Categorieën
Uncategorized

UPDATE 17/11/2021

Beste sectorgidslezer,
 

De coronacijfers stijgen zorgwekkend snel. Daarom vond er vandaag vervroegd een nieuw overlegcomité plaats. Dat maakte vanavond enkele nieuwe maatregelen bekend. Een nieuwe lockdown is door de hoge vaccinatiegraad niet aan de orde. Wel is het de bedoeling contacten te beperken, afstand te houden, zoveel mogelijk een mondmasker te dragen en binnenruimtes goed te ventileren.
In deze update geven we je mee wat dat betekent voor onze sector:

 • Mondmaskers
  • Er komt een algemene mondmaskerplicht in publieke binnenruimtes. 
  • Ook op de werkvloer wordt het mondmasker verplicht telkens wanneer je rondloopt, of wanneer je geen anderhalve meter afstand kan bewaren.
  • Het mondmasker is vanaf nu verplicht vanaf 10 jaar (voordien was dat 12 jaar) voor situaties buiten de schoolpoort.
 • Covid Safe Ticket/mondmaskers:
  • CST wordt CST plus. Dat betekent dat CST vanaf nu altijd gecombineerd wordt met mondmaskerplicht.
  • CST is verplicht vanaf 50 binnen en 100 buiten. Dat geldt ook voor privéactiviteiten.
  • Door deze maatregelen vervallen CIRM en CERM. 
  • In de autonome horeca, dancings en in danscafés is het mondmasker verplicht bovenop het CST. Deze plekken mogen ook kiezen voor de combinatie CST + zelftest in plaats van CST + mondmaskers indien ze dat verkiezen. Wat dat betekent voor niet-autonome horeca tijdens cultuurevenementen is nog niet duidelijk. Voor alle duidelijkheid: in de cultuursector zelf is er geen keuzemogelijkheid en gaat het altijd om de combinatie CST + mondmasker.
 • Ventilatie:
  • Het overlegcomité legt sterk de nadruk op goede ventilatie, ook op de werkplek.
  • CO2-meters worden verplicht in scholen, in onze sector speelden ze ook al een belangrijke rol.
 • Telewerk:
  • Vanaf nu tot en met 12 december is 4 dagen per week telewerk verplicht. Vanaf 13 december wordt dat 3 dagen per week. Er mag maximaal 20% van het personeel tegelijk aanwezig zijn.
  • Voor deze regel geldt een uitzondering als dat voor de werknemer niet kan omwille van de functie, of omwille van de continuïteit van de bedrijfsvoering.
  • Elke werkgever moet een attest geven aan werknemers die niet kunnen telewerken.
  • Elke maand moet verplicht online op de website van de FOD Sociale Zekerheid geregistreerd worden:
   • hoeveel medewerkers je organisatie telt : daaronder vallen niet enkel werknemers, maar ook uitzendkrachten, freelancers, … die regelmatig op de werkvloer aanwezig zijn;
   • hoeveel medewerkers echt niet kunnen telewerken.

Er zijn nog een aantal onduidelijkheden: we weten nog niet in hoeverre Brussel (zoals voorheen) nog strenger zal optreden of niet. Ook nog niet helemaal duidelijk is de impact van de beslissingen in het onderwijs, voor wat betreft artistieke activiteiten in het schoolgebouw. Dat zoeken we snel uit. We houden jullie hiervan op de hoogte.

Bovenstaande maatregelen worden zo snel mogelijk aangepast op de website van de sectorgids professionele kunsten. In dat kader willen we jullie nog wijzen op een verdere aanpassing die eraan zit te komen.Vanaf deze maand zullen we in de sectorgids professionele kunsten (www.sectorgidscultuur.be) enkel de sectorspecifieke verplichtingen en aanbevelingen over publiek en ventilatie opnemen. Voor alle andere algemene verplichtingen verwijzen we vanaf dan rechtstreeks naar de generieke gids. Op basis van de combinatie sectorgids + generieke gids kan elke organisatie plannen uitwerken en om de regelgeving op te volgen. 

Voorts blijven we jullie aanraden om te werken met een covid-coördinator die, na risicoanalyse op organisatieniveau en in dialoog met de werknemers en de directie, bepaalde maatregelen kan blijven nemen. En ondertussen blijft het nodig om in te zetten op verluchting, hygiëne, social distancing en mondmaskers. We raden jullie ook aan om verder met repetitiebubbels te werken.

Hou het veilig en goed verlucht!

Warme groeten,

Team Covexit