Museale of tentoonstellingswerking

Musea en kunsthallen kunnen volgens het recente Ministerieel Besluit vanaf 1 december openen. Het Kabinet-Jambon bevestigt binnenkort dat ‘musea en kunsthallen’ op een brede manier geïnterpreteerd mag worden zoals bij de eerste heropstart. Als aan de maatregelen rond social distancing en hygiëne, de maatregelen rond medewerkers en enkele specifieke voorwaarden wordt voldaan, kunnen organisaties (erkend door de federale overheid of de deelstaten) hun museale werking openen.

Onderstaande communicatie is onder voorbehoud van de komende bevestiging van het Kabinet-Jambon.

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle bezoekers van musea of tentoonstellingshallen.

Wie mag er open?

Volgens het ministerieel besluit is een museum in deze context:

 • Een structuur erkend als museum of kunsthal door de federale regering en/of de deelstaten.
 • Een permanente instelling ten dienste van de maatschappij en haar ontwikkeling, open voor het publiek, die het materieel en immaterieel patrimonium van de mensheid en haar omgeving verwerft, bewaart, bestudeert, overbrengt en tentoonstelt voor doeleinden van studie, vorming en vermaak door middel van tentoonstellingen, activiteiten voor het publiek en wetenschappelijke publicaties of van vulgarisatie, steeds verwezenlijkt door professionelen.

Wie subsidies krijgt, is uiteraard erkend. Wie tentoonstelt – ook als het daarbij gaat om hedendaagse kunst – komt ook in aanmerking. Voor het museale gedeelte van hun werking kunnen organisaties zich beroepen op het tienpuntenplan van de Brusselse, Vlaamse en Waalse musea om een eigen draaiboek op te stellen. Artiesten die actief werken met publiek mogen nog niet terug aan de slag. Daarvoor ontbreekt nog elke basis.

Aan welke voorwaarden moeten medewerkers van musea voldoen?

Om de museale werking veilig op te starten zijn medewerkers nodig. Zij moeten de algemene maatregelen respecteren.

Aan welke voorwaarden moet voldaan worden bij opening?

De regels rond social distancing en hygiëne zijn van kracht. Daarnaast zijn er enkele specifieke voorwaarden om te openen:

 • De bezoeken gebeuren individueel of door personen uit dezelfde bubbel.
 • Voer een online of telefonisch ticketsysteem in om de toestroom van de bezoekers te reguleren. Wijs bezoekers die toch ter plaatse hun ticket willen kopen op het reservatiesysteem. Betaling gebeuren maximaal cashloos.
 • Zorg dat social distancing te allen tijde gerespecteerd kan worden.
 • Leg een maximaal aantal bezoekers vast per tijdspanne.
 • Voorzie éénrichtingsaanduidingen en begeleiding van het publiek.
 • Het personeel is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de regels van social distancing.
 • Eventuele winkels moeten de regels van toepassing in handelszaken naleven.
 • Eventuele cafetaria’s en restaurants moeten gesloten blijven.
 • Didactisch materiaal moet na elk gebruik gedesinfecteerd worden.
 • Schenk bij het kuisen extra aandacht aan oppervlakken zoals knoppen, (het toetsenbord van) de betaalterminal, de balie en andere oppervlakken die veel aangeraakt worden.
 • Het tienpuntenplan, opgesteld door de Brusselse, Vlaamse en Waalse musea, kan voor de musea aanzien worden als Sectorgids.
 • Ontwikkel een draaiboek op basis van het zevenpuntenplan en de generieke gids. De risicoanalyse is daar een belangrijk deel van. Licht het personeel goed in over de maatregelen.
Is het verplicht het museale gedeelte van mijn werking te openen?

Neen. Voor sommige organisaties is het misschien niet interessant, niet mogelijk of financieel niet haalbaar. Elke organisatie moet zelf beslissen of ze kan of wil openen. Wie beslist om te openen moet dat doen volgens de voorwaarden.

Voor nog meer informatie en bij specifieke vragen over het heropenen van de museale of tentoonstellingswerking kun je terecht bij FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.