Museale of tentoonstellingswerking

Musea en kunsthallen kunnen volgens het recente Ministerieel Besluit vanaf 1 december openen als ze door de federale overheid of deelstaten erkend zijn of wanneer ze een permanente instelling zijn die het erfgoed bewaart, bestudeert, overbrengt en tentoonstelt. Kunsthuizen en culturele centra die deze functies waarmaken kunnen heropenen voor het publiek.

Daarnaast moet ook voldaan worden aan de maatregelen rond social distancing en hygiëne, de maatregelen rond medewerkers en de specifieke voorwaarden die beschreven staan in de sectorgids van de musea.

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle bezoekers van musea of tentoonstellingshallen.

Wie mag er open?

Volgens het federale ministerieel besluit is een museum in deze context:

 • Een structuur erkend als museum of kunsthal door de federale regering en/of de deelstaten.
 • Een permanente instelling ten dienste van de maatschappij en haar ontwikkeling, open voor het publiek, die het materieel en immaterieel patrimonium van de mensheid en haar omgeving verwerft, bewaart, bestudeert, overbrengt en tentoonstelt voor doeleinden van studie, vorming en vermaak door middel van tentoonstellingen, activiteiten voor het publiek en wetenschappelijke publicaties of van vulgarisatie, steeds verwezenlijkt door professionelen.

Naast de erkende kunsthuizen kunnen ook culturele centra die deze functies waarmaken dit gedeelte van hun werking heropenen voor het publiek.

Organisaties kunnen zich beroepen op het tienpuntenplan van de Brusselse, Vlaamse en Waalse musea om een eigen draaiboek op te stellen. Artiesten die actief werken met publiek mogen nog niet terug aan de slag. Dat wordt gezien als een publieke voorstelling.

Aan welke voorwaarden moeten medewerkers van musea voldoen?

Om de museale werking veilig op te starten zijn medewerkers nodig. Zij moeten de algemene maatregelen respecteren.

Aan welke voorwaarden moet voldaan worden bij opening?

De regels rond social distancing en hygiëne zijn van kracht. Daarnaast zijn er enkele specifieke voorwaarden om te openen:

 • De bezoeken gebeuren individueel of door personen uit dezelfde bubbel.
 • Voer een online of telefonisch ticketsysteem in om de toestroom van de bezoekers te reguleren. Wijs bezoekers die toch ter plaatse hun ticket willen kopen op het reservatiesysteem. Betaling gebeuren maximaal cashloos.
 • Zorg dat social distancing te allen tijde gerespecteerd kan worden.
 • Leg een maximaal aantal bezoekers vast per tijdspanne.
 • Voorzie éénrichtingsaanduidingen en begeleiding van het publiek.
 • Het personeel is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de regels van social distancing.
 • Eventuele winkels moeten de regels van toepassing in handelszaken naleven.
 • Eventuele cafetaria’s en restaurants moeten gesloten blijven.
 • Didactisch materiaal moet na elk gebruik gedesinfecteerd worden.
 • Schenk bij het kuisen extra aandacht aan oppervlakken zoals knoppen, (het toetsenbord van) de betaalterminal, de balie en andere oppervlakken die veel aangeraakt worden.
 • Ontwikkel een draaiboek op basis van een risicoanalyse en de sectorgids musea.
 • Licht het personeel goed in over de maatregelen.
Is het verplicht het museale gedeelte van mijn werking te openen?

Neen. Voor sommige organisaties is het misschien niet interessant, niet mogelijk of financieel niet haalbaar. Elke organisatie moet zelf beslissen of ze kan of wil openen. Wie beslist om te openen moet dat doen volgens de voorwaarden.

Voor nog meer informatie en bij specifieke vragen over het heropenen van de museale of tentoonstellingswerking kun je terecht bij FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.