Categorieën
Update

UPDATE 26/03/2021

Beste sectorgidslezer

De afgelopen weken viel het een en ander bij ons in zijn plooi. De onderhandelingen achter de schermen met de virologen en andere instanties gaven vorm aan het kader waarbinnen we straks weer aan de slag kunnen. Dat leidde tot een vernieuwde website die vanaf nu online beschikbaar is.

De nieuwe sectorgids is meer gestroomlijnd en makkelijker leesbaar, zowel voor nieuwe als voor terugkerende bezoekers. De essentie vormt telkens een pagina met algemene maatregelen op basis van de 10 geboden. Deze 10 geboden zijn een nieuwe uniforme houvast binnen de corona-aanpak en omvatten de basis waaraan elk draaiboek moet voldoen. Dit vullen wij dan aan met sectorspecifieke maatregelen. Dat klinkt misschien als veel verandering maar geen paniek: de maatregelen zijn niet drastisch veranderd. Het gaat vooral om een meer gestructureerde en heldere aanpak. Dit was een wens van het corona commissariaat om op die manier een meer uniforme aanpak te bekomen over de sectoren heen.

We presenteren deze nieuwe versie met de nodige trots aan jullie. We zijn er van overtuigd dat het jullie werk makkelijker zal maken, het sneller zal gaan en de duidelijkheid iedereen ten goede komt. De virologen en bevoegde instanties waren alvast fan van ons werk en de manier waarop we de oude sectorgids wisten te verzoenen met de nieuwe aanpak. Neem de nieuwe versie al eens door en kijk even na of je bestaande draaiboeken voor het werk achter de schermen een update nodig hebben.

Over dat werken achter de schermen kregen we na de persconferentie van het Overlegcomité enkele vragen binnen. Ook hier is er echter geen reden tot paniek: het professioneel artistiek werk achter de schermen kan ongewijzigd doorgaan. Het is echter wel belangrijk om daarbij de regels omtrent het fysiek aanwezig zijn op het werk en de verschillende attesten die daarvoor nodig zijn, goed op te volgen zodat in geval van (opgedreven) controle er geen twijfel ontstaat rond het correct opvolgen van telewerk.

In onze vorige nieuwsbrief (dd 24/03) vermeldden we reeds dat de nieuwe regels rond onderwijs mogelijks ook invloed hadden op onze sector. Dat vermoeden werd ons ondertussen bevestigd: door de sluiting van de scholen is het onmogelijk om cultuureducatieve activiteiten te organiseren in een schoolcontext. De enige uitzondering daarop is het kleuteronderwijs waar geen verbod op cultuureducatieve activiteiten is. Gezien de precaire toestand is het aangewezen dat er goed met de school wordt afgestemd over wat er mogelijk is.

Zoals altijd houden wij jullie verder op de hoogte van alle ontwikkelingen en beslissingen die nog volgen uit de onderhandelingen. We hopen dat de nieuwe sectorgids toch een beetje een lichtpunt kan zijn en kan doen verlangen naar de terugkeer van publiek.

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 24/03/2021

Beste sectorgidslezer

Deze morgen kwam het Overlegcomité vervroegd samen omwille van de gekende negatieve evolutie van de verschillende cijfers (besmetting, opname en viruscirculatie) in ons land. De Britse variant van het virus is dominant geworden en om het tij te doen keren en een zware derde golf te vermijden, kondigde premier De Croo enkele nieuwe maatregelen af. Onze sector werd daarbij deze keer niet concreet vermeld. Het ‘buitenplan’ van 1 april werd vorige week al on hold gezet wat betekent dat de vooropgestelde buitenactiviteiten met 50 personen tot nader order niet mogelijk zijn. Toch zijn er ook deze keer enkele belangrijke punten die we graag met jullie delen.

