FAQ

In deze FAQ kun je op een overzichtelijke en vlotte manier het antwoord vinden op algemene vragen die wij ontvangen uit de sector over de heropstart, gegroepeerd per functie van het Kunstendecreet. Wil je specifiek iets weten hoe je moet omgaan met artiesten, publiek en omkaderende functies? Die informatie vind je via de menubalk bovenaan.

De vragen met een sterretje werden de afgelopen periode toegevoegd of aangepast. Om snel een antwoord op een specifieke vraag te vinden, wijzen we je graag op de zoekfunctie (rechtsboven). Deze kan je op basis van trefwoorden snel de juiste informatie tonen.

Algemeen

Moet ik/de organisatie een verschillende aanpak hanteren voor professionelen, amateurs en vrijwilligers?

Ja en nee. 
Nee: de arbeidswetgeving maakt geen verschil tussen betaalde of onbetaalde arbeid. Van zodra je een taak uitvoert, ben je onderhevig aan de arbeidswetgeving en dus de maatregelen die hier beschreven staan. Het maakt niet uit of je dat vrijwillig of betaald doet zolang de taak beroepsdoeleinden heeft.
Ja: De arbeidswetgeving maakt wél een verschil tussen vrijetijdsbesteding en arbeid (betaald of onbetaald). Bij vrijetijdsbesteding gaat het om een taak zonder beroepsdoeleinden. Dit heeft vooral implicaties voor amateurs.

Moeten amateurs dan andere maatregelen volgen?
Een amateur is niet minder of meer besmettelijk dan een professional. Vanuit het sectorgidsteam en het kernteam zijn we van mening dat als iedereen de regels voor professionelen volgt, iedereen goed, bewust en veilig bezig is. Toch kan het zijn dat de overheid kleine verschillen oplegt aan beide groepen. In dat geval vermelden we dat steeds duidelijk. Amateurkunstenaar kunnen met vragen steeds terecht bij onder andere De Federatie en VI.BE.

Is er een PDF beschikbaar?

Het is een bewuste keuze om geen pdf/printversie aan te bieden. Onze sectorgids is – in tegenstelling tot vele andere sectorgidsen – een ‘levend’ product dat nog niet in zijn finale vorm is. Fase 5 en 6 komen er nog aan en zullen geïmplementeerd moeten worden, bijvoorbeeld. Het zou een heel gedoe zijn om telkens de meest up-to-date pdf te voorzien en ervoor te zorgen dat iedereen steeds met de laatste, meest juiste versie aan de slag is. Daarom leek een website waarop we updates aangeven, de beste oplossing. Het navigeert makkelijk, is overzichtelijk en met wat kopiëren en plakken stel je snel je eigen draaiboek samen.

Daarnaast zet deze formule de opsteller van het eigen preventieplan ook aan om diep in de materie te kruipen waardoor er echt voeling en kennis van de materie ontstaat. Dat is een belangrijk gegeven aangezien we deze preventiemaatregelen nog wel even gaan meedragen en onszelf eigen gaan moeten maken.

Moet ik/de organisatie een mondmasker verplichten?

Het dragen van een mondmasker is vanaf zaterdag 11 juli verplicht voor alle bezoekers van musea, concertzalen, theaterzalen en bioscopen. Daarnaast is het dragen van een mondmasker vanaf zaterdag 25 juli ook verplicht op drukke plaatsen, zowel binnen als buiten. Culturele evenementen worden daar bij gerekend. Mocht deze maatregel verder verfijnd worden, passen we dit uiteraard aan.

Wanneer een persoon deze maatregel weigert te volgen, mag hij/zij de toegang ontzegd worden. Daarnaast loopt deze persoon het risico een boete te krijgen bij controle door de bevoegde instanties.

Wat moet ik/de organisatie doen als er geen preventieadviseur aangesteld is?

Er is altijd aan preventieadviseur aangesteld. Bij kleine organisaties is dat bijvoorbeeld de werkgever. Meer informatie daarover vind je op deze website. Je kunt ook steeds beroep doen op een freelance preventieadviseur.

Het belang van een goede preventieadviseur kan niet onderschat worden. In dit artikel lees je wat je kunt, mag en moet verwachten en vragen van een preventieadviseur in tijden van corona.

* Wie behoort tot de risicogroep?

Voor volwassenen is het antwoord “personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes, personen met ernstige obesitas, personen met hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen met kanker of van wie het immuunsysteem verzwakt is.”

Voor ouderen is er een charter opgesteld dat hieronder raadpleegbaar is.

Voor kinderen is een gedetailleerd overzicht beschikbaar.

Wat zijn de fases waar naar verwezen wordt?

De Nationale Veiligheidsraad en de federale regering delen de geleidelijke versoepelingen aan in fases. In grote lijnen ziet die fasering er zo uit:

 • FASE 1A (vanaf 4 mei) gaf meer mogelijkheden om terug aan het werk te gaan. Telewerk blijft de norm maar een terugkeer naar de werkplek kan onder voorwaarden.
 • FASE 1B (vanaf 11 mei) luidde de heropening van de winkels aan.
 • FASE 2 (vanaf 18 mei) bracht de uitbreiding van bubbels, de heropstart van bepaalde contactberoepen en de heropening van musea.
 • FASE 3 (vanaf 8 juni) bracht een verdere uitbreiding van bubbels, culturele activiteiten zonder publiek voor iedereen en de heropening van de horeca.
 • FASE 4 staat gepland op 1 juli. Evenementen mogen vanaf doorgaan voor maximaal 200 toeschouwers.

Momenteel beperkt deze site zich tot bevestigde maatregelen uit fase 1A, 1B, 2 en 3 geïnterpreteerd op de culturele sector. De maatregelen uit fase 4 staan al op de website. Deze zijn echter pas van kracht op 1 juli. De fasering staat steeds duidelijk vermeld bij alle aparte onderdelen.

Kan ik/mijn organisatie sollicitaties organiseren?

Ja.
Solliciteren wordt gezien als arbeid. Hier gelden dus de algemene maatregelen voor werkhervatting.
– Organiseer sollicitatiegesprekken zoveel mogelijk digitaal.
– Als een persoonlijk gesprek nodig is, moeten de afstandsregels en de hygiëneregels duidelijk gecommuniceerd en nageleefd worden.
Plan ruim om wachtenden te voorkomen.

Kan ik/mijn organisatie audities organiseren?

Ja.
Audities vallen onder de algemene maatregelen voor werkhervatting.
– Organiseer selectieprocedures zoveel mogelijk digitaal.
– Bij het auditiegedeelte moeten de maatregelen rond afstand en hygiëne goed gecommuniceerd en strikt opgevolgd worden.
– Voorzie extra maatregelen voor zang, blaasinstrumenten en dans zoals plexiglas en/of het houden van een grotere afstand.
Plan ruim om wachtenden en drukte te voorkomen.

Hoe begin ik/de organisatie aan een heropening?
 • Iedere organisatie moet een preventieplan of draaiboek opstellen en kunnen voorleggen bij een eventuele heropening. De preventieadviseur stelt dit op. Het hoofd van de organisatie neemt die taak voor zich bij gebrek aan een preventieadviseur.
 • Denk alvast na over een aanpassing of vermindering van publiekscapaciteit om terug op te starten. Denk daarbij altijd aan twee principes: social distancing en hygiëne.
Wanneer kan ik/de organisatie heropenen? En moet ik/de organisatie heropenen omdat het kan?
 • Fase 4 gaat in op 1 juli en brengt de terugkeer van publieke activiteiten met zich mee. De meeste organisaties zullen in principe hun werking volledig kunnen hervatten op die dag.
 • Voor veelzijdige huizen starten bepaalde delen gefaseerd terug op. Het horecagedeelte (8 juni) van een kunstencentrum mag bijvoorbeeld vroeger dan de theaterzaal (1 juli).
 • Het is een optie om in een bepaalde fase niet te openen, ook als dat theoretisch wel zou kunnen. De risicoanalyse kan aantonen dat het te moeilijk is of het kan financieel niet haalbaar zijn. Elke organisatie maakt die keuze bij elke nieuwe fase zelf.
Hoe ga ik/de organisatie om met gebouwspecifieke omstandigheden?

Om de infrastructuur een veilige plaats te maken voor publiek en personeel moeten er wat aanpassingen gemaakt worden. Alle bevestigde aanpassingen voor onze sector zijn te vinden op de pagina ‘locatie/gebouw‘.

Hoe garandeer ik/de organisatie de afstand van 1,5 meter?

Werk een circulatieplan uit voor de volledige locatie. Creëer een ‘wandeling’ van ingang naar zaal tot uitgang met eventueel een tussenstop voor een drankje. Denk daarbij zeker aan mogelijke samenscholingen bij het sanitair of in het horecagedeelte. Verdeel het publiek over de locatie om dat te voorkomen.

Zoek naar alternatieve maatregelen wanneer je merkt dat de afstandsregel niet haalbaar is bij bepaalde doorgangen. Werk in smalle gangen met eenrichtingsverkeer of splits het wandelpad met scheidingswanden.

De anderhalvemeterregel kan bij het opstellen van plannen voor heel wat onduidelijkheid zorgen. Redeneer omgekeerd en neem strengere maatregelen zoals eenrichtingsverkeer als de norm. Zo vertrek je vanuit het kleinst mogelijke risico.

Moet het draaiboek van mij/mijn organisatie vrij raadpleegbaar zijn voor externen?

Het draaiboek of preventieplan moet je kunnen voorleggen bij een spontane controle van de arbeidsinspectie. Het kan ook gebruikt worden bij het weerleggen van eventuele klachten over de correcte opvolging van de regels. Informeer het publiek goed over jullie inspanningen via je website en andere kanalen. Openheid is een sterkte en draagt bij tot een veilig gevoel bij het publiek.

Moet het draaiboek aan bepaalde instanties voorgelegd worden om de werking te hervatten?

De generieke gids, de sectorgids en het draaiboek worden opgesteld op basis van de arbeidswetgeving. Het wordt opgesteld door de preventieadviseur of het hoofd van de organisatie. Indien van toepassing moet het goedkeuring krijgen van het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) en eventueel de ondernemingsraad. Betrek deze organen in een vroeg stadium.

Veranderen de richtlijnen over eerste hulp?
 • De geldende richtlijnen veranderen in se niet. Het algemeen principe krijgt natuurlijk extra belang want eerste hulp of reanimatie mag niet worden gestart als de veiligheid van de eerstehulpverlener niet voldoende kan worden gegarandeerd. De overdracht van het coronavirus tussen slachtoffer en hulpverlener is een nieuw risico. Daar moet rekening mee gehouden worden. Het is onmogelijk om te weten of iemand besmet is dus moet iedereen als vermoedelijke drager gezien worden. De eerstehulpverlener kan het slachtoffer enkel benaderen met de nodige bescherming. Het dragen van een mondmasker en wegwerphandschoenen is verplicht.
 • Vergeet niet na te gaan of er nog voldoende hulpverleners op de werkplaats aanwezig zijn. Door telewerk zijn teamverdelingen mogelijk aangepast. Licht de hulpverleners – en bij uitbreiding iedereen die er belang bij heeft – in over de aangepaste maatregelen over eerstehulpverlening.
 • Concrete informatie over eerstehulpverlening in tijden van corona is te raadplegen via dit document van de Vlaamse Overheid.
Kan UVC helpen bij de strijd tegen corona?

UVC heeft ontsmettende eigenschappen. De Hoge Gezondheidsraad raadt het gebruik echter enkel aan in ziekenhuizen.

Helpt temperatuurmeting in de strijd tegen corona?

UNIZO raadt het werkgevers af om temperatuurmetingen te organiseren. Er zijn zowel medische als juridische bedenkingen bij te maken. De Wereldgezondheidsorganisatie deelt dit standpunt.

Het is beter om de werknemer zelf te vragen waakzaam te zijn voor symptomen. Bij symptomen blijft hij/zij thuis en contacteert de huisarts. Het is belangrijk de werknemers hier goed over te informeren.

In fase 4 (1 juli) is het wel zo dat voor artiesten die tot elkaars bubbel toetreden er enkele zeer specifieke maatregelen zijn, waaronder temperatuurslogging. Om privacy niet in het gedrang te brengen wordt het aangeraden dat iedereen dit persoonlijk checkt en meldt of de temperatuur OK of niet OK is.

Moet ik/de organisatie bezoekerslijsten bijhouden?

Ja. Zowel bij voorstellingen (toeschouwers) als bij workshops (deelnemers) moeten er verplicht aanwezigheidsregisters bijgehouden worden. Deze moeten tenminste naam en telefoonnummer bevatten, kunnen enkel gebruikt worden om voor te leggen aan de tracing instanties en moeten na veertien dagen vernietigd worden.

De GDPR-disclaimer moet hieraan aangepast worden.

Kunnen bezoekersgegevens opgevraagd worden in functie van het contactonderzoek?

Ja. Op vraag van de tracing instanties zul je de gevraagde gegevens moeten voorleggen.

Wat is het verschil tussen schoonmaken en ontsmetten?

Bij schoonmaken gaat het over het gebruik van water en zeep, bij ontsmetten over desinfecterende middelen. Het is daarbij heel belangrijk om te weten dat desinfecterende middelen een sterk verminderde werking hebben op vuile oppervlakken. Daarom moet een schoonmaakplan zo opgesteld zijn dat er zoveel mogelijk een combinatie van de twee gebeurt. Het schoonmaken met water en zeep gaat dan het desinfecteren vooraf.

Kleine high-touch oppervlakken zoals knoppen, klinken en schakelaars zijn minder gevoelig aan vuil en moeten zodanig veel gereinigd worden dat desinfecterende middelen hier de eerste keuze zijn.

* Hoe zit het met aansprakelijkheid? Kan ik als organisator aangeklaagd worden als iemand besmet raakt?

Het is nooit uitgesloten dat iemand een schadeclaim indient bij een besmetting die hij/zij meent opgelopen te zijn op een evenement. Net daarom is het opstellen van een goed draaiboek en de strikte navolging daarvan zo belangrijk. Dat draaiboek is namelijk het belangrijkste bewijs dat de organisatie als ‘goede huisvader’ heeft gehandeld.

Meer info daarover vind je op de website van Scwitch.

* Hoe zit het met internationaal touren, zowel vanuit als naar België?

Momenteel merken we uit het bevragen van goede praktijkervaringen dat een uitwisseling van draaiboeken en het tijdig opstarten van een gesprek tussen partners, gecombineerd met testing tot een oplossing kan leiden voor heel wat vragen bij het touren. Daarnaast is er natuurlijk een wettelijk kader dat door Cultuurloket onderzocht werd en overzichtelijk te raadplegen is op hun website.

* Een van de voorwaarden voor het overschrijden van de capaciteit van 200 (via CIRM) en/of het gebruik van de tussenrij, is CO2-meting. Hoe kan ik/de organisatie dit veilig laten verlopen?

Bij het overschrijden van de maximum toegelaten capaciteit van 200 personen (via CIRM) en/of het gebruik van de tussenrij, is er de bijkomende voorwaarde dat er CO2-metingen plaatsvinden.

Als bovengrens voor een toelaatbare waarde voor CO2-gehalte in een binnenruimte mét publiek wordt 1200 ppm gesteld. Als deze waarde wordt overschreden, moet er meer geventileerd worden.

Heb je een gebouwbeheersysteem? Bekijk of die uitgerust is met een CO2-meter. Als dat niet zo is, kun je contact opnemen met de verdeler van je systeem. In veel gevallen kan er een uitbreiding aangekocht worden.

Ben je op zoek naar een standalone unit? Dit hoeft niet duur te zijn. Voor 150 euro heb je al een goedwerkende unit. Na een rondvraag bij het kernteam kregen we de merken Fluke, Testo en het Belgisch bedrijf Tempro door als goede mogelijkheden.

Belangrijk hierbij is dat een regelmatige opvolging van de CO2-waarden belangrijk is. Het gaat niet om een eenmalige meting.

Ontwikkeling

Is het mogelijk privélessen te geven?

Ja. Sinds 18 mei is het toegestaan privélessen te geven, bij de klant thuis. Muzieklessen horen daarbij. Volg steeds strikt de regels rond social distancing en hygiëne. Wissel instrumenten niet uit. Iedereen voorziet zoveel mogelijk in zijn eigen lesmateriaal.

Is het mogelijk workshops te organiseren?

Ja. Voor zowel volwassenen als kinderen vind je alle informatie op de pagina ‘workshops‘. Hier kun je informatie vinden voor professionele en niet-professionele deelnemers.

Hieronder kun je een handig overzicht raadplegen waarin de belangrijkste krijtlijnen opgesomd worden. Dit kan je helpen in het bepalen van de te volgen richtlijnen.

* Hoe maak je het verschil tussen ‘activiteiten’ en ‘evenementen’ en wat betekent dat naar social distancing en mondmaskerplicht toe?

Bij activiteiten spreek je over ‘deelnemers‘. Er is actieve deelname van de aanwezigen. Bij een evenement gaat het over ‘publiek‘.

Bij activiteiten ligt de social distancing op anderhalve meter met mondmasker. Bij evenementen kan de social distancing verkleind worden naar één meter met mondmasker.

Productie

Kan ik/mijn organisatie weer repeteren?
 • Fase 1A en 1B lieten repeteren toe aan professionelen. Sinds fase 3 (8 juni) is repeteren toegestaan voor iedereen. De amateurkunstenaars zijn momenteel wel nog gebonden aan heel strenge maatregelen.
 • Publiek ontvangen en culturele activiteiten organiseren mag niet. Repeteren achter gesloten deuren is toegestaan, mits het volgen van de voorwaarden.
 • Bij het ingaan van fase 4 op 1 juli veranderen heel wat maatregelen voor professionelen. Zo zullen bewegingsgerelateerde kunsten en muziek vanaf dan enkele uitzonderingen krijgen die hen toelaten artistiek te werken.

Welke voorwaarden zijn dat dan?
Heel kort:
– Respecteer overal de afstandsregels van 1,5 meter.
– Respecteer de hygiënemaatregelen.
– Wees extra waakzaam bij dans, zang en blaasinstrumenten.
Lees zeker de uitgebreide maatregelen op de pagina ‘repeteren‘.

Hoe bepaal je of je kan voldoen aan de voorwaarden?
Maak een risicoanalyse op. Gebruik eventueel deze risicoanalyse die al geldt sinds fase 1A als basis.

Wat met disciplinespecifieke kwesties?
Nauw contact is nog verboden tot 1 juli. Bewaak de afstandsregels tot dan goed bij dans en bewegingskunst.

Deze pagina geeft meer diepgaande informatie.

Sinds fase 2 (18 mei) mogen de kappers open. Kunnen dan ook de kappersafdelingen van onze organisatie terug aan de slag?

In principe wel. De specifieke maatregelen voor kappers zijn ook op hen van toepassing. Check daarvoor de sectorgids van kappers en deze pagina.

Wie is er straks verantwoordelijk voor welk risico bij het tonen van artistiek werk: het gezelschap of het receptief huis?

Iedere partij maakt voor zijn eigen deel risicoanalyses en een preventieplan op. Het gezelschap doet dat voor de activiteit op het podium, het receptief huis voor het volledige huis. Er bestaan daar geen richtlijnen over. Het sectorgidsteam raadt aan dezelfde filosofie te gebruiken als bij de technische fiche.

* Kan ik/mijn organisatie internationaal touren?

Momenteel merken we uit het bevragen van goede praktijkervaringen dat een uitwisseling van draaiboeken en het tijdig opstarten van een gesprek tussen partners, gecombineerd met testing tot een oplossing kan leiden voor heel wat vragen bij het touren. Daarnaast is er natuurlijk een wettelijk kader dat door Cultuurloket onderzocht werd en overzichtelijk te raadplegen is op hun website.

Kunnen plexischermen helpen?

Naar analogie met de maatregelen voor de heropstart van horeca kunnen plexischermen een interessante optie zijn om op te nemen in je risicoanalyse. Bij het scheiden van publieksstromen moeten de plexischermen minstens 1,80m hoog zijn.

Daarnaast kunnen plexischermen bescherming bieden bij info- en ticketingbalies naar analogie met de regels voor handelszaken.

Kuis en ontsmet de plexischermen regelmatig en goed.

Moet ik/mijn organisatie bij het herwerken van mijn zaalplan om tegemoet te komen aan de regels van social distancing en hygiëne ook een nieuw evacuatieplan ontwikkelen?

Absoluut. De veranderingen aan publieksstromen kunnen een verandering inhouden van het evacuatieplan. Denk er zeker aan deze twee op elkaar af te stemmen.

Ik organiseer een evenement waar het geluid boven de 80 dB gaat maar het gaat om iets waar mensen sowieso stil zijn (film, klassiek optreden, instrumentale muziek…). Moet ik een mondmasker verplichten?

Vanaf zaterdag 25 juli is het dragen van een mondmasker altijd verplicht op drukke plaatsen, zowel binnen als buiten. Culturele evenementen worden daar bij gerekend. Mocht deze maatregel verder verfijnd worden, passen we dit uiteraard aan. De uitleg die hieronder volgt, geeft weer hoe de maatregel hiervoor toegepast moest worden.

Wat meer context mee bij de geluidsregel: die regel is door de GEES in het leven geroepen voor evenementen waarbij luid praten en/of meezingen en/of joelen, juichen, roepen in de hand gewerkt wordt. De 80 db is een maatstaf om ergens een grens te trekken maar het wil niet zeggen dat alle evenementen boven de 80 db per definitie een mondmasker moeten verplichten. Het is de inschatting van de organisator om dit op te leggen of niet.

Een orkest gaat ook boven 80db maar daar gaat niemand een woord spreken en als ze het al doen, is het fluisteren binnen de bubbel. Bij een pop/rockband met een hit verplicht je het mondmasker beter wel omdat je weet dat mensen mee gaan roepen en op die manier opeens aerosols gaan verspreiden die verder dan anderhalve meter gaan… Neem het mee in je risicoanalyse, bevraag de situatie en maak een onderbouwde, veilige beslissing.

* Mogen rookmachines/hazers gebruikt worden?

Ja. Marc Van Ranst liet onlangs weten dat rookeffecten de verspreiding van het virus niet in de hand werken.

Natuurlijk moet er wel steeds goeie ventilatie zijn waardoor rookeffecten mogelijks minder effect hebben.

Ik organiseer een festival met meerdere acts/locaties. Moet ik voor elke act/locatie een apart draaiboek maken?

Werk met een algemeen draaiboek voor het volledige evenement maar spendeer genoeg tijd aan aparte secties over alle acts en locaties. Op die manier ben je zeker dat alles beschreven staat. Permanente exploitaties moeten een eigen draaiboek hebben dat je makkelijk kunt aanpassen aan jouw situatie en opnemen in het overkoepelende document. Voor locaties in de openbare ruimte moet je – zoals altijd – een vergunning bekomen en dus zelf een draaiboek opmaken.

Aparte volledige draaiboeken per act moeten niet wanneer de acts bv een locatie delen. Het framework zal iedere keer hetzelfde zal zijn maar uiteraard moeten specifieke omstandigheden wel apart beschreven worden. Wees altijd volledig en precies. Je omschrijft beter te veel dan te weinig.

Is er een vastgelegde manier om microfoons te ontsmetten?

Het staat iedereen vrij zijn eigen manier te ontwikkelen. Een zoektocht op het internet levert bijvoorbeeld goede informatie van Sennheiser op in verband met het ontsmetten van microfoons.

Presentatie

Hoe communiceer ik/mijn organisatie de genomen maatregelen het beste naar mijn publiek?

Het belang van communicatie mag niet onderschat worden bij een heropstart. De informatie moet correct overgebracht worden zodat de maatregelen hun doel niet missen. Daarnaast moet de communicatie op een rustige manier gebeuren om het publiek zich welkom en veilig te laten voelen. Betrek je communicatiedienst dus op tijd bij het heropstarten van je activiteit.

Musea mogen sinds fase 2 (vanaf 18 mei) openen. Is dit ook van toepassing op kunsthallen en dergelijke werkingen?
 • Ja. Musea en kunsthallen kunnen open vanaf 18 mei. Dat werd bevestigd door de minister van cultuur. ‘Musea en kunsthallen’ mogen op een brede manier geïnterpreteerd worden. De maatregelen rond social distancing en hygiëne moeten bij een heropening strikt gevolgd worden. Daarnaast moet er een draaiboek zijn om de opening veilig te laten verlopen. Hiervoor doe je een beroep op het zevenpuntenplan van de Brusselse, Vlaamse en Waalse musea.
 • Belangrijk hierbij is dat artiesten die actief werken met publiek nog niet terug aan de slag kunnen. Het gaat enkel om het openstellen van tentoonstellingsruimtes. Culturele evenementen met publiek blijven verboden.

Meer info over deze maatregelen kan je hier vinden.

Ben ik/mijn organisatie verplicht de museale werking te openen?

Neen. Voor sommige organisaties is het misschien niet interessant, niet mogelijk of financieel niet haalbaar. Elke organisatie moet zelf beslissen of ze kan of wil openen. Wie beslist om te openen moet dat wel doen volgens de voorwaarden die je hier kunt vinden.

Moet ik/de organisatie een mondmasker verplichten?

Het dragen van een mondmasker is vanaf zaterdag 11 juli verplicht voor alle bezoekers van musea, concertzalen, theaterzalen en bioscopen. Daarnaast is het dragen van een mondmasker vanaf zaterdag 25 juli ook verplicht op drukke plaatsen, zowel binnen als buiten. Culturele evenementen worden daar bij gerekend. Mocht deze maatregel verder verfijnd worden, passen we dit uiteraard aan.

Wanneer een persoon deze maatregel weigert te volgen, mag hij/zij de toegang ontzegd worden. Daarnaast loopt deze persoon het risico een boete te krijgen bij controle door de bevoegde instanties.

Mag ik/mijn organisatie gegidste bezoeken organiseren?

Ja. Gegidste bezoeken zijn toegestaan maar enkel voor een groep van maximaal twintig personen (gids inclusief). Volg steeds de social distancing maatregelen.

Wie is er straks verantwoordelijk voor welk risico bij het tonen van artistiek werk: het gezelschap of het receptief huis?

Iedere partij maakt voor zijn eigen deel risicoanalyses en een preventieplan op. Het gezelschap doet dat voor de activiteit op het podium, het receptief huis voor het volledige huis. Er bestaan daar geen richtlijnen over. Het sectorgidsteam raadt aan dezelfde filosofie te gebruiken als bij de technische fiche.

Mag ik/de organisatie flyers uitdelen/programmaboekjes leggen?

Ja. Papier is een poreus materiaal waar virusdeeltjes niet lang op overleven. Als iemand ze uitdeelt, moet deze persoon de handen wassen en ontsmetten voor hij/zij begint aan de taak. Bij het tussentijds wisselen/aanvullen van de stapel dienen de handen best opnieuw ontsmet te worden.

Wanneer je mensen zichzelf laat bedienen, denk je best na over hoe je het aantal aanrakingen van een stapel boekjes beperkt door de boekjes bijvoorbeeld geschrankt te leggen.

Is er een vastgelegde manier om microfoons te ontsmetten?

Het staat iedereen vrij zijn eigen manier te ontwikkelen. Een zoektocht op het internet levert bijvoorbeeld goede informatie van Sennheiser op in verband met het ontsmetten van microfoons.

* Hoe maak je het verschil tussen ‘activiteiten’ en ‘evenementen’ en wat betekent dat naar social distancing en mondmaskerplicht toe?

Bij activiteiten spreek je over ‘deelnemers’. Er is actieve deelname van de aanwezigen. Bij een evenement gaat het over ‘publiek’.

Bij activiteiten blijft de social distancing op anderhalve meter met mondmasker. Bij evenementen kan de social distancing verkleind worden naar één meter met mondmasker.

Participatie

Hoe ga ik/mijn organisatie om met andersvaliden binnen de werking?

Voor andersvaliden moet je precaire punten in je risicoanalyse strenger behandelen. Denk aan de afstand van anderhalve meter: het is niet voor iedereen mogelijk die aan te houden of te begrijpen. Wij hebben aan de Nationale Veiligheidsraad en GEES gevraagd welke maatregelen een organisatie kan nemen om beter tegemoet te komen aan de specifieke noden van andersvaliden (bijvoorbeeld het maken van een nieuwe bubbel, doktersattesten of het gebruik van mondmaskers). De rol van de arbeidsgeneesheer naar de risicoanalyse toe is ook bevraagd.

* Mag ik/mijn organisatie repeteren met mensen uit de risicogroepen?

Het is niet verboden maar wees je bewust van het risico. Extra voorzichtigheid, overleg en duidelijke afspraken creëren de meest veilige situatie. Zie ook hieronder.

*Mag ik/mijn organisatie mensen uit de risicogroepen inzetten als werkkracht?

Het is niet verboden maar er moet een schriftelijke toestemming van de huisarts of behandelende arts aan voorafgaan.

Voor ouderen is er een charter dat meer duidelijkheid geeft.

Hoe ga ik/mijn organisatie om met blinden en slechtzienden?

De organisatie Zicht Op Cultuur – Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen (ZOP – SBPV) maakt een handig overzicht met tips die gevolgd kunnen worden bij het verwelkomen van blinden en slechtzienden.

Reflectie

Mag ik/de organisatie pers ontvangen bij een repetitie?

Neen. De regels voor repetities spreken over ‘repetities achter gesloten deuren’. Dit betekent dat er niet meer personen aanwezig mogen zijn dan nodig.