Algemene maatregelen

In fase 1A (4 mei) werden enkele basisregels vastgelegd om een veilige terugkeer naar de werkplek mogelijk te maken. Deze regels blijven in fase 3 (8 juni), fase 4 (vanaf 1 juli) en fase GEEL (vanaf 1 september) van kracht als het minimum waaraan voldaan moet worden in elke werkomstandigheid. Het veranderen van fase heeft implicaties op deze maatregelen. Zie op de pagina van kleurcodes.

Voor vele specifieke beroepen zijn er extra maatregelen getroffen om een veilige terugkeer naar het werk te voorzien. Het gaat dan bijvoorbeeld om contactberoepen of zeer arbeidsintensieve beroepen.

Aanwezigheid in de organisatie

Telewerk wordt toegepast waar mogelijk, social distancing blijft de norm.

Medewerkers kunnen het werk in de organisatie hervatten mits het respecteren van alle onderstaande maatregelen. Stel een risicoanalyse op en communiceer deze naar de werknemers. Bespreek de maatregelen met de arbeidsarts van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW).

Wie mag aanwezig zijn op het werk?

De werkgever moet een veilige werksituatie creëren door de maatregelen toe te passen in de organisatie. Werknemers die terugkeren naar het werk moeten de maatregelen strikt opvolgen.

Telewerk wordt toegepast waar mogelijk.

 • Medewerkers uit risicogroepen (op basis van leeftijd of medische toestand) werken zoveel mogelijk van thuis uit.
 • Medewerkers kiezen voor telewerk of werken in de organisatie op basis van overleg met de werkgever.
 • Medewerkers met nieuwe klachten van een acute bovenste of onderste luchtweginfectie (zoals hoesten of niezen, of een verhoogde temperatuur) moeten thuis blijven en de huisarts te bellen.
 • Indien afwezigheden zorgen voor een kleiner team, moet er extra aandacht zijn voor aanwezigheid van kennis over eerste hulp, de interne brandbestrijding en het veilig blijven uitvoeren van veiligheidstaken.
Instructies voor werkgevers
 • Voorzie een duidelijk circulatieplan met voorrangsregels. Stijgers krijgen voorrang op de trap, mensen die de ruimte verlaten hebben voorrang in smalle doorgangen.
 • Voorzie desinfecterende gel op cruciale plaatsen (in- en uitgang, vergaderruimte…)
 • Voorzie genoeg zeep, papieren handdoekjes en afgesloten vuilbakken bij wasplaatsen.
 • Hang informatieve posters uit over social distancing, hygiëne en de eigen maatregelen op.
 • Beperk de toegang tot de kleedkamers. Voorzie ook daar maatregelen om de social distancing te bewaren.
 • Schenk bij het schoonmaken extra aandacht aan alles wat aangeraakt wordt (werkoppervlakken, klinken, knoppen, telefoons, printers…)
 • Beperk vergaderingen in tijd en aantal deelnemers. Verlucht en poets de ruimte. Schenk extra aandacht aan oppervlakken en gebruiksvoorwerpen. Voer ze eventueel online uit.
Instructies voor medewerkers
 • Neem enkel de lift als je alleen bent. Geef voorrang aan degenen die niet zonder lift op de bestemming kunnen raken.
 • Vermijd fysiek contact bij een begroeting. Er zijn voldoende alternatieven voor een handdruk of kus. Houd automatisch anderhalve meter afstand.
 • Volg het circulatieplan met voorrangsregels. Op de trappen krijgen stijgers voorrang.
 • In smalle doorgangen krijgen degenen die de ruimte verlaten voorrang.
 • Spreek de voorrangsregels in andere niet definieerbare situaties hoffelijk ter plaatse af.
 • Was de handen regelmatig met zeep. Zeker voor en na een toiletbezoek maar ook voor en na de lunch of pauze.
 • Gebruik papieren handdoekjes en smijt ze weg in afgesloten vuilbakken. Volg de instructies over het correct wassen van handen.
 • Zit in de refter minstens op anderhalve meter van elkaar. Zit niet recht tegenover elkaar.
 • Schenk bij het schoonmaken extra aandacht aan alles wat aangeraakt wordt (werkoppervlakken, klinken, knoppen, telefoons, printers…)
 • Beperk vergaderingen in tijd en aantal deelnemers. Verlucht en poets de ruimte. Schenk extra aandacht aan oppervlakken en gebruiksvoorwerpen. Voer ze eventueel online uit.
Instructies voor woon-werkverkeer
 • Iedereen verplaatst zich zo veel mogelijk met eigen middelen om drukte te vermijden (auto, fiets, te voet…). 
 • Vermijd piekuren tenzij noodzakelijk.
 • Bij gebruik van het openbaar vervoer gelden extra maatregelen:
  • Bedek de mond en neus met een mondmasker, sjaal of andere stof. Dit is verplicht voor alle reizigers vanaf 12 jaar.
  • Draag het mondmasker niet enkel op de voertuigen zelf maar ook aan de ingang van het gebouw, op het perron….
  • Respecteer de regels rond social distancing.
 • Bedrijfsvoertuigen worden bij wissel van chauffeur goed gekuist en ontsmet.
Instructies voor bezoek en levering
 • Niet-essentiële derden mogen niet op bezoek komen.
 • Als er toch bezoekers zijn, licht je ze in over de maatregelen.
 • Bezoekers moeten zelf de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmasker, desinfecterende gel etc) voorzien.
 • Voer bestellingen liefst telefonisch en per mail uit.
 • Werk met een aanmeldsysteem. Spreek af wie verwittigd moet worden.
 • Probeer leveringen te spreiden gedurende de dag.
 • Duid een wachtzone en doorrijzone aan. Scheid de laad- en loszones zoveel mogelijk van andere werkzones.
 • Leveringsbonnen worden niet fysiek achtergelaten. De werknemer die het materieel aflevert tekent ze af. De leveringsbon wordt digitaal nagestuurd.
Maatregelen in de kantoren
 • Ontsmet het kantoor wanneer een werknemer wegens ziekte naar huis gaat.
 • Werk op voldoende afstand van elkaar (minstens anderhalve meter).
 • Verlucht de lokalen voldoende.
 • Voorzie ontsmettende reinigingsproducten om besmetting via (gedeelde) materialen te voorkomen. Gebruik deze regelmatig.
 • Voor bepaalde taken kan de afstand van anderhalve meter niet gegarandeerd worden. Beperk deze taken tot het absolute minimum in tijd en aantal personen. Gebruik extra bescherming zoals een mondmasker.
Maatregelen op de werkplaats
 • Ontsmet de werkplek wanneer een werknemer wegens ziekte naar huis gaat.
 • Werk op voldoende afstand (minstens anderhalve meter) van elkaar.
 • Verlucht de werkplek zo goed mogelijk.
 • Voorzie ontsmettende reinigingsproducten om besmetting via (gedeelde) materialen te voorkomen. Gebruik deze regelmatig.
 • Voor bepaalde taken kan de afstand van anderhalve meter niet gegarandeerd worden. Beperk deze taken tot het absolute minimum in tijd en aantal personen. Gebruik extra bescherming zoals een mondmasker.