Lokale situatie

De lokale besturen en de gouverneurs spelen een belangrijke rol in het al dan niet toelaten en/of opleggen van bepaalde voorwaarden. De kleurencodes bieden een kader voor eenduidige besluitvorming. Het staat de nationale, provinciale en lokale overheid vrij om, afhankelijk van de evolutie van de pandemie, van kleurcode te veranderen. De set van maatregelen per kleur zijn voor de lokale besturen, de sector en de burger duidelijk en gekend, waardoor er niet telkens ad hoc maatregelen moeten genomen worden. Het is aan de desbetreffende overheden om helder en duidelijk te communiceren over de kleurencode die van toepassing is.

Er werd een lijst samengesteld om de lokale situaties overzichtelijk samen te vatten. Deze is rechtstreeks getrokken uit het kaartje van VRT NWS en verwerkt door Kunstenpunt en cult!. In deze lijst wordt er duidelijk waar er lokaal verstrengde maatregelen zijn genomen voor evenementen. Er staat een x als er helemaal geen evenementen kunnen doorgaan, een o als alleen die georganiseerd door de gemeente zijn afgelast.

We bieden deze lijst niet aan als download zodat het document bij veranderende omstandigheden steeds up to date gehouden kan worden.

Uiteraard gaat het hier enkel om maatregelen die betrekking hebben op cultuurwerk en evenementen. Dit is onder geen beding een volledige oplijsting van zaken zoals mondmaskerplicht op straat, avondklok etc.

Brief aan de lokale overheid

We stelden een standaardbrief op die door lokale cultuurinstellingen gebruikt kan worden om hun lokale overheid op de hoogte te brengen van het fantastische en gedragen kader aan preventiemaatregelen dat gevolgd word bij het organiseren van een evenement. De brief eindigt met een oproep tot het herbekijken van de maatregelen en het dialoog met de cultuurinstellingen aan te gaan.