Schoolvoorstellingen

Vanaf 1 september kunnen extra muros schoolvoorstellingen plaatsvinden maar hun modaliteiten worden bepaald aan de hand van de kleurencodes van het ministerie van Onderwijs.

Een schooljaar gaat in normale omstandigheden hand in hand met verschillende buitenschoolse culturele activiteiten. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge mensen. Het verwondert en scherpt hun kritische, emotionele en creatieve eigenschappen aan. Het onttrekt hen even aan de dagelijkse routine van het schoolgaan.

Dit zijn ook voor hen vreemde en verwarrende tijden. Daarom vergeten wij deze belangrijke doelgroep niet in onze onderhandelingen met beleidsmakers. Er heerst echter nog veel onduidelijkheid, er zijn nog veel onbeantwoorde vragen. Hieronder geven we graag mee wat we wél al weten. We verzekeren daarnaast dat we blijven duwen op het beleid om cultuurbeleving bij kinderen en jongeren maximaal mogelijk te maken.

Scholen starten op 1 september in pandemiefase geel met grote waakzaamheid. Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar fase oranje. Dit zijn kleurencodes van het ministerie van Onderwijs. De communicatie gebeurt door hen.

Belangrijk: bij bepaalde pandemiefases wordt er gesproken over (niet-)essentiële derden. Op de website van het departement Onderwijs wordt een niet-limitatieve opsomming gegeven met voorbeelden van essentiële derden. Belangrijk daarbij is dat de lijst door elke school apart uitgebreid kan worden na risicoanalyse. Goede afspraken maken met een school voor schoolvoorstellingen op de campus zelf kan dus opties openen.

Cultuureducatieve workshops die kaderen binnen het project en/of de leerplannen van de school vallen bijvoorbeeld onder essentiële derden. Ze behoren tot de groepen ‘Externe praktijkleerkrachten/ voordrachthouders’, ‘Ondersteuners’ en ‘Nascholers’.

Zie hier de kleurcodes van het ministerie van Onderwijs:

Basisonderwijs

GEEL:
– Extra-murosactiviteiten kunnen doorgaan.
– Er dient geen ruimte gelaten te worden tussen verschillende schoolbubbels.
– Voor begeleiders gelden de afstandsregels en mondmaskerplicht.
– Hou maximaal rekening met alle maatregelen.
– Derden zijn toegelaten op school. Zij dienen een mondmasker te dragen en afstand te houden.

ORANJE:
– Opschorting van extra-muros.
– Beperk de aanwezigheid van niet-essentiële derden.

ROOD:
– Opschorting van extra-muros.
– Niet-essentiële derden worden geweerd. Essentiële derden kunnen na overleg.

Meer informatie via dit overzicht van het departement.

Secundair onderwijs

GEEL:
– Extra-murosactiviteiten worden opgeschort.
– In school wordt er zoveel mogelijk afstand gehouden, ook tussen leerlingen onderling. Er is mondmaskerplicht. De vertaling naar zitplannen voor voorstellingen is nog onduidelijk.
– Aanwezigheid van niet-essentiële derden wordt beperkt.

ORANJE:
– Idem GEEL

ROOD:
– Enkel essentiële derden toegelaten.

Meer informatie via dit overzicht van het departement.

Hoger onderwijs / Universiteit

Alle activiteiten die op de campus georganiseerd worden vallen onder de maatregelen van de toepasselijke gidsen en de vigerende maatregelen in de samenleving.

Meer informatie voor hogescholen via dit overzicht van het departement.

Meer informatie voor universiteiten via dit overzicht van het departement.

Deeltijds Kunstonderwijs

GEEL:
Voor leerlingen jonger dan 12 jaar:
– Extra-murosactiviteiten kunnen doorgaan (zie basisonderwijs)
– Aanwezigheid van derden mogelijk.

Voor leerlingen vanaf 12 jaar:
– Extra-murosactiviteiten worden opgeschort.
– Aanwezigheid van niet-essentiële derden beperkt mogelijk.

ORANJE:
– Extra-murosactiviteiten worden opgeschort.
– Aanwezigheid van niet-essentiële derden beperkt mogelijk.

ROOD:
– Extra-murosactiviteiten worden opgeschort.
– Enkel essentiële derden toegelaten.

Meer informatie via dit overzicht van het departement.