Vanaf zaterdag gaan we voor vier weken een ‘Paaspauze’ in. Niet-essentiële winkels kunnen enkel op afspraak bezocht worden, niet-medische contactberoepen moeten terug sluiten, de buitenbubbel wordt opnieuw verkleind van 10 naar 4 personen en het contactonderwijs in lager, secundair en hoger onderwijs gaat tot na de paasvakantie op de schop.

Het is momenteel onduidelijk of deze maatregelen rechtstreekse gevolgen hebben op onze werking, al zal het stopzetten van contactonderwijs waarschijnlijk betekenen dat cultuureducatieve activiteiten in het geheel niet mogelijk zijn in deze periode. Wij hebben via verschillende kanalen om duidelijkheid gevraagd.

Over de musea werd niet expliciet gecommuniceerd maar na verdere bevraging werd ons bevestigd dat zij mogen hun werking onveranderd verderzetten aan de hand van de sectorgids voor musea. De jeugdwerkregels werden niet benoemd maar op de website van De Ambrassade wordt ondertussen duidelijk gesteld dat de invloed op het jeugdwerk zeer beperkt is.

De premier hamerde nog eens op twee belangrijke principes die onveranderd van kracht blijven: het verbod op niet-essentiële reizen en de verplichting tot telewerk. De handhaving rond beide principes zal intensiveren en verstrengen. Zo werd er gemeld dat de controles op telewerk opgedreven zullen worden en overtredingen kunnen leiden tot sluiting van een organisatie. Hoewel we er zeker van zijn dat deze regels in onze sector goed gevolgd worden, willen we nog eens de nood tot opvolging van deze regels benadrukken.

Achter de schermen blijven wij ondertussen de gesprekken voeren voor de heropstart van onze sector waarbij we vasthouden aan onze professionele tools en protocollen. Deze staan niet ter discussie. 

Wij houden jullie op de hoogte eenmaal er meer duidelijkheid is over de gevolgen van de nieuwe maatregelen en blijven bereikbaar voor vragen. Het is een zoveelste opdoffer maar samen bereiken we het beloofde licht aan het eind van de tunnel. Onze sector staat klaar van zodra het kan.

Warme groeten

Team sectorgids

Categorieën
Update

UPDATE 23/03/2021

Beste sectorgidslezer

We gaan eerlijk zijn: het loopt momenteel niet helemaal zoals wij – of iemand – het verwacht had. De cijfers stijgen weer en doen dat snel. Er wordt dus weer een tandje lager geschakeld op versoepelingen. Dat heeft ook gevolgen voor onze sector. We hebben even gewacht met communiceren om met zekerheid de situatie omtrent onder andere onderwijs met jullie te kunnen delen.

De aangekondigde versoepelingen van 1 april – het buitenplan waarin evenementen met 50 personen mogelijk zouden zijn – worden gepauzeerd tot een nader te bepalen datum. 1 mei blijft momenteel ongewijzigd op de agenda staan maar de specifieke modaliteiten daarrond zijn nog niet bekend maar we staan klaar met onze goedgekeurde protocollen en tools.

Het OCC gaf aan de ministers van onderwijs de opdracht om extra maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus in onderwijscontext tegen te gaan. Gisterenavond werd bekend welke stappen daartoe genomen werden. Die stappen hebben gevolgen voor de buitenschoolse én binnenschoolse activiteiten. Buitenschoolse activiteiten kunnen nog plaatsvinden per klasbubbel maar enkel in openlucht. Daarnaast kunnen cultuurwerkers niet meer als essentiële derde gezien worden. Dat betekent concreet dat de mogelijkheid voor cultuurwerkers om aanwezig te zijn op scholen en voorstellingen en workshops als intra muros-activiteiten op te zetten afgesloten is. Deze maatregelen gelden minstens tot na de paasvakantie.

Ten slotte zijn ook de regels rond jeugdwerk nog aangepast. Jeugdkampen kunnen daardoor in de paasvakantie enkel doorgaan zonder overnachting, in de buitenlucht en in groepen van 10 in plaats van 25. Dit omvat ook eventuele kampen met een culturele insteek. Alle info daarover is te vinden bij de collega’s van De Ambrassade.

We voelen dat het zwaar is, voor iedereen, en we willen jullie daarom allemaal oprecht een hart onder de riem steken. Als het te veel wordt: praat erover. Zoek elkaar op, help elkaar, wees samen sterker dan alleen. De veerkracht die onze sector nu al een jaar lang collectief aan de dag legt, is onvoorstelbaar (en) krachtig. De protocollen liggen klaar, de tools zijn in gereedheid gebracht, de feedback op al ons werk is positief. Binnenkort krijgt de website een grondige update zodat ieder van ons zich kan klaarmaken voor de heropstart. Nu die cijfers nog naar beneden krijgen en dan voluit gaan. In de tussentijd: houd het veilig, houd vol, het komt allemaal weer goed.

Warme groeten

Team sectorgids

Categorieën
Update

UPDATE 05/03/2021

Beste sectorgidslezer

In deze eerste nieuwsbrief na een lange periode zonder verandering kunnen we alvast beginnen met het volgende: er is een datum vooropgesteld voor de eerste buitenactiviteiten. Dat werd zonet meegedeeld op de persconferentie na het Overlegcomité. Vanaf april komt er een buitenplan waarin ook culturele evenementen een plaats hebben.

De exponentiële derde golf die het Overlegcomité vorige week nog een time-out deed vragen, is er niet gekomen. De stijging in de ziekenhuisopnames is in lijn gebleven met de voorspellingen van experten. De vergroting van de bubbel van 4 naar 10 in buitenlucht (op afstand, met mondmasker) die al ingaat vanaf maandag is een eerste echte versoepeling. De overheid roept daarnaast op om alle andere maatregelen, zowel binnen- als buitenhuis, strikt te blijven volgen.

De luide kreten om perspectief uit onze sector zijn alvast aangekomen en hebben ervoor gezorgd dat cultuur op tafel gekomen is. Verdere besprekingen blijven noodzakelijk maar het is in eerste instantie dus uitkijken naar april. Dan kunnen buitenevenementen namelijk weer voor 50 personen. Dit is een eerste stap in een gefaseerd opstartplan dat de overheid samen met de GEMS en op basis van de epidemiologische situatie verder zal uitwerken. In dat plan krijgen naast de vaccinaties ook sneltesten en zelftesten een belangrijke functie waardoor we in mei ook de terugkeer naar onze zalen in het vooruitzicht kunnen stellen. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan, moet nog verder verfijnd worden.

De eerder aangekondigde versoepelingen voor onderwijs gaan in op 15 maart. Daarbij hoort ook de toelating voor buitenschoolse activiteiten in lager en secundair onderwijs. Dit zijn alle geldende regels:

 • Voor álle leerlingen, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs, zijn vanaf 15 maart extra-muros daguitstappen opnieuw toegelaten, op voorwaarde dat de klasbubbel maximaal gerespecteerd blijft. 
 • Daar horen ook workshops of schoolvoorstellingen bij, achter gesloten deuren.
 • Beperkt tot 1 klasbubbel in de zaal.
 • Bij voorkeur niet verplaatsen met het openbaar vervoer.
 • Tijdens en onderweg geen contact met andere bezoekers of gebruikersgroepen.
 • Bij het plannen van een extra-muros activiteit moet de zaal of locatie in grondig overleg gaan met de school en daarbij samen een risicoanalyse maken. Zij bepalen samen de te volgen protocollen. 

Tot slot geven we ook nog een laatste update rond internationaal reizen mee. Het was reeds bekend dat voor reizigers van buiten de Schengenzone een extra bewijs van essentiële verplaatsing verkregen moest worden bij de lokale ambassade. Nadat er eerder verwarring was ontstaan en enkele aanvragen negatief beoordeeld werden, zijn alle ambassadeurs op de hoogte gesteld van de geldende uitzonderingen voor cultuurwerkers. Met Binnenlandse Zaken is afgesproken dat alle organisaties die de afgelopen weken een negatief advies ontvingen, hun dossier opnieuw kunnen indienen indien zij van mening zijn dat zij voldoen aan de voorwaarden. Alle voorwaarden zijn nog eens overzichtelijk opgelijst op de pagina ‘Touren’ op sectorgids.

Wij zullen de komende weken de onderhandelingen verder voeren en daarbij onze professionaliteit, veiligheid en motivatie om te starten blijven opwerpen. Cultuur kan namelijk als een katalysator werken op de motivatiegraad van de maatschappij, wij kunnen verlichting brengen die nu ontbreekt.

Houd het veilig, zorg voor elkaar en blijf dit weekend nog even in de bubbels van 4.

Team covexit

Categorieën
Update

UPDATE 13/01/2021

Beste sectorgidslezer

Allereerst – en nu het nog geoorloofd is – wensen we jullie het beste voor het nieuwe jaar. 2021 wordt voor onze sector zonder twijfel een beter jaar. In onze laatste nieuwsbrief (31/12) wisten we jullie te vertellen dat de nieuwe maatregelen rond internationale reizen geen veranderingen teweeg brachten voor cultuurwerkers maar die informatie haalde ons toch wat in. Door uiteenlopende communicatie van diverse stakeholders ontstond er onrust.

De uitzondering voor professionele cultuurwerkers om de quarantaine te onderbreken om het doel van hun reis uit te voeren leek verdwenen in het MB van 31/12. Dat zorgde voor onzekerheid. Vandaag kunnen we meegeven dat er – na onderhandeling met verschillende instanties – duidelijkheid is en professionele cultuurwerkers de quarantaine kunnen onderbreken om het essentieel doel van hun reis te vervullen. Het gaat om een uitzondering die in het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 08/01/202 beschreven staat als ‘hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld.’

Belangrijk hierbij is dat de quarantaine naast het werk uiteraard gerespecteerd moet worden en ook de verplichte testen – waarvoor de reiziger via sms uitgenodigd wordt – afgenomen moeten worden. PLF moet ingevuld worden door de reiziger zelf en ook het BTA (in te vullen door de werkgever) is voor onze cultuurwerkers een vereiste. Het essentiële doel van een reis moet geduid worden aan de hand van een werkgeversattest. Voor verdere vragen en duiding omtrent internationaal reizen verwijzen we graag door naar Cultuurloket. Hun website wordt in de loop van morgen geactualiseerd. Daarna volgen zij dit verder op.

We zijn natuurlijk blijven werken op diverse andere fronten. In de Klankbordgroep Cultuur (waarin vertegenwoordigers uit de brede sector met CJM en Kabinet Jambon in overleg treden) werden wijzigingen aan het basisprotocol voorgesteld. De federale overheid heeft namelijk ‘10 geboden’ voor protocollen aangekondigd. We kregen de mogelijkheid onze bedenkingen bij de voorgestelde aanpassingen mee te geven. Momenteel ligt het nieuwe BP ter goedkeuring bij de overheid en virologen. Wij verwachten dat de inhoud grotendeels overeen zal komen met het huidige basisprotocol van 24/10 maar herschreven naar de 10 geboden. We drongen in het overleg steeds aan op eerlijke en rechtvaardige behandeling in vergelijking met andere sectoren en het in stand houden van de maatregelen in CIRM / CERM / Sectorgids. Deze moeten absoluut op voorgrond blijven om een werkbaar kader in het vooruitzicht te blijven stellen.

De Sectorgids werd door onszelf ook afgetoetst aan deze 10 geboden. Daaruit kwamen weinig verrassingen: globaal gezien is de Sectorgids zo goed als klaar voor deze nieuwe insteek. Het was een nuttig onderzoek om kleine hiaten te vinden, verdere updates te plannen en opties tot vereenvoudiging op te sporen. De overheid reageerde positief op onze inzichten. We staan dus klaar voor aanpassingen maar wachten op het nieuw basisprotocol.

Daarnaast werd er met succes overleg gepleegd met het kabinet Onderwijs over een snelle heropstart van de extra muros voor alle types onderwijs van zodra de epidemiologische situatie dit toelaat en een optimalisering van de mogelijkheden binnen de samenwerking met essentiële derden. Andere urgenties die we op tafel blijven leggen zijn testing en vaccins (juiste plaats op prioriteitenlijst voor cast & crew, sluitend juridisch kader voor sneltesten, wat betekenen gevaccineerden in publiek), de problematiek en stilstand rond sociaal-artistiek, de mogelijkheid om vrijwilligers terug veilig te activeren en de uitbreiding van kunsteducatie naar een grotere leeftijdsgroep. We merken echter dat er andere urgenties leven bij de overheid en de virologen. De mutaties, de terugkeer van vakantiegangers en de vaccinatiestrategie eisen momenteel al hun aandacht.

Achter de schermen wordt dus hard gewerkt maar nu is het ook tijd dat beleidsmakers extern gaan communiceren. In de tussentijd gaat de samenwerking tussen cultuur en events om een collectieve aanpak te bewerkstelligen onverminderd verder. CIRM en CERM worden aangepast ter voorbereiding van de heropstart en samen met onze Sectorgids behouden we daarmee het beste resultaat van al het geleverde werk, volledig up to date en startensklaar. Daarnaast werken we aan checklists en templates om uniforme en duidelijke kaders te bieden aan onze sectoren.

Afsluiten doen we ook in 2021 met een oproep. We zitten nog steeds in lockdown en dat lijkt nog even zo te blijven. Hoewel de cijfers sterk daalden tijdens de vakantie is er nu weer sprake van een stijging bij de besmettingen. Reden tot ongerustheid is er vooralsnog niet maar er is wel wat nervositeit die er voor zorgt dat alles met meer omzichtigheid besproken wordt. Daarom roepen wij op om het telethuiswerk goed te respecteren en aandacht te schenken aan het opstellen van goede, sluitende draaiboeken wanneer er achter de schermen gewerkt wordt op locatie / in team. Er zijn weldegelijk controles.

Het volgende OCC is op 22/01. We dringen alvast op een signaal van de overheden richting cultuur en het werk dat nu verzet wordt in functie van de heropstart.

Houd het veilig en tot de volgende!

Team covexit

Categorieën
Update

UPDATE 31/12/2020

Beste sectorgidslezer

Allereerst wensen we ieder van jullie een fijn eind van het jaar en een gelukkig 2021. 2020 was een vreemd jaar voor iedereen en niet in het minst voor onze sector maar wij van team Covexit kijken toch met een zekere trots naar wat er wél gepresteerd is binnen onze sector. Samen creëerden we binnen de onmogelijkheid van de situatie toch heel wat prachtige zaken die de nodige verlichting brachten tijdens donkere momenten. Laat ons nu vooral – met rechte schouders – voorwaarts kijken naar 2021. Dat het een jaar vol hoop en vooruitgang mag worden!

Naast de nieuwjaarswensen sturen we deze laatste nieuwsbrief van 2020 ook met wat geruststellend nieuws. Het zal jullie niet ontgaan zijn: de modaliteiten rond inreizen in België uit een rode zone (zowat heel Europa) zijn vanaf vandaag veel strenger. Zo moet iedereen twee verplichte testen afleggen en minstens een week verplicht in quarantaine blijven. Wij stelden de vraag aan het Kabinet Cultuur en Cultuurloket – zij volgen de modaliteiten rond internationale reizen op – of dit implicaties heeft voor de professionele reizen die cultuurwerkers ondernemen in het kader van een artistieke opdracht.

Cultuurloket bevestigde ons dat dat niet het geval is. “Er verandert er niets aan de mogelijkheid om de quarantaine tijdelijk op te heffen om een noodzakelijke activiteit te vervullen die niet uitgesteld kan worden. Het kan onder meer gaan over activiteiten van professionelen uit de cultuursector (zie het antwoord op de vraag “Beschik je niet over de Belgische nationaliteit en ben je resident of ingezetene van een land buiten de EU, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk en reis je vanuit landen die niet vermeld staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken naar België?” op info-coronavirus.be).” Concreet betekent dit dat de verplichte testen afgelegd moeten worden en ook de quarantaine opgevolgd moet worden maar deze kan uitzonderlijk en enkel en alleen doorbroken worden om de professionele reden van de reis te vervullen.

Mocht het Kabinet Cultuur dit anders zien, dan laten we dit alsnog weten.

Met dit geruststellend nieuws sturen we jullie de overgang van oud naar nieuw in. Maak er een fijne avond van in je bubbel! En tot binnenkort met hopelijk stilletjes aan vooruitgang en verlossend nieuws.

Warme wensen

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 04/12/2020

Beste sectorgidslezer 

De afgelopen weken ging het werk achter de schermen bij velen van jullie door, ook onder de strenge lockdownmaatregelen. Toch maakte de personeelslogica uit het huidige MB het moeilijk voor bepaalde professionele ondernemingen of individuen om aan de slag te gaan of te blijven. Niet elke professionele cultuurwerker heeft een zelfstandigenstatuut, niet elke onderneming kan iedereen een tijdelijk contract aanbieden terwijl ze eigenlijk allemaal hetzelfde doen: professioneel werken. Met deze problematiek trokken we naar de bevoegde instanties om onze interpretatie en logica voor te leggen.

Die logica is dat professioneel werk in een professionele omgeving altijd moet kunnen gezien de veilige uitvoering van de maatregelen door de onderneming (vzw’s, vennootschappen en zelfstandigen) gebeurt. Die logica werd door het Kabinet en de administratie als een evidentie gezien in het kader van de continuïteit van de bedrijfsvoering. Een professionele cultuurwerker mag steeds werken in een professioneel, veilig kader van een professionele onderneming. 

Dat kan door een nieuwe ‘verklaring op eer’ tussen onderneming en cultuurwerker waarin beiden hun verantwoordelijkheden en professioneel economisch doel duidelijk maken. Door deze geactualiseerde interpretatie van het bestaande MB – waarbij de onderneming gezien wordt als de aanbieder van een dienst en de professionele artiest als afnemer – kunnen meer professionele cultuurwerkers aan de slag in professionele, veilige omgevingen. Alle modaliteiten zijn te vinden op onze website. Deze verklaring op eer geldt voor elke cultuurwerker (creatief, technisch…) ouder dan 12 jaar die een aantoonbaar professioneel economisch doel nastreeft (hetzij in ontwikkeling, hetzij in de vorm van een productie). Voor kinderen jonger dan 12 jaar en eigen personeel is deze verklaring niet nodig.

Dan geven we mee dat stages – zowel vanuit een onderwijsinstelling, als vanuit de VDAB (IBO, BIS, opleidingen) – nog steeds mogelijk zijn. Dit werd bevestigd door de juristen van Cultuurloket en het Kabinet. De stagiairs vallen onder dezelfde strenge maatregelen als andere personeelsleden (cfr. telewerk). Voor stagiairs is een stagecontract noodzakelijk en de verklaring op eer niet nodig.

Vanuit sociaal-artistieke hoek kregen we veel oproepen over de onwerkbaarheid van de huidige maatregelen voor hun praktijk. Ook deze problematiek legden we voor aan het Kabinet. Daar kregen wij te horen dat het Kabinet onze bezorgdheid deelt en hiermee aan de slag is. Dit is echter geen evidentie aangezien er hiervoor een wijziging in het MB doorgevoerd moet worden.

Ook de heropening van de musea en tentoonstellingshallen namen we mee naar het Kabinet. Het gaat in het MB over ‘door de federale overheid of deelstaten erkende instellingen’ en ‘een museale werking waarbij een permanente instelling ten dienste van de maatschappij en haar ontwikkeling, open voor het publiek, die het materieel en immaterieel patrimonium van de mensheid en haar omgeving verwerft, bewaart, bestudeert, overbrengt en tentoonstelt voor doeleinden van studie, vorming en vermaak door middel van tentoonstellingen, activiteiten voor het publiek en wetenschappelijke publicaties of van vulgarisatie, steeds verwezenlijkt door professionelen’. Het werd ons bevestigd dat naast de erkende kunsthuizen ook culturele centra die deze functies waarmaken dit gedeelte van hun werking kunnen heropenen voor het publiek.

Afsluiten doen we met een oproep: de cijfers dalen, dat is geruststellend en hoopgevend maar we zijn er nog niet helemaal. Ook deze actuele interpretatie van professioneel werk moet strikt opgevolgd worden zodat onze sector zo snel mogelijk een mooi perspectief kan krijgen. Wij blijven continu in gesprek om de heropstart mogelijk te maken. Het stemt ons tevreden dat alle bevoegde instanties alles doen wat kan.

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 30/11/2020

Beste sectorgidslezer

Op het OCC van vrijdag 27 november 2020 werd aangekondigd dat de lockdown slechts enkele kleine versoepelingen krijgt. De situatie rond de lockdown zal op 15 januari herbekeken worden. Daarbij zal cultuur verder aan bod komen maar toch was er ook na dit OCC even tijd voor onze brede sector.

Er werd namelijk aangekondigd dat musea en tentoonstellingshallen hun museale werking mogen hervatten vanaf 1 december. In het bijhorende Ministerieel Besluit werd daarvoor dezelfde definitie gebruikt als vorige keer. Dat wil zeggen dat elke door de federale overheid of de deelstaten erkende instellingen hun museale werking onder voorwaarden terug mogen opstarten. Het is niet verplicht dit te doen, elke instelling moet voor zichzelf uitmaken of het financieel en praktisch haalbaar is.

Wij gaan er van uit dat de definitie van musea en tentoonstellingshallen net als vorige keer breed geïnterpreteerd mag worden. De vraag tot bevestiging ligt reeds bij het Kabinet-Jambon. Zij beloofden ons snel uitsluitsel na een kort onderzoek maar gaven ons alvast de ‘go’ om de oude communicatie onder voorbehoud van bevestiging reeds te publiceren. Die informatie is te vinden op de pagina ‘museale of tentoonstellingswerking’ op de Sectorgids. Voor meer informatie verwijzen we graag door naar FARO en hun tienpuntenplan.

Daarnaast zijn wij druk bezig met het voeren van gesprekken met de bevoegde instanties om onze protocollen af te stemmen op de nieuwe en komende situaties. Hoewel we voelen dat het nog even kan duren alvorens we terug publiek kunnen ontvangen, willen we goed voorbereid naar dat moment kunnen toeleven.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van alle verdere ontwikkelingen en resultaten van de gesprekken.

Houd het veilig.

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 03/11/2020

Beste sectorgidslezer

Het verschijnen van het MB op zondag 1 november bracht weer een nieuwe aftoetsing met zich mee bij CJM. Uit dat gesprek kwamen enkele kleine aanpassingen aan de interpretatie van het MB naar boven. Die kunt u hieronder onderlijnd toegevoegd vinden aan het bestaande overzicht.

Bij verdere vragen over deze toevoegingen vragen we u contact op te nemen met de eigen sectorfederatie of steunpunt (oKo, VI.BE,…) of Cultuurloket.

Ten slotte geven we graag mee dat we enkele relevante pagina’s (specifieke maatregelen, touren…) terug online gezet hebben op sectorgidscultuur.be. De komende periode zullen we nog meer bruikbare pagina’s terug online zetten van zodra ze aangepast zijn.

Warme groeten en stay safe!

Team Covexit

———————————————–

PERSONEEL = iemand die een contractuele arbeidsrelatie in loondienst heeft of als zelfstandige specifiek voor de organisatie waarvoor RSZ betaald wordt. Vrijwilligers en opdrachten onder KVR vallen daar niet onder.

REPETEREN/PROF WERKEN ACHTER DE SCHERMEN

 • kan, met -12 jarigen
 • kan, met personeel
 • alle ‘niet-personeel’: via andere relevante websites
 • heen extern (professioneel) bezoek van programmatoren of pers bij repetities of residenten

RESIDENTIES:

 • kunnen doorgaan, mits contractuele overeenkomst – modelcontract in het Nederlands via Juist is Juist (met dank aan Vooruit)
 • belangrijk is dat er ook hier RSZ betaald moet worden, hetzij door een loonovereenkomst, hetzij door een zelfstandigenstatuut

WORKSHOPS:

 • kan voor -12 jarigen
 • kan doorgaan maar uitsluitend met eigen residenten (zoals hierboven vermeld) en personeel
 • niet voor derden, ook niet als ze professioneel verbonden zijn aan een andere organisatie
 • afstand steeds bewaren, geen close contact
 • capaciteit te bepalen op basis van 1p per 10m2 (zie basisprotocol)

OPLEIDINGEN:

 • kan voor -12
 • kan doorgaan met uitsluitend eigen personeel
 • niet voor derden, ook niet als ze professioneel verbonden zijn aan een andere organisatie

VERGADERINGEN:

 • Telewerk moet de norm zijn. Is samenkomen nodig? Kan het digitaal?
 • Indien nodig, kan het enkel met eigen personeel. Een RvB kan bijvoorbeeld enkel digitaal.

KUNSTGALERIJEN:

 • Zelf overweging maken wat de eigen hoofdzaak is:
  • expositie = museum, gesloten
  • tonen om te verkopen = winkel, open

STREAMING/OPNAMESTUDIO’S:

 • opname in studio of van een optreden/productie voor online verspreiding in een lege zaal kan
 • Iedereen op contractuele basis (cfr freelancers)
Categorieën
Update

UPDATE 30/10/2020

Beste sectorgidslezer

Zonet gaf het OCC een persconferentie waarop ze serieuze verstrengingen van de maatregelen meegedeeld hebben. We kunnen spreken van een nieuwe lockdown voor heel België vanaf middernacht op zondag die geldt voor minstens zes weken – tot 13 december. Het belangrijkste punt is dat alle fysieke contacten zoveel mogelijk beperkt moeten worden.

Belangrijk voor onze sector is dat hoewel telewerken verplicht wordt, het werk achter de schermen waarvoor dat onmogelijk is, door kan gaan zoals beschreven in onze nieuwsbrief van gisteren. Het mondmasker is echter altijd verplicht. Natuurlijk moet al het werk dat wél van op afstand kan, ook zo gebeuren.

Niet-medische contactberoepen worden opgeschort. Naar analogie met de situatie tijdens de eerste lockdown houdt dat in dat ook de activiteiten van eventuele in-house kappers, grimeurs etc opgeschort worden.

Daarnaast wordt ook de bubbel verkleind tot één knuffelcontact per huishouden. Dat heeft ook zijn gevolgen voor de productiebubbel. Hoewel er geen absoluut aantal verbonden is aan deze productiebubbel, roepen wij meer dan ooit op om na te denken of het absoluut noodzakelijk is om in deze periode een productiebubbel te behouden.

Het MB dat een dezer dagen zal verschijnen zal mogelijks nog verdere verduidelijking brengen. Er verscheen wel al een nieuwe ‘generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’ van de FOD WASO. Wij houden die uiteraard tegen het licht en vertalen de relevante passages naar de werkomstandigheden in onze sector.

Ten slotte snappen we dat velen binnen onze sector hun artistieke praktijk willen verderzetten. We willen iedereen wel met aandrang oproepen om dit met de grootste voorzichtigheid en veiligheid te benaderen en de contacten zoveel mogelijk te beperken.

Met andere woorden: houd het veilig, houd het voorzichtig en draag zorg voor elkaar en jezelf.

Warme groeten

Team covexit