Lokale situatie

Bij een sterk veranderende lokale epidemiologische situatie kan een lokale overheid de nationale maatregelen overstijgen en zelf strengere maatregelen opleggen om de lokale besmettingsuitbraak onder controle te houden.

Hieronder lijsten wij alle lokale situaties in alfabetische volgorde op die ons aangereikt zijn door de lokale overheden. Wij stuurden elk van hen een uitnodiging tot het delen van informatie in de hoop een zo volledig mogelijk overzicht aan te kunnen bieden.

Uiteraard gaat het hier enkel om maatregelen die betrekking hebben op cultuurwerk en evenementen. Dit is onder geen beding een volledige oplijsting van zaken zoals mondmaskerplicht op straat, avondklok etc.

ANTWERPEN

Tot 26 augustus worden alle evenementen geschrapt. Dit moet breed geïnterpreteerd worden naar alle (culturele) voorstellingen.

Workshops voor jongeren en kinderen tot 18 jaar, ‘virtuele’ voorstellingen (streaming) en voorbereidende activiteiten van een artistiek project zoals de repetities zijn wel nog mogelijk zolang dit maar zonder publiek en met een strikte opvolging van de veiligheidsmaatregelen gebeurt.

Voor meer informatie kun je deze FAQ’s van Antwerpen raadplegen.

EEKLO

De stad Eeklo heeft alle evenementen op het grondgebied van de stad geschrapt tot en met 31 oktober 2020.

GEEL

Stad Geel wil alle organisatoren bedanken die geprobeerd hebben om deze zomer toch ‘coronaveilige’ activiteiten op poten te zetten. Helaas laat de huidige opmars van het virus het niet toe om deze te laten doorgaan. De stad heeft dan ook beslist dat de volksgezondheid primeert en gelast daarom alle evenementen af tot en met 31 augustus.

GERAARDSBERGEN

Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen heeft beslist om geen evenementen en kermissen toe te laten op het grondgebied van Geraardsbergen vanaf heden tot en met 6 september 2020. Dit is zowel het geval voor publieke als private evenementen.

Halverwege augustus wordt de situatie opnieuw geëvalueerd en zal er worden gecommuniceerd of evenementen na 6 september 2020 al dan niet kunnen doorgaan.

GRIMBERGEN

Er is een verbod op alle in- en outdoor evenementen, ongeacht of deze van publieke dan wel private aard zijn. Dit verbod geldt van donderdag 30 juli t.e.m. 31 augustus 2020.

Zomerkampen en -stages, educatieve workshops georganiseerd door bv. het cultuurcentrum vallen hier niet onder gezien dit geen evenementen zijn.

HAMME

Alle evenementen worden verboden. Voor sportactiviteiten en wedstrijden wordt geen publiek toegelaten. Deze beslissing is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt vanaf de dag van bekendmaking ervan in werking en eindigt op 30 september 2020.

Bij twijfel wordt een aanvraag voorgelegd aan de gemeentelijke veiligheidscel (noodplanning@hamme.be). Aanvragen dienen dus tijdig (10 werkdagen voor de geplande datum) gericht aan het gemeentebestuur (noodplanning@hamme.be). De gemeentelijke veiligheidscel zal hierover dan een advies uitbrengen aan de burgemeester die uiteindelijk een beslissing zal nemen. 

HOOGSTRATEN

Alle evenementen tot en met eind augustus zijn verboden.

NINOVE

Alle publieke evenementen in groot Ninove worden afgelast en dit tenminste tot 6 september.

RONSE

In samenspraak met de betrokken schepenen en diensten werd beslist om in de maand augustus met de stad geen evenementen te organiseren.

SINT-LIEVENS-HOUTEM

Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie, worden onderstaande activiteiten op het grondgebied van de gemeente Sint-Lievens-Houtem vanaf 28 juli 2020 tot en met 30 september 2020 niet meer toegelaten en zijn derhalve voor deze periode, die eventueel nog kan verlengd worden, opgeschort:

a) Fuiven en dansactiviteiten;
b) Optredens, voorstellingen, concerten die voor het publiek toegankelijk zijn in een openbare
ruimte, een openbaar gebouw of in een private ruimte of privaat gebouw;
c) DJ-sets of andere acts in de horeca;
d) Eetfestijnen, tenzij er met een veilig afhaalsysteem wordt gewerkt;
e) Buurtfeesten of buurtbijeenkomsten die verder gaan dan de toegelaten sociale bubbel;
f) Kermissen;
g) Alle sportwedstrijden (inclusief oefenwedstrijden) met publiek;
h) Alle sportwedstrijden (inclusief oefenwedstrijden) op de openbare weg;
i) Garageverkopen, gelegenheidsmarkten, handelsbeurzen en ruilbeurzen;
j) Georganiseerde gidsactiviteiten en rondleidingen buiten de sociale bubbel

TONGEREN

In Tongeren zijn alle publiek toegankelijke evenementen (zowel eigen organisatie als externe) geannuleerd tot einde augustus.

WILLEBROEK

Sinds zondag 26/7 zijn alle publieke en private evenementen op het hele grondgebied van Willebroek verboden tot 31/8/2020.

Brief aan de lokale overheid

Sinds de lokale overheden meer beslissingsrecht kregen van de Nationale Veiligheidsraad is Vlaanderen een lappendeken geworden van onverklaarbare en strikte maatregelen en afschaffingen. Het lijkt wel alsof de nationaal afgesproken maatregelen met de GEES niet meer bestaan.

Daarom stelden we een standaardbrief op die door lokale cultuurinstellingen gebruikt kan worden om hun lokale overheid op de hoogte te brengen van het fantastische en gedragen kader aan preventiemaatregelen dat gevolgd word bij het organiseren van een evenement. De brief eindigt met een oproep tot het herbekijken van de maatregelen en het dialoog met de cultuurinstellingen aan te gaan.