Zitplan

Onderstaande maatregelen zijn van toepassing in fase GEEL vanaf 8 september. Het veranderen van fase kan eventueel implicaties hebben op deze maatregelen. Zie op de pagina van kleurcodes.

Een van de grootste veranderingen naar onze culturele beleving in tijden van corona toe, is ongetwijfeld de manier waarop publiek in een zaal/op een locatie plaats zal nemen.

Hieronder staan richtlijnen voor de in- en uitstroom van publiek en de distanced seating arrangements waaraan voldaan moet worden. Het is aan iedere organisator om na te denken over hoe hij/zij de zaal/locatie het veiligste vult.

Door het verplicht dragen van mondmaskers kan de afstand bij een zittend publiek worden teruggebracht tot één meter (bij afwezigheid van vaste stoelen) of tot één stoel tussen elke persoon of bubbel (in infrastructuur met vaste stoelen). De tussenrij kan gebruikt worden mits het volgen van extra maatregelen.

Bij een staand publiek van bubbels aan statafels kan de afstand bij het verplicht dragen van een mondmasker teruggebracht worden naar één meter.

Deze aangepaste seating brengt een gepuzzel met zich mee. Neem contact op met je ticketingservice om te vragen of zij tools hebben die je hierbij kunnen helpen. Zo heeft Ticketmaster bijvoorbeeld ‘Return To Live’, een aanpassing in hun systeem dat bubbelseating vanzelf berekend.

In- en uitstroom
 • Handen moeten gedesinfecteerd worden bij het betreden van de locatie. Voorzie desinfecterende handgel aan in- en uitgangen.
 • Spreid de aankomst en het vertrek van publiek door hen op verschillende tijdstippen gefaseerd te laten binnenkomen en vertrekken.
 • Laat het publiek het circulatieplan volgen waarbij zoveel mogelijk uitgegaan wordt van éénrichtingsverkeer. Breng grondmarkeringen aan en afficheer de richting op de deur. Als éénrichtingsverkeer niet mogelijk is, splits de doorgang met een scheidingswand.
 • Nooduitgangen of anders niet-gebruike deuren kunnen ingezet worden om de spreiding van publiek mogelijk te maken. Deze aanpassingen moeten opgenomen worden in het bestaande (brand)preventieplan. Er moet te allen tijde een steward/onthaalmedewerker aan de deur staan.
 • Markeer de posities voor in- en uitgang op elke anderhalve meter. Publiek mag telkens maar 1 positie opschuiven.
 • Het dragen van een mondmasker is in sommige omstandigheden verplicht. Toch betekent dit niet dat collectieve beschermingsmaatregelen niet meer genomen moeten worden. Het is een ‘en/en-verhaal’, geen ‘of/of-verhaal’.
 • Vermijd dat werknemers en publiek gemeenschappelijke oppervlakten moeten aanraken bij het circuleren in het gebouw. Laat deuren zoveel mogelijk open en houd toezicht. Breng eventueel ‘verboden aan te raken’ pictogrammen aan.
Zitplaatsen

Er is een verschil tussen unieke toeschouwers en koppels/gezinnen/mensen uit dezelfde bubbel.

 • Het is toegestaan aan mensen uit dezelfde bubbel om naast elkaar te zitten.
 • Bubbels moeten langs alle kanten op één meter/een stoel of anderhalve meter van elkaar gescheiden zijn.
 • Mondmaskers zijn tot nader order in elke opstelling verplicht.
 • Het contact tussen bubbels onderling moet te allen tijde vermeden worden.
 • Houd bij het berekenen van de capaciteit rekening met de aanwezige sanitaire voorzieningen. Voorzie een plan om drukte op dergelijke plaatsen te vermijden.
 • Werk een goede onthaalprocedure uit voor het vullen en ledigen van de zaal/locatie.
 • Pas de ticketsystemen aan aan deze nieuwe realiteit.
 • Als er een balkon aanwezig is mag dit gebruikt worden op voorwaarde dat de toeschouwers altijd op een meter (met mondmasker) of anderhalve meter (zonder mondmasker) van de balustrade zitten. Als de afstand kleiner is dan een meter, moet de eerste rij vrijgelaten worden om zo de afstand te creëren of kan een plexischerm gebruikt worden om de verspreiding van speekseldeeltjes tegen te gaan.
Specifieke modaliteiten 1m/tussenrij

De fysieke afstand tussen de toeschouwers in zalen in de cultuursector (theater, cultuurcentra, enz..) kan verkleind worden tot 1 meter, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Een maximale spreiding van de aanwezigen over de beschikbare ruimte .
 • Reservering en seating in sociale bubbels, zonder afstandsvoorwaarden binnen de bubbel.
 • Links en rechts van de sociale bubbels wordt telkens een stoel leeg gelaten.
 • Het dragen van mondmaskers gedurende de hele voorstelling en het verblijf in het gebouw.
 • De garantie van adequate ventilatie zonder recirculatie van lucht.

De rijafstand tussen de toeschouwers kan minder zijn dan 1 meter (maar niet minder dan 83 cm), op voorwaarde dat de vaste infrastructuur een gebouwbeheerssysteem (met onder andere CO2-sensoren) heeft die de ventilatie-efficiëntie continu bewaakt, zodat de CO2- concentratie constant onder de wettelijke normen (1200 PPM) voor de kwaliteit van binnenlucht blijft.

Meer informatie over ventilatie en CO2-metingen is te vinden onder ‘Locatie/Gebouw’ op deze website.

Voorbeelden

Hieronder verzamelen we enkele alternatieve zaalplannen van culturele instellingen. Deze plannen kunnen en mogen aangewend worden als voorbeeld bij het ontwerpen van het eigen zaalplan. Geen twee zalen zijn identiek dus houd altijd de specifieke eigen situatie in ’t oog bij het opstellen van het zaalplan. Denk daarbij niet alleen aan de seating zelf maar ook aan de gangen naar de zaal, het evacuatieplan etc…

De verantwoordelijkheid van een zaalplan ligt altijd bij de organisatie. Een voorbeeld kan niet aangehaald worden bij eventuele fouten in het eigen plan.

Bij een klik op de naam open je de pdf in de browser zonder downloaden.

Onderstaande voorbeelden zijn voorbeelden op anderhalve meter:

Straks komen hier voorbeelden van zitplannen op een meter: