Categorieën
Update

UPDATE 01/07/2020

Beste sectorgidslezer

Na een overleg met de GEES eerder vandaag kunnen wij een reeks goed nieuws brengen die de heropstart van de publieke activiteiten toch weer wat verlicht. Onderaan deze update wijzen we iedereen graag ook nog op enkele aangepaste secties op de website.

We beginnen met twee algemene versoepelingen. Zo is het bij het verzamelen van contactgegevens niet langer nodig om deze van elke unieke bezoeker te verzamelen. Eén contactpersoon per bubbel volstaat. Wanneer er een mogelijke besmetting zou zijn, zal deze persoon de contactgegevens van de anderen moeten delen met de tracing instanties.

Daarnaast kunnen evenementen ook doorgaan voor een staand publiek. Zij moeten wel altijd verzameld zijn rond een statafel en de social distancing tussen bubbels moet altijd gerespecteerd worden.

Dan kijken we even naar muziek. Er is een kleine aanpassing naar de opstelling van blazers toe. Nadat eerst vastgelegd werd dat schermen van plexi of ander materiaal altijd verplicht waren, wordt het nu een ‘of/of’ verhaal. Wanneer blazers op twee meter van andere muzikanten opgesteld worden, hoeven dergelijke schermen niet meer. Is de afstand beperkt tot anderhalve meter, moeten schermen wel nog.

Daarnaast is er duidelijkheid gecreëerd rond het maximaal toegelaten aantal van 50 mensen op een podium. Dit is een maatregel die enkel van toepassing is bij amateurs. Professionelen mogen – als de locatie dat toe laat – met meer op een podium staan.

Goed nieuws voor kinderkoren: alle leden jonger dan 12 jaar moeten geen mondmasker dragen. Als het gaat om een gemixte groep waar ook kinderen ouder dan 12 jaar in zingen. Dan moet iedereen een mondmasker dragen.

Ook de schoolvoorstellingen kwamen nog eens aan bod. Daar kregen we te horen dat groepen van -12-jarigen zonder social distancing geplaatst zullen kunnen worden. Bij groepen van kinderen boven de 12 jaar zal social distancing blijven gelden omdat dit op school ook zo is. Men spreekt daar enkel van een ‘klasbubbel’ om tracing bij eventuele besmetting makkelijk te maken. Die ‘klasbubbel’ houdt echter niet in dat zij social distancing niet meer moeten respecteren.

Daarna wijzen we iedereen graag nog eens op het belang van goede ventilatie bij het organiseren van evenementen in een binnenlocatie (een tent wordt ook als binnenlocatie gezien). De richtlijnen daarrond kregen een lichte update op onze website. Deze richtlijnen werden goedgekeurd door de GEES.

Er zijn discrepanties aan het licht gekomen in de verschillende protocollen van de regio’s. Deze ongelijkheden (vooral naar zaalvulling met mondmaskers in plaats van social distancing) is aangekaart bij de GEES en per direct op de agenda gezet voor een Interministriële Conferentie op 14 juli. Erika Vlieghe gaf meteen te kennen dat de situatie het momenteel niet toelaat om een zaal op een andere manier te vullen dan met respect voor de social distancing. Er werd wel een duidelijk verlangen naar meer perspectief geuit door ons (bv geen rij tussen laten, de afstand verkleinen). De GEES erkent dat er perspectief zal komen eenmaal de situatie dat toelaat.

We geven ook mee dat er een kleine wijziging is in de benadering van de CERM. Hoewel het eerst leek dat dit door iedereen gebruikt zou moeten worden, legt het Ministrieel Besluit van 30 juni met inwerkingtreding op 1 juli vast dat dit enkel moet voor evenementen die de capaciteit van 200 toeschouwers overstijgen. Dat houdt in dat er geen CERMs opgesteld moeten worden voor alle binnenactiviteiten in juli. Het draaiboek blijft natuurlijk onontbeerlijk voor deze evenementen. Dat kan volledig opgesteld worden op basis van de sectorgids.

Ten slotte gaf de GEES ook mee dat de sectorgids Professionele Kunsten altijd de te volgen gids is wanneer er op een evenement iets op een podium door gaat. Het maakt niet uit of dat professioneel, amateur, openbaar, privé of binnen het kader van een evenement van een andere sector is.

Allemaal goed nieuws. Wij blijven uiteraard gaan voor beter en kijken erg uit naar het IMC van 14 juli die een gelijke manier van werken in Franstalig en Nederlandstalig België zou moeten brengen.

sectorgids@overlegkunsten.org blijft de hele zomer bereikbaar voor vragen, opmerkingen. Persoonlijke uitnodigingen voor events zijn ook altijd welkom.

AANPASSINGEN OP DE SITE:

 • Er staan heel wat voorbeelden van draaiboeken, zitplannen en andere documenten online.
 • Er zijn heel wat FAQs toegevoegd de afgelopen week. De nieuwste vragen krijgen steeds een * mee als indicatie.
 • Amateurs kregen door de aanpassing van het basisprotocol eindelijk uitsluitsel over hun situatie. Het komt er veelal op neer dat zij, mits aangeduide coördinatie (een ‘coronaverantwoordelijke’), dezelfde regels volgen als de professionelen.
 • Op de laatste NVR werden nieuwe maximumcapaciteiten aangekondigd. Deze aantallen werden aangepast waar nodig op de website.
 • Het nieuwe basisprotocol cultuur bracht nog meer duidelijkheid over het organiseren van workshops. Er werd een handig overzicht toegevoegd aan de website waardoor je snel de juiste te-volgen-maatregelen kunt vinden.
Categorieën
Update

UPDATE 13/06/2020

De voorwaarden om terug publieke activiteiten te organiseren in fase 4 (vanaf 1 juli) voor 200 personen zijn er! Het protocol professionele kunsten, dat op initiatief van oKo en samen met preventie-adviseurs en partners uit de sector werd samengesteld, is op vrijdag 12 juni officieel bekrachtigd door Minister van Cultuur Jan Jambon. Dit protocol biedt een duidelijk kader voor iedereen die professionele kunsten wil maken en tonen. Alle werk- en opdrachtgevers en hun medewerkers dienen er zich aan te houden. 

Dat er vanaf 1 juli aan max. 200 personen kunst kan getoond worden, dat wisten we al. Maar vanaf dan, hoeft het publiek niet meer op 1,5 meter te zitten op voorwaarde dat en enkel voor wie in de zaal samen zit met je bubbel van tien. Muzikanten kunnen optreden, weliswaar op veilige afstand van elkaar en van publiek en krijgen extra ondersteuning op vlak van preventie en hygiëne. 

Dansers, acteurs, performers, circusartiesten,… die op scène elkaar moeten kunnen aanraken, zullen dat kunnen, ook zonder mondmasker, maar onder strenge voorwaarden. De artiesten creëren voor de duurtijd van repetitie en voorstelling een eigen bubbel, mits strikte restricties in hun privé-leven en tijdens de voorbereiding. De rest van de crew (productie, techniek, publieksbegeleiding,…) blijft altijd op afstand zowel van elkaar als van publiek en artiesten.  

Artiesten zullen zo hun bestaande producties in belangrijke mate kunnen presenteren zoals ze oorspronkelijk waren gemaakt, maar onder strikte voorwaarden. Dat lijkt ons niet alleen voor de artiesten maar minstens ook voor het publiek aangenamer. 

Voor de veiligheid van het publiek zorgen ontvangende zalen o.a. voor een veilige zaalopstelling, gescheiden looproutes, publieksbegeleiding, contactloos reserveren en ticketing, verhoogde hygiëne en ventilatie op topniveau. Wie in de risicogroep zit en toch een voorstelling wil zien, kan zich na advies van zijn of haar arts, melden bij publieksonthaal in de zalen. Samen kijken we met de persoon in kwestie naar een optimale en veilige deelname. Het protocol zet een stevige set aan permanente preventiemaatregelen in gang. Dit zorgt voor veilige kunsthuizen die bij een volgende versoepeling onmiddellijk de nodige aanpassingen zullen kunnen doorvoeren. 
Gezien de financiële meerkost van Corona-proofwerken hoopt de sector dat de ondersteunende maatregelen van toepassing blijven voor al wie wegens economische redenen nog niet kan starten. 

De vertaling van het protocol is vanaf nu op een helder leesbare manier te vinden via de online sectorgids cultuur, de website die ook zal functioneren als de officiële sectorgids.

Wij zijn zeer blij dat onze sector terug kan heropstarten, maar roepen ook iedereen op om voorzichtig en zorgzaam te blijven. Het virus is nog niet weg. De veiligheid voor artiesten, medewerkers en publiek blijft in de komende maanden centraal staan. Ons publiek mag erop vertrouwen dat het op een veilige manier terug naar voorstellingen kan gaan kijken. 

Categorieën
Update

UPDATE 08/06/2020

Sinds maandag 8 juni is fase 3 van de federale versoepelingsfases van start. Vanaf dan is alles toegelaten behalve wat verboden is – al is dat te simpel om waar te zijn. Bij niet-verboden zaken moet je natuurlijk steeds rekening houden met de ‘zes gouden regels’ waarbij social distancing en (hand)hygiëne nog steeds voorop staan. 

Onze sector krijgt eindelijk wat perspectief aangereikt. We geven jullie graag mee wat er verandert en wat er aan zit te komen in volgende fases.

FASE 3:
Repeteren is weer toegestaan en dat voor iedereen. Daarbij is het natuurlijk immens belangrijk om te allen tijde de afstand van anderhalve meter te respecteren, strikte hygiënische maatregelen te nemen en extra voorzichtig om te springen bij zang, blaasinstrumenten en contact tussen artiesten.
– De horeca mag weer open. Daar horen ook de cafés en restaurants bij die verbonden zijn aan een cultuurorganisatie. Daar zijn wel strenge regels aan verbonden.
– Reizen wordt vanaf 15 juni weer mogelijk. Dat zet de deur open om te touren. Of dat mogelijk is hangt af van het ontvangend land. Hun grenzen moeten natuurlijk ook open zijn. Daarnaast zullen er daar mogelijk andere maatregelen gelden.

Fase 4 die op 1 juli van start gaat brengt het publiek (in groepen van maximaal 200 man) terug naar onze activiteiten. Momenteel werken we met de beleidsmakers aan de laatste details en verfijning om zo op een veilige en goede manier op te starten. Daarnaast blijven we ijveren voor aangepaste social distancing-regels voor specifieke disciplines zoals dans, muziek en theater.

Categorieën
Update

UPDATE 02/06/2020

De sectorgids staat nu een week online. We wijzen jullie graag op enkele belangrijke updates:

 • Kabinet Jambon de finale ‘GO’ om onze sectorgerichte interpretatie van de maatregelen rond jeugdwerking te delen. Onder het subitem ‘Artiesten’ is op de sectorgids nu het deel ‘Kunsteducatie‘ te vinden. We wijzen graag op enkele belangrijke punten:
  • Het organiseren van activiteiten staat open voor iedereen maar is gebonden aan heel wat maatregelen.
  • De regels voor kinderen jonger dan 12 jaar zijn volledig vrij van social distancing waardoor dans en muziek vrij beoefend kunnen worden.
  • Verfijning van de regels blijft mogelijk tot 1 juli. De informatie op de sectorgids is steeds de laatste nieuwe.
 • De FAQ is aangevuld met vragen die we kregen via sectorgids@overlegkunsten.org. Informatie over audities, sollicitaties, de risicogroepen, persbezoeken etc vind je daar.
 • De maatregelen voor contactberoepen gelden ook voor kappers, grimeurs etc binnen culturele organisaties en staan op de website.
 • De maatregelen voor technisch personeel zijn beschikbaar.

We doen graag nog een warme oproep om de sectorgids te delen binnen jullie netwerk. Help ons zoveel mogelijk organisaties te bereiken en zo samen uit deze crisis te komen.

Bij opmerkingen zijn we steeds bereikbaar via sectorgids@overlegkunsten.org.