Categorieën
Update

UPDATE 30/11/2020

Beste sectorgidslezer

Op het OCC van vrijdag 27 november 2020 werd aangekondigd dat de lockdown slechts enkele kleine versoepelingen krijgt. De situatie rond de lockdown zal op 15 januari herbekeken worden. Daarbij zal cultuur verder aan bod komen maar toch was er ook na dit OCC even tijd voor onze brede sector.

Er werd namelijk aangekondigd dat musea en tentoonstellingshallen hun museale werking mogen hervatten vanaf 1 december. In het bijhorende Ministerieel Besluit werd daarvoor dezelfde definitie gebruikt als vorige keer. Dat wil zeggen dat elke door de federale overheid of de deelstaten erkende instellingen hun museale werking onder voorwaarden terug mogen opstarten. Het is niet verplicht dit te doen, elke instelling moet voor zichzelf uitmaken of het financieel en praktisch haalbaar is.

Wij gaan er van uit dat de definitie van musea en tentoonstellingshallen net als vorige keer breed geïnterpreteerd mag worden. De vraag tot bevestiging ligt reeds bij het Kabinet-Jambon. Zij beloofden ons snel uitsluitsel na een kort onderzoek maar gaven ons alvast de ‘go’ om de oude communicatie onder voorbehoud van bevestiging reeds te publiceren. Die informatie is te vinden op de pagina ‘museale of tentoonstellingswerking’ op de Sectorgids. Voor meer informatie verwijzen we graag door naar FARO en hun tienpuntenplan.

Daarnaast zijn wij druk bezig met het voeren van gesprekken met de bevoegde instanties om onze protocollen af te stemmen op de nieuwe en komende situaties. Hoewel we voelen dat het nog even kan duren alvorens we terug publiek kunnen ontvangen, willen we goed voorbereid naar dat moment kunnen toeleven.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van alle verdere ontwikkelingen en resultaten van de gesprekken.

Houd het veilig.

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 03/11/2020

Beste sectorgidslezer

Het verschijnen van het MB op zondag 1 november bracht weer een nieuwe aftoetsing met zich mee bij CJM. Uit dat gesprek kwamen enkele kleine aanpassingen aan de interpretatie van het MB naar boven. Die kunt u hieronder onderlijnd toegevoegd vinden aan het bestaande overzicht.

Bij verdere vragen over deze toevoegingen vragen we u contact op te nemen met de eigen sectorfederatie of steunpunt (oKo, VI.BE,…) of Cultuurloket.

Ten slotte geven we graag mee dat we enkele relevante pagina’s (specifieke maatregelen, touren…) terug online gezet hebben op sectorgidscultuur.be. De komende periode zullen we nog meer bruikbare pagina’s terug online zetten van zodra ze aangepast zijn.

Warme groeten en stay safe!

Team Covexit

———————————————–

PERSONEEL = iemand die een contractuele arbeidsrelatie in loondienst heeft of als zelfstandige specifiek voor de organisatie waarvoor RSZ betaald wordt. Vrijwilligers en opdrachten onder KVR vallen daar niet onder.

REPETEREN/PROF WERKEN ACHTER DE SCHERMEN

 • kan, met -12 jarigen
 • kan, met personeel
 • alle ‘niet-personeel’: via andere relevante websites
 • heen extern (professioneel) bezoek van programmatoren of pers bij repetities of residenten

RESIDENTIES:

 • kunnen doorgaan, mits contractuele overeenkomst – modelcontract in het Nederlands via Juist is Juist (met dank aan Vooruit)
 • belangrijk is dat er ook hier RSZ betaald moet worden, hetzij door een loonovereenkomst, hetzij door een zelfstandigenstatuut

WORKSHOPS:

 • kan voor -12 jarigen
 • kan doorgaan maar uitsluitend met eigen residenten (zoals hierboven vermeld) en personeel
 • niet voor derden, ook niet als ze professioneel verbonden zijn aan een andere organisatie
 • afstand steeds bewaren, geen close contact
 • capaciteit te bepalen op basis van 1p per 10m2 (zie basisprotocol)

OPLEIDINGEN:

 • kan voor -12
 • kan doorgaan met uitsluitend eigen personeel
 • niet voor derden, ook niet als ze professioneel verbonden zijn aan een andere organisatie

VERGADERINGEN:

 • Telewerk moet de norm zijn. Is samenkomen nodig? Kan het digitaal?
 • Indien nodig, kan het enkel met eigen personeel. Een RvB kan bijvoorbeeld enkel digitaal.

KUNSTGALERIJEN:

 • Zelf overweging maken wat de eigen hoofdzaak is:
  • expositie = museum, gesloten
  • tonen om te verkopen = winkel, open

STREAMING/OPNAMESTUDIO’S:

 • opname in studio of van een optreden/productie voor online verspreiding in een lege zaal kan
 • Iedereen op contractuele basis (cfr freelancers)
Categorieën
Update

UPDATE 30/10/2020

Beste sectorgidslezer

Zonet gaf het OCC een persconferentie waarop ze serieuze verstrengingen van de maatregelen meegedeeld hebben. We kunnen spreken van een nieuwe lockdown voor heel België vanaf middernacht op zondag die geldt voor minstens zes weken – tot 13 december. Het belangrijkste punt is dat alle fysieke contacten zoveel mogelijk beperkt moeten worden.

Belangrijk voor onze sector is dat hoewel telewerken verplicht wordt, het werk achter de schermen waarvoor dat onmogelijk is, door kan gaan zoals beschreven in onze nieuwsbrief van gisteren. Het mondmasker is echter altijd verplicht. Natuurlijk moet al het werk dat wél van op afstand kan, ook zo gebeuren.

Niet-medische contactberoepen worden opgeschort. Naar analogie met de situatie tijdens de eerste lockdown houdt dat in dat ook de activiteiten van eventuele in-house kappers, grimeurs etc opgeschort worden.

Daarnaast wordt ook de bubbel verkleind tot één knuffelcontact per huishouden. Dat heeft ook zijn gevolgen voor de productiebubbel. Hoewel er geen absoluut aantal verbonden is aan deze productiebubbel, roepen wij meer dan ooit op om na te denken of het absoluut noodzakelijk is om in deze periode een productiebubbel te behouden.

Het MB dat een dezer dagen zal verschijnen zal mogelijks nog verdere verduidelijking brengen. Er verscheen wel al een nieuwe ‘generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’ van de FOD WASO. Wij houden die uiteraard tegen het licht en vertalen de relevante passages naar de werkomstandigheden in onze sector.

Ten slotte snappen we dat velen binnen onze sector hun artistieke praktijk willen verderzetten. We willen iedereen wel met aandrang oproepen om dit met de grootste voorzichtigheid en veiligheid te benaderen en de contacten zoveel mogelijk te beperken.

Met andere woorden: houd het veilig, houd het voorzichtig en draag zorg voor elkaar en jezelf.

Warme groeten

Team covexit

Categorieën
Update

UPDATE 29/10/2020

Beste sectorgidslezer De nieuwe maatregelen brachten voor velen wat verwarring mee inzake het professionele werk achter de schermen. We zagen de vragen in grote getale binnenlopen. We hielden de afgekondigde maatregelen opnieuw tegen het licht en finaliseerden onze interpretatie. Na aftoetsing met CJM kunnen we volgende interpretatie meegeven die geldt voor de professionele kunstensector.


PERSONEEL = iemand die een contractuele arbeidsrelatie in loondienst heeft of als zelfstandige specifiek voor de organisatie. Vrijwilligers vallen daar niet onder.

REPETEREN/PROF WERKEN ACHTER DE SCHERMEN
– Kan, met -12 jarigen
– Kan, met personeel

– Alle ‘niet-personeel’: via andere relevante websites
– Geen extern (professioneel) bezoek van programmatoren of pers bij repetities of residenten

RESIDENTIES:
– Kunnen doorgaan, mits contractuele overeenkomst (modelcontract in het Nederlands vanaf morgen via Juist is Juist)

WORKSHOPS:
– Kan voor -12 jarigen
– Kan doorgaan maar uitsluitend met eigen residenten (zoals hierboven vermeld) en personeel
– Niet voor derden, ook niet als ze professioneel verbonden zijn aan een andere organisatie

– Afstand steeds bewaren, geen close contact
– Capaciteit te bepalen op basis van 1p per 10m2 (zie basisprotocol)

OPLEIDINGEN:
– Kan voor -12
– Kan doorgaan met uitsluitend eigen personeel
– Niet voor derden, ook niet als ze professioneel verbonden zijn aan een andere organisatie

VERGADERINGEN:
– Telewerk moet de norm zijn. Is samenkomen nodig? Kan het digitaal?
– Indien nodig, kan het enkel met eigen personeel. Een RvB kan bijvoorbeeld enkel digitaal.

KUNSTGALERIJEN:
– Zelf overweging maken wat de eigen hoofdzaak is:
– expositie = museum, gesloten
– tonen om te verkopen = winkel, open

STREAMING:
– opname van een optreden/productie voor online verspreiding in een lege zaal kan
– Iedereen op contractuele basis (cfr freelancers)

Deze verduidelijking maakt duidelijk dat er weinig ruimte voor verdere interpretatie is en de regels zeer limitatief opgesteld zijn. Dat hoeft natuurlijk niet te verwonderen in de huidige epidemiologische situatie. Wij roepen daarom nogmaals op tot absolute voorzichtigheid. Ook bij het werken achter de schermen onder personeel moeten de geldende maatregelen strikt gevolgd worden.

Houd het veilig, zorg goed voor elkaar en voor jezelf.

Warme groeten

Team covexit

Categorieën
Update

UPDATE 28/10/2020

Beste sectorgidslezer

Het hing al even in de lucht maar dat maakt de klap niet minder zwaar. Net als in het begin van de pandemie slaat het virus wild om zich heen en treft het steeds meer mensen. De zorgsector staat onder immense druk en hoewel wij – samen met onze nevensectoren – aangetoond hebben dat wij veilig mensen samen kunnen brengen, laat de epidemiologische situatie dat momenteel echt niet toe. De Vlaamse Regering besliste daarom dat de culturele sector dicht moet. Niet omdat wij het slecht deden maar in het belang van de brede samenleving, de zorgsector en de opleiding van onze kinderen.

Hun beslissing leidt ertoe dat vanaf vrijdag 30 oktober, 18u alle culturele instellingen (op uitzondering van de bibliotheken) hun deuren voor onbepaalde tijd moeten sluiten voor alle publieke culturele activiteiten. Dat wil zeggen dat er geen evenementen meer mogelijk zijn – groot of klein, geen voorstellingen en geen workshops met niet-professionele deelnemers.

Toch is er ook een lichtpunt: het werk achter de schermen in een professionele arbeidscontext (creatie, repetitie, atelierwerk…) kan blijven doorgaan. Er moet daarbij wel sprake zijn van een context die gedekt wordt door een contractuele arbeidsovereenkomst.

Voor de jongsten onder ons (-12 jarigen) kan het niet-publiek cultureel werk ook doorgaan. