CIRM / CERM

CIRM en CERM zijn twee complementaire tools die ontwikkeld zijn om uniformiteit te brengen en de veiligheid van het publiek te garanderen op elke evenement (CERM) en tegelijk bepaalde omstandigheden binnen vaste infrastructuren in kaart te brengen om deze in staat te stellen proportioneel publiek te ontvangen in een gegarandeerd veilige omgeving (CIRM).

Kleine evenementen

Sinds het MB van 24/06/2021 is het CIRM, alsook het CERM, niet meer van toepassing op evenementen indien het publiek minder bedraagt dan 100 personen en minder dan 200 personen outdoor (art. 12 §4 en §5). Als een indoor infrastructuur evenementen wil ontvangen met een groter publiek (dus vanaf 100 personen), dan is een CIRM verplicht te gebruiken door de bevoegde lokale overheid binnen de toelatingsbeslissing.

CERM:

Eenmaal het draaiboek op basis van de sectorgids tot stand is gekomen, wordt het afgetoetst aan de parameters van de CERM. Dit gebeurt voor elk event.

De Covid Event Risk Model, een tool ontwikkeld door Toerisme Vlaanderen en KDG-Hogeschool in samenwerking met de virologen, wordt gebruikt om te kijken of een bepaald evenement kan doorgaan. CERM is een online tool die zowel aan de organisator als aan de (lokale) overheden duidelijk maakt of een evenement voldoende veilig georganiseerd is.

CERM dient altijd en voor elk event (behalve voor kleine evenementen zoals hierboven aangegeven) aangevraagd te worden en bepaald de te volgen maatregelen. Daarnaast kan – zowel voor indoor als outdoor infrastructuren – een CIRM aangevraagd worden om publiek op 1 meter / 1 stoel in plaats van anderhalve meter te doen plaatsnemen.

Verdere info via https://www.covideventriskmodel.be/ en hun protocol.

CIRM:

Een CIRM-toelating geeft de uitbater van een permanente infrastructuur (indoor of outdoor, onderhevig aan de VLAREM wetgeving) een toelating om CERM-geattesteerde events te ontvangen. In een CIRM-toelating wordt er meegegeven hoeveel bezoekers deze infrastructuur COVID-veilig kan ontvangen. Een berekening van capaciteit en het uittekenen van een seating arrangement binnen CIRM moet minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • het vrijlaten van minimaal 3 meter tot het podium en vrijlaten van eerste rij van het balkon (indien <1m)
  • een maximale spreiding van de aanwezigen over de beschikbare ruimte
  • tussen individuele toeschouwers en/of wettelijk toegelaten groepen wordt telkens minimaal een stoel gelaten of minimaal 1 meter
  • rijafstand tussen toeschouwers mag nooit minder zijn dan 83 cm

De uitbaters moeten daarvoor een aanvraag indienen bij de bevoegde burgemeester. De attestering is verplicht behalve voor kleine evenementen zoals hierboven aangegeven.

Het gebruik van het CIRM door de lokale overheid bij het nemen van een toelatingsbeslissing is verplicht. Het MB legt evenwel geen verplichting voor de lokale overheid op om een toelatingsbeslissing te nemen waarbij aan alle voorwaarden van het CIRM wordt voldaan. Een afwijkende beslissing is dus mogelijk.

Waar niet van kan worden afgeweken, is de regel van de 75% van de CIRM-capaciteit (art. 16, lid 2 MB 28/10/20). Maar er kan bijvoorbeeld afgeweken worden van de ‘verplichting’ of voorwaarde van mechanische ventilatie, of van het verplicht toevoegen van een mobiliteitsplan. Het is aangeraden dat de preventieadviseur binnen de CIRM-aanvraag de afwijkingen van gevraagde voorwaarden goed onderbouwt.

Lees er alles over via de CIRM-aanvraag, te vinden op www.covideventriskmodel.be/cirm en in hun daar aanwezige FAQ.