Covid Safe Ticket (CST)

Het Covid Safe Ticket (CST) is sinds 21 november 2021 verplicht voor alle evenementen van minstens 50 personen indoor en minstens 100 personen outdoor.

Hiervoor moet het publiek gecontroleerd worden op het kunnen voorleggen van één van volgende attesten:

 • Een vaccinatiebewijs van volledige vaccinatie + twee weken
 • Een negatieve PCR-test of een negatieve snelle antigene test uitgevoerd door medisch geschoold personee:
  • Voor PCR: geldigheid = dag van staalname + 2 dagen
  • Voor de RAT: geldigheid = dag van staalname + 1 dag
 • Een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden

Sinds 21 november 2021 is het mondmasker overal verplicht in combinatie met CST. We spreken dan van CST+. Er is wel geen afstandsverplichting.

 • Voor discotheken en dancings geldt dat je een CST en een negatieve zelftest moet voorleggen. Dan is het mondmasker binnen niet verplicht. De test hoeft niet aangeboden te worden door locatie. In de praktijk betekent dat dit wie niet gevaccineerd is 2 testen moet doen: een PCR-test voor zijn/haar CST en een zelftest voor de toegang.
 • Er is een uitzondering op het dragen van een mondmasker in volgende situaties:
  • Het mag kortstondig afgezet worden om iets te consumeren (eten/drinken).
  • Als de activiteit het vereist. Onder meer zang, blaasinstrumenten bespelen, dansen … vallen daaronder.
 • CST+ is verplicht vanaf 12 jaar.

Organisatoren die met CST werken moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • een Crowd Management Plan opstellen;
 • sanitaire voorzorgsmaatregelen nemen;
 • zorgen voor adequate ventilatie indoor (gecontroleerd door CO2-meters);
 • toegangscontrole is streng: de CST is persoonlijk. Dat betekent dat ook de identiteitskaart gecontroleerd moet worden. Het is niet mogelijk om met steekproeven te werken. De controle mag gebeuren door het eigen personeel;
 • verblijven op het evenement en eventueel daar overnachten is mogelijk maar houdt in dat de organisator eenmaal per dag de geldigheid van het Covid Safe ticket dient te controleren, hetzij bij de ingang van het terrein, hetzij op een deel van het terrein (camping): de middelen dienen dus door de organisator ter beschikking te worden gesteld om het Covid Safe Ticket te (her)lezen volgens de voorwaarden zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst daarvan;
 • als de CST is verlopen, wordt ofwel de organisator met beschikbare testfaciliteiten ofwel de deelnemer uitgenodigd om het terrein onmiddellijk te verlaten en terug te begeleiden naar de uitgang.

CST kan niet opgevraagd worden voor personeel, artiesten of vrijwilligers. Het kan ook niet opgevraagd worden voor min-twaaljarigen. Ook binnen het onderwijs mag CST niet toegepast worden. 

Meer informatie is te vinden op de website van CJM.