Testevenementen

Het Overlegcomité kondigde op 11/05 aan dat het coronacommissariaat een voorstel zal formuleren voor een tweede reeks van testevenementen die in de loop van juli en de eerste helft van augustus kunnen doorgaan. De organisator gaat daarbij een contract aan met de overheid om de verplichting voor mondmaskers en sociale afstand te laten vervallen.

Testevenementen met een maximum van 2.500 personen (vanaf 1 juli) en van 5.000 personen (vanaf 30 juli) kunnen buiten georganiseerd worden indien alle bezoekers een bewijs kunnen voorleggen dat aantoont

  • ofwel dat ze een 1ste vaccindosis hebben gekregen minstens drie weken voorafgaand aan de datum van het event 
  • ofwel dat ze een negatief PCR-testresultaat bezitten van hoogstens 72 uur voorafgaand aan de datum van het evenement 
  • ofwel dat ze op de datum van het evenement en elke dag van dat evenement ter plaatse een door een wettelijk bevoegde professional afgenomen negatieve sneltest afleggen.

De modaliteiten van het evenement worden contractueel vastgelegd tussen de organisator van het evenement en de overheid (bevoegde federale of regionale minister(s), federale ministers van Volksgezondheid en van Binnenlandse Zaken).

Meer informatie te verkrijgen via CJM.