Deelnamevoorwaarden

Deze maatregelen gelden in fase 4 (vanaf 1 juli).

De bedoeling bij de heropstart is dat zoveel mogelijk mensen vanuit het recht op cultuur, op vrije tijd, participatie en engagement kunnen genieten van het artistieke aanbod. Natuurlijk is het virus nog steeds niet weg. Naast de vele risicobeperkende maatregelen die genomen worden voor alle toeschouwers, zijn er bepaalde risicogroepen die extra beschermd moeten worden zodat ook zij kunst kunnen beleven.

Neem deze richtlijnen mee in de communicatie van een evenement. Wijs toeschouwers op hun eigen verantwoordelijkheid.

Mondmasker

Het dragen van een mondmasker is vanaf zaterdag 11 juli verplicht voor alle bezoekers van musea, concertzalen, theaterzalen en bioscopen. Wanneer een persoon deze maatregel weigert te volgen, mag hij/zij de toegang ontzegd worden. Daarnaast loopt deze persoon het risico een boete te krijgen bij controle door de bevoegde instanties.

Risicogroepen

Volwassenen uit een risicogroep zijn welkom op evenementen maar hun aanwezigheid impliceert dat zij zelf een inschatting van het risico gemaakt hebben. Tot de risicogroep behoren personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes, personen met ernstige obesitas, personen met hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen met kanker of van wie het immuunsysteem verzwakt is.

Kinderen uit een risicogroep zijn welkom op de evenementen maar hun aanwezigheid impliceert dat hun ouders (eventueel na overleg met de huisarts of behandelende arts) een inschatting van het risico hebben gemaakt. Voor kinderen is een gedetailleerd overzicht beschikbaar.

Breng toeschouwers op voorhand op de hoogte mocht een voorstelling een participatieve insteek hebben. Dit houdt een extra risico in voor mensen uit de risicogroep waardoor zij hun inschatting – eventueel na overleg met de huisarts of behandelende arts – anders moeten besluiten.

Ziekte

Mensen die ziek zijn mogen niet deelnemen aan evenementen. Mensen die in de zeven dagen voor het evenement symptomen vertoonden of ziek waren mogen niet deelnemen aan evenementen.