CIRM / CERM

CIRM en CERM zijn twee tools die ontwikkeld zijn om uniformiteit te brengen en de veiligheid van het publiek te garanderen (CERM) en tegelijk bepaalde omstandigheden binnen vaste infrastructuren in kaart te brengen om hen in staat te stellen proportioneel publiek te ontvangen in een gegarandeerd veilige omgeving (CIRM).

CERM:

Eenmaal het draaiboek op basis van de sectorgids tot stand is gekomen, wordt het afgetoetst aan de parameters van de CERM.

De Covid Event Risk Model, een tool ontwikkeld door Toerisme Vlaanderen en KDG-Hogeschool in samenwerking met de virologen, wordt gebruikt om te kijken of een bepaald evenement kan doorgaan. CERM is een online tool die zowel aan de organisator als aan de (lokale) overheden duidelijk zal maken of een evenement voldoende veilig georganiseerd is.

De criteria binnen deze tool evolueren mee met de epidemische context. Dat wilt zeggen dat in een bepaalde fase dingen zullen kunnen die in een andere fase niet mogelijk zijn. Verdere info via https://www.covideventriskmodel.be/

CIRM:

Aan uitbaters van permanente infrastructuren kan via de bevoegde gemeentelijke overheid uitzonderlijk toestemming gegeven worden om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het standaard werkbaar kader of absolute aantallen opgenomen in het Ministerieel Besluit. De uitbaters moeten daarvoor een aanvraag indienen bij de bevoegde burgemeester. Lees er alles over op www.covideventriskmodel.be/cirm