Zitplan

Hieronder staan richtlijnen voor de distanced seating arrangements waaraan voldaan moet worden. Het is aan iedere organisator om na te denken over hoe hij/zij de zaal/locatie het veiligste vult. Denk daarbij ook aan het organiseren van de in- en uitstroom van publiek met respect voor social distancing.

  • Toeschouwers mogen worden ontvangen in groepen van maximum vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Groepen van meer dan vier personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.
  • Houd bij het berekenen van de capaciteit rekening met de aanwezige sanitaire voorzieningen. Voorzie een plan om drukte op dergelijke plaatsen te vermijden.
  • Werk een goede onthaalprocedure uit voor het vullen en legen van de zaal/locatie.
  • Pas de ticketsystemen aan aan deze nieuwe realiteit. Neem contact op met je ticketingservice om te vragen of zij tools hebben die je kunnen helpen bij het maken van de puzzel. Zo heeft Ticketmaster bijvoorbeeld ‘Return To Live’, een aanpassing in hun systeem die bubbelseating vanzelf berekend.

Indoor / Outdoor CIRM

Bij een zittend publiek in een CIRM-infrastructuur moet minimaal voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  • het vrijlaten van minimaal 3 meter tot het podium en vrijlaten van eerste rij van het balkon
  • een maximale spreiding van de aanwezigen over de beschikbare ruimte
  • tussen individuele toeschouwers en/of wettelijk toegelaten groepen wordt telkens minimaal een stoel tussen gelaten of minimaal 1 meter
  • rijafstand tussen toeschouwers mag nooit minder zijn dan 83 cm

Een staand publiek in een indoorsetting in een CIRM-infrastructuur wordt mogelijk vanaf 30 juli. In een outdoorsetting in een CIRM-infrastructuur is dit vanaf 9 juni mogelijk. Daarbij dient één meter afstand tussen de verschillende groepjes van toeschouwers aangehouden te worden.

Indoor / Outdoor CERM

Bij een zittend en/of staand publiek op een locatie zonder CIRM-attestering dient steeds anderhalve meter afstand aangehouden te worden tussen de verschillende groepjes van toeschouwers.

Deze afstand komt bij een positieve evolutie van de epidemiologische situatie outdoor mogelijks te vervallen vanaf 13 augustus.