Horeca

Een kunstencentrum met café en/of restaurant kan dat gedeelte van de werking opstarten zolang de regels uit het horecaprotocol gevolgd worden.

Daarnaast is het belangrijk om te duiden dat alle vormen van horeca deze regels moeten volgen. De bar in een concertzaal of in een foyer moet zich dus ook aan deze maatregelen houden. Het kennen van deze regels zal belangrijk zijn bij het maken van het besluit of er al dan niet met een bar gewerkt wordt bij een evenement.

We lichten hieronder graag ter illustratie enkele relevante en representatieve maatregelen uit. De volledige lijst kun je vinden in het horecaprotocol.

  • Maak de preventiemaatregelen en afspraken kenbaar (aan de ingang en verspreid doorheen de zaak) via informatieve posters en duidelijke signalisatie.
  • Zorg voor de noodzakelijke handhygiëne voor het personeel en de klanten door geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen te voorzien om handen te ontsmetten. Stel die middelen ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig in de vestiging (bv. toiletten, verbruikszaal, terras, …).
  • Doe al het mogelijke om de fysieke afstand van 1,5 m zo goed mogelijk na te streven. Werk met vloermarkeringen om de circulatie te organiseren (vaste, duidelijk gemarkeerde wacht- en looppaden buiten en binnen de zaak). Indien nodig, voorzie dan extra beschermingsmaatregelen, zoals plexischermen of andere fysieke barrières.
  • Stel tafels zo op dat de afstand van 1,5 meter tussen de tafels gewaarborgd is. Het aantal tafels moet hieraan aangepast worden. Van deze regel kan worden afgeweken indien er een voldoende hoge barrière is voorzien (bv. van plexiglas, minimaal 1,80 m hoog).
  • Bediening gebeurt aan tafel. Het personeel draagt verplicht mondmaskers.
  • Er wordt uitsluitend zittend geconsumeerd. Consumeren aan de bar of rechtstaand is niet toegestaan. Enkel in eenmanszaken kan worden besteld en bediend aan de bar, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter met en tussen de klanten.
  • Voorzie in de toiletten uitsluitend papieren handdoekjes en afsluitbare vuilnisbakken. Het sanitair moet veelvuldig gereinigd en ontsmet worden.
  • Hang informatieve posters met duidelijke instructies voor het correct reinigen van de handen.  Wastafels zijn bij voorkeur te voorzien van kranen met elektronische –, voet- of elleboogbediening.
  • Kledij wordt niet aangenomen en zoveel mogelijk gescheiden gehouden.