Zitplan

Alle hieronder opgelijste maatregelen gelden in fase 4 (vanaf 1 juli).

Een van de grootste veranderingen naar onze culturele beleving in tijden van corona toe, is ongetwijfeld de manier waarop publiek in een zaal/op een locatie plaats zal nemen. Aangezien social distancing te allen tijde gerespecteerd moet worden, zullen artiesten kijken naar eilandjes van mensen.

Hieronder staan richtlijnen voor de in- en uitstroom van publiek en de distanced seating arrangements waaraan voldaan moet worden. Het is aan iedere organisator om na te denken over hoe hij/zij de zaal/locatie het veiligste vult.

Er wordt altijd en overal rekening gehouden met de anderhalvemeterregel. Die afstand wordt bij een zitplan ‘hart op hart’ berekend. Bij een staand publiek moet er steeds een ‘ankerpunt’ zijn waarrond de aparte bubbels zich verzamelen, zoals een stafel. Gebruik bij het opstellen van de tafels logische, veilige inschattingen om de social distancing te waarborgen.

In- en uitstroom
 • Handen moeten gedesinfecteerd worden bij het betreden van de locatie. Voorzie desinfecterende handgel aan in- en uitgangen.
 • Spreid de aankomst en het vertrek van publiek door hen op verschillende tijdstippen gefaseerd te laten binnenkomen en vertrekken.
 • Laat het publiek het circulatieplan volgen waarbij zoveel mogelijk uitgegaan wordt van éénrichtingsverkeer. Breng grondmarkeringen aan en afficheer de richting op de deur. Als éénrichtingsverkeer niet mogelijk is, splits de doorgang met een scheidingswand.
 • Nooduitgangen of anders niet-gebruike deuren kunnen ingezet worden om de spreiding van publiek mogelijk te maken. Deze aanpassingen moeten opgenomen worden in het bestaande (brand)preventieplan. Er moet te allen tijde een steward/onthaalmedewerker aan de deur staan.
 • Markeer de posities voor in- en uitgang op elke anderhalve meter. Publiek mag telkens maar 1 positie opschuiven.
 • Als collectieve beschermingsmaatregelen onmogelijk zijn door fysieke beperkingen van de infrastructuur (denk aan historische gebouwen, nauwe gangen…) is het dragen van een mondmasker verplicht bij het circuleren wanneer social distancing niet gegarandeerd kan worden. Vraag de bezoekers zelf hun mondmasker mee te nemen. Voorzie een aantal mondmaskers voor toeschouwers die hun eigen masker vergeten zijn.
 • Vermijd dat werknemers en publiek gemeenschappelijke oppervlakten moeten aanraken bij het circuleren in het gebouw. Laat deuren zoveel mogelijk open en houd toezicht. Breng eventueel ‘verboden aan te raken’ pictogrammen aan.
Zitplaatsen

Er is een verschil tussen unieke toeschouwers en koppels/gezinnen/mensen uit dezelfde bubbel.

 • Het is toegestaan aan mensen uit dezelfde bubbel om naast elkaar te zitten.
 • Bubbels moeten langs alle kanten op anderhalve meter van elkaar gescheiden zijn.
 • Het contact tussen bubbels onderling moet te allen tijde vermeden worden.
 • Houd bij het berekenen van de capaciteit rekening met de aanwezige sanitaire voorzieningen. Voorzie een plan om drukte op dergelijke plaatsen te vermijden.
 • Werk een goede onthaalprocedure uit voor het vullen en ledigen van de zaal/locatie.
 • Pas de ticketsystemen aan aan deze nieuwe realiteit.
 • Als er een balkon aanwezig is mag dit gebruikt worden op voorwaarde dat de toeschouwers altijd op anderhalve meter van de balustrade zitten. Als de afstand kleiner is dan anderhalve meter, moet de eerste rij vrijgelaten worden om zo de afstand te creëren of kan een plexischerm gebruikt worden om de verspreiding van speekseldeeltjes tegen te gaan.

Voorbeelden

Hieronder verzamelen we enkele alternatieve zaalplannen van culturele instellingen. Deze plannen kunnen en mogen aangewend worden als voorbeeld bij het ontwerpen van het eigen zaalplan. Geen twee zalen zijn identiek dus houd altijd de specifieke eigen situatie in ’t oog bij het opstellen van het zaalplan. Denk daarbij niet alleen aan de seating zelf maar ook aan de gangen naar de zaal, het evacuatieplan etc…

De verantwoordelijkheid van een zaalplan ligt altijd bij de organisatie. Een voorbeeld kan niet aangehaald worden bij eventuele fouten in het eigen plan.

Bij een klik op de naam open je de pdf in de browser zonder downloaden.