verplicht. De test hoeft niet aangeboden te worden door locatie. In de praktijk betekent dat dit wie niet gevaccineerd is 2 testen moet doen: een PCR-test voor zijn/haar CST en een zelftest voor de toegang.
 • Voor schoolvoorstellingen geldt het volgende: CST mag nog steeds niet opgevraagd worden en mondmaskers zijn verplicht vanaf het 5de leerjaar. Daarnaast moet je vermenging van scholen zoveel mogelijk vermijden met behulp van éénrichtingsverkeer en gescheiden binnenkomen van scholen. In Brussel blijven de extra maatregelen bij schoolvoorstellingen gelden.
 • Buiten een schoolcontext is CST dus wél van toepassing vanaf de leeftijd van 12 jaar en 2 maanden. Deze kinderen moeten dan ook meegeteld worden in het aantal aanwezigen.
 • Specifiek voor horeca: in de autonome horeca mag het mondmasker enkel af aan tafel. Het is in andere contexten (bv. toog, receptie) evenwel niet gestipuleerd dat je moet zitten om het mondmasker te mogen afzetten. Je mag dus ook staand iets consumeren. Verder is ons bevestigd dat er geen nieuwe of andere regels zijn voor de niet-autonome horeca binnen cultuurhuizen (bar, foyer enz.).
 • Er is nog een grijze zone rond de begrippen privébijeenkomsten en georganiseerde activiteit is. Om verwarring te vermijden is het zeer sterk aan te raden om voor activiteiten zoals workshops, vormingen enz. uit te gaan van de regels voor privébijeenkomsten en dus altijd een mondmasker te dragen.
 • De wijzigingen gelden vanaf morgen, zaterdag 20 november om 7 uur ‘s ochtends.
 • Er is geen indicatie dat Brussel andere of strengere maatregelen zou opleggen.

Ten slotte werd ook nog eens bevestigd dat social distancing een sterke aanbeveling is, maar geen verplichting en dat er géén striktere voorwaarden gelden voor zang of het bespelen van blaasinstrumenten.

Warme groeten,

Team Covexit