Omkadering

Onder omkadering verstaan we in deze gids de mensen die de organisatie doen draaien. Dat kan gaan over medewerkers in loondienst of op zelfstandige basis, stagiairs, studenten onder contract… Kortom, iedereen die ondersteunende taken verricht in een organisatie en die geen concreet artistieke functie opneemt of tot het publiek behoort.

Lees hier verder over volgende thema’s:

  • Algemene maatregelen: alles over de maatregelen waar minimaal aan voldaan moet worden voor werkhervatting.
  • Technisch personeel: specifieke maatregelen voor theatertechnici, stagehands etc, voortbouwend op de algemene maatregelen.
  • Contactberoepen: specifieke maatregelen voor kappers, grimeurs etc die actief zijn in onze sector, voortbouwend op de algemene maatregelen.