Kleurcodes

Intensief overleg tussen overheden, sector en GEES heeft geleid tot een kader van breed gedragen en aanvaarde maatregelen om te functioneren in een pandemie. Deze maatregelen worden op professionele wijze toegepast in onze sector. Voortschrijdend inzicht leert dat je een kortetermijnvisie moet inwisselen voor een manier om co-existentie met een virus werkbaar te maken en rust te brengen na een periode van snel veranderende situaties en maatregelen.

De kleurcodes zijn in dat opzicht een langetermijnoplossing. Ze geven per pandemiescenario een set van maatregelen die de nodige zekerheid en stabiliteit moeten geven aan de sector en de lokale besturen. De epidemiologische situatie bepaalt de kleur, de kleur bepaalt wat mogelijk en niet mogelijk is. De verschillende pandemiescenario’s kregen vorm in samenwerking met de virologen om te bepalen wanneer er van kleur verandert moet worden.

We starten op 1 september in fase geel. Dat zijn de maatregelen zoals we ze vandaag kennen. Daar komt bij dat het verplicht dragen van mondmaskers de afstand bij een zittend publiek terug kan brengen tot één meter (bij afwezigheid van vaste stoelen) of tot één stoel tussen elke persoon of bubbel (met vaste stoelen).

Bij fase oranje worden de maatregelen iets verscherpt om een lokale uitbraak van het virus te onderdrukken. Zo geldt er algemene mondmaskerplicht bij omkadering en publiek, is zang voor niet-professionelen een verboden activiteit en is nauw fysiek contact voor niet-professionele artiesten verboden. Professionelen mogen deze activiteiten wel ondernemen mits het strikt opvolgen van de uitzonderingsmaatregelen zoals vastgelegd in de sectorgids.

Het is aan de lokale (of provinciale) overheden om op basis van de lokale pandemiesituatie een andere kleurencode te bepalen en daar helder over te communiceren. 

Concrete invulling

De kleurencodes brengen veranderingen met zich mee voor de verschillende hoofdonderdelen van deze sectorgids. Hieronder lijsten we deze verschillen op. We bevinden ons vanaf 1 september in fase GEEL. Alle maatregelen die online staan in de sectorgids zijn daarbij van toepassing en dienen als basis voor deze oplijsting.

Bij fase GROEN gaan we uit van een normale situatie zonder beperkingen. Daarom wordt deze niet besproken.

Omkadering

Fase GEEL

De maatregelen in de sectorgids zijn van toepassing.

Fase ORANJE

Telewerk wordt sterk aangeraden.

Fase ROOD

Telewerk is de norm. Professioneel werk achter de schermen loopt verder mits het strikt respecteren van social distancing en hygiënemaatregelen zoals te lezen in de sectorgids.

Professionele artiesten

Fase GEEL

De maatregelen in de sectorgids zijn van toepassing. Mondmaskers worden aangeraden.

Fase ORANJE

Er wordt een hogere alertheid verwacht naar het strikt opvolgen van de regels rond social distancing en hygiëne. Mondmaskers worden aangeraden. Telewerk is sterk aangeraden.

Fase ROOD

Telewerk is de norm. Professioneel werk achter de schermen loopt verder mits het strikt respecteren van social distancing en hygiënemaatregelen zoals te lezen in de sectorgids. De specifieke maatregelen voor zang, muziek en bewegingsgerelateerde kunsten blijven van kracht.

Publiek

Fase GEEL

De maatregelen in de sectorgids zijn van toepassing.

Door het verplicht dragen van mondmaskers kan de afstand bij een zittend publiek worden teruggebracht tot één meter (bij afwezigheid van vaste stoelen) of tot één stoel tussen elke persoon of bubbel (in infrastructuur met vaste stoelen).

Bij een staand publiek van bubbels aan statafels kan de afstand bij het verplicht dragen van een mondmasker teruggebracht worden naar één meter.

Het dragen van een mondmasker is tot nader order te allen tijde verplicht zoals vastgelegd in het MB.

Fase ORANJE

Het mondmasker is verplicht, ook wanneer de afstand van anderhalve meter verzekerd kan worden.

Fase ROOD

Publieke evenementen worden opgeschort.