Zitplan/CST

Vanaf 1 september vervallen alle maatregelen voor evenementen tot 200 aanwezigen binnen en voor 400 aanwezigen buiten. Met andere woorden: er moeten geen mondmaskers meer gedragen worden of afstand worden gehouden. Vanaf 1 oktober worden deze bezoekersaantallen opgetrokken tot 500 aanwezigen binnen en tot 750 buiten. Opgelet, het is wel zo dat de bevoegde lokale overheid het laatste woord heeft en daar anders over kan beslissen als de situatie lokaal ongunstig is. Treed dus tijdig in contact met hen.

Distanced seating arrangements

Hieronder staan richtlijnen voor de distanced seating arrangements waaraan voldaan moet worden. Het is aan iedere organisator om na te denken over hoe hij/zij de zaal/locatie het veiligste vult. Denk daarbij ook aan het organiseren van de in- en uitstroom van publiek met respect voor social distancing.

 • Toeschouwers mogen worden ontvangen in groepjes. De maximale grootte van deze groepjes is afhankelijk van de datum van het evenement en kan gevonden worden in het schema op de frontpagina.
 • Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegeteld in de grootte van de groepjes. Groepen van meer dan het maximale aantal zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.
 • Houd bij het berekenen van de capaciteit rekening met de aanwezige sanitaire voorzieningen. Voorzie een plan om drukte op dergelijke plaatsen te vermijden.
 • Werk een goede onthaalprocedure uit voor het vullen en legen van de zaal/locatie.
 • Pas de ticketsystemen aan aan deze nieuwe realiteit. Neem contact op met je ticketingservice om te vragen of zij tools hebben die je kunnen helpen bij het maken van de puzzel. Zo heeft Ticketmaster bijvoorbeeld ‘Return To Live’, een aanpassing in hun systeem die bubbelseating vanzelf berekend.

Indoor / Outdoor CIRM

Bij een zittend publiek (indoor en outdoor) in een CIRM-infrastructuur moet minimaal voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

 • het vrijlaten van minimaal 3 meter tot het podium en vrijlaten van eerste rij van het balkon
 • een maximale spreiding van de aanwezigen over de beschikbare ruimte
 • tussen individuele toeschouwers en/of wettelijk toegelaten groepen wordt telkens minimaal een stoel tussen gelaten of minimaal 1 meter
 • rijafstand tussen toeschouwers mag nooit minder zijn dan 83 cm

Een staand publiek indoor in een CIRM-infrastructuur is mogelijk sinds 30 juli.

Bij een staand publiek outdoor op een CIRM-geattesteerde locatie dient één meter afstand tussen de verschillende groepjes van toeschouwers aangehouden te worden.

Indoor / Outdoor CERM

Bij een zittend en/of staand publiek op een locatie zonder CIRM-attestering dient steeds anderhalve meter afstand aangehouden te worden tussen de verschillende groepjes van toeschouwers.

Covid Safe Ticket (CST)

Het Covid Safe Ticket (CST) kan je gebruiken om evenementen te organiseren zonder afstands- en mondmaskerregels. Hiervoor moet het publiek gecontroleerd worden op het kunnen voorleggen van één van volgende attesten:

 • Een vaccinatiebewijs van volledige vaccinatie + twee weken
 • Een negatieve PCR-test of een negatieve snelle antigene test uitgevoerd door medisch geschoold personee:
  • Voor PCR: geldigheid = dag van staalname + 2 dagen
  • Voor de RAT: geldigheid = dag van staalname + 1 dag
 • Een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden

Het CST geldt vanaf 13 augustus outdoor voor evenementen vanaf 1500 personen en massaevenementen. Vanaf 1 september zal het CST ook indoor gelden voor evenementen vanaf 1500 personen en indoor massaevenementen.

Organisatoren die met CST werken moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • een Crowd Management Plan opstellen;
 • sanitaire voorzorgsmaatregelen nemen;
 • zorgen voor adequate ventilatie indoor (gecontroleerd door CO2-meters)
 • toegangscontrole is streng: de CST is persoonlijk. Dat betekent dat ook de identiteitskaart gecontroleerd moet worden. Het is niet mogelijk om met steekproeven te werken. De controle mag gebeuren door het eigen personeel;
 • verblijven op het evenement en eventueel daar overnachten is mogelijk maar houdt in dat de organisator eenmaal per dag de geldigheid van het Covid Safe ticket dient te controleren, hetzij bij de ingang van het terrein, hetzij op een deel van het terrein (camping): de middelen dienen dus door de organisator ter beschikking te worden gesteld om het Covid Safe Ticket te (her)lezen volgens de voorwaarden zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst daarvan;
 • als de CST is verlopen, wordt ofwel de organisator met beschikbare testfaciliteiten ofwel de deelnemer uitgenodigd om het terrein onmiddellijk te verlaten en terug te begeleiden naar de uitgang.

Het Covid Safe Ticket is niet verplicht. Dat betekent dat evenementen gewoon kunnen doorgaan volgens de reeds geldende regels (met mondmaskers en afstand).

Het Covid Safe Ticket kan niet voor het werken met personeel of voor activiteiten <200/400.

Meer informatie is te vinden op de website van CJM.