Technisch personeel

Veel artistieke projecten komen enkel tot leven met behulp van veel verschillende mensen. Een artiest creëert, regisseert en/of speelt. Hij/zij doet dat op een podium, op scène. Die is kaal of ingekleed, belicht of donker, luid of stil. Zowat elke productie heeft daarom nood aan technisch personeel. Het zijn de mensen die er van achter de schermen voor zorgen dat het kunstwerk er goed uitziet en/of goed klinkt.

Er moet minstens voldaan worden aan de algemene maatregelen voor de werkhervatting. Toch is het nodig extra aandacht te schenken aan de zeer specifieke omstandigheden van het technisch personeel.

Deze maatregelen gelden sinds fase 1A (4 mei) en blijven geldig in fase 2 (18 mei), fase 3 (8 juni) en fase 4 (vanaf 1 juli).

Algemene maatregelen
 • De aanwezigheid van technische crew tijdens creatie, repetitie en voorstelling wordt beperkt tot een minimum.
 • Voorzie per artiest aparte props, accessoires en andere persoonlijke benodigdheden zoals micro’s en headsets. Deze worden na gebruik meteen ontsmet door de technicus of productiemedewerker. Voor en na de handeling worden de handen ontsmet.
 • Voorbereidingen worden zoveel mogelijk thuis of in een andere ruimte gedaan.
 • Hoofdtelefoons en communicatiemiddelen die nodig zijn om te werken zijn persoonlijk en kunnen niet doorgegeven worden.
 • Technici of productiemedewerkers die nabij de artiesten moeten komen tijdens creatie, repetitie en voorstelling en social distancing niet kunnen respecteren, zijn afgescheiden door een beschermingsplaat of dragen een mondmasker
 • Alle lokalen, podia, ateliers, studio’s… worden voldoende verlucht.
 • Er zijn voldoende desinfecterende reinigingsmiddelen aanwezig op de plaats van creatie, repetitie, voorstelling om materialen te ontsmetten.
 • Bij het werken op hoogte wordt op de begane grond een voldoende grote veiligheidsperimeter gehanteerd.
 • Het wordt technici afgeraden handschoenen te dragen. Deze kunnen een vals gevoel van veiligheid geven. Het is belangrijker om regelmatig de handen te wassen met zeep of te ontsmetten en het gezicht niet aan te raken. Handschoenen mogen enkel gebruikt worden bij taken waar voorheen ook handschoenen voor gebruikt werden. Het is ook hierbij belangrijk het gezicht niet aan te raken met de handschoenen.
 • Zorg voor een goed doordachte taakverdeling op de werkplek. Iedereen houdt zich strikt  aan zijn/haar opdracht. Elkaar helpen, hoe goed bedoeld ook, wordt vermeden omdat dit kan resulteren in bijkomend en nodeloos contact.
 • Neem bij creaties, repetities, voorstellingen maatregelen om te voorkomen dat er samenscholingen ontstaan. Zorg voor duidelijk aangegeven grenzen van de anderhalve meter.
Materiaal
 • Werk zoveel mogelijk met persoonlijk materiaal.
 • Gedeeld materiaal moet regelmatig en minstens voor elke wissel ontsmet worden.
 • Machines worden na elk gebruik ontsmet (knoppen, hendels, contactoppervlakken).
 • Draag enkel handschoenen als de werkomstandigheden dit vereisen. Ontsmet de handschoenen regelmatig.
De werkplaats
 • Denk na over een circulatieplan in de werkplaats. Vermijd dat mensen elkaar moeten kruisen.
 • Draag een mondmasker wanneer bij het verplaatsen van materialen de social distancing niet gegarandeerd kan worden. Vermijd dit zoveel mogelijk.
 • Vermijd de aanwezigheid van externen. Als er toch externen langskomen moeten zij op de hoogte gebracht worden van alle geldende maatregelen.
 • Maak de werkplaats dagelijks grondig schoon. Schenk hierbij extra aandacht aan oppervlakken, materiaal, knoppen, klinken…
 • Bij het werken op hoogte wordt op de begane grond een voldoende grote veiligheidsperimeter gehanteerd.
De werknemers
 • Aanwezige werknemers verklaren in goede gezondheid te zijn. Ze hebben momenteel geen klachten of zijn minstens vijf dagen vrij van symptomen.
 • Als er twijfel is over de gezondheid van een werknemer, wordt hij/zij naar huis gestuurd. De werkplek wordt zorgvuldig ontsmet.
 • Iedereen werkt zo veel mogelijk alleen.
 • Taken waarbij meerdere werknemers nodig zijn, worden uitgevoerd met een mondmasker. De tijdsduur van de samenwerking wordt beperkt, net als het aantal werknemers.
 • Het wordt technici afgeraden handschoenen te dragen. Deze kunnen een vals gevoel van veiligheid geven. Het is belangrijker om regelmatig de handen te wassen met zeep of te ontsmetten en het gezicht niet aan te raken.
  Handschoenen mogen enkel gebruikt worden bij taken waar voorheen ook handschoenen voor gebruikt werden. Het is ook hierbij belangrijk het gezicht niet aan te raken met de handschoenen.
 • Vermijd de aanwezigheid van externen. Als er toch externen langskomen moeten zij op de hoogte gebracht worden van alle geldende maatregelen en die even strikt opvolgen.

Leveringen en load-in/out
 • Voorzie een circulatieplan in de leverzone.
 • Werk hierbij zoveel mogelijk met eenrichtingsverkeer. Load-in en load-out van bv. verschillende bands gebeurt best op verschillende momenten om drukte te voorkomen.
 • Zorg ervoor dat iedereen (werknemers, leveranciers, externen) op de hoogte is van het circulatieplan en de manier van aanpak.
 • Ontsmet de materialen na levering of load-in/out.
Op- en afbouw
 • Voorzie een duidelijk circulatieplan waarbij werknemers elkaar zo weinig mogelijk moeten kruisen.
 • Werk met vaste teams. Zorg voor een duidelijke briefing over de maatregelen, de aanpak en het verloop van de op- en afbouw.
 • Voorzie genoeg desinfecterende gel voor de handen. Voorzie ook desinfecterende spray voor materiaal en oppervlakken.
 • Vermijd drukte. Werk met een goede maar spaarzame hoeveelheid mensen.
 • Voer taken zoveel mogelijk individueel uit.
 • Als er taken zijn die niet individueel uitgevoerd kunnen worden, gebruik dan mondmaskers. Beperk de samenwerking in tijd en aantal werknemers.
 • Draag enkel handschoenen als de werkomstandigheden dit vereisen. Ontsmet de handschoenen regelmatig.
 • Draag bij voorkeur een mondmasker.
 • Vermijd de aanwezigheid van externen. Als er toch externen aanwezig zijn (techniekers, roadies, artiesten) moeten zij op de hoogte gebracht worden van alle geldende maatregelen en deze strikt opvolgen.
 • Ontsmet alle materialen en oppervlakken die aangeraakt worden.

Externe technici
 • Externe technici worden op de hoogte gebracht van de geldende maatregelen. Schenk extra aandacht aan de afstandsregels en hygiëneregels.
 • Externe technici werken uitsluitend met eigen materiaal en zijn zelf verantwoordelijk voor het dagelijks ontsmetten van hun materiaal.
  • Als het onmogelijk is om het eigen materiaal te gebruiken (bv mengpaneel, groot materiaal) moet dit goed ontsmet worden tussen gebruikers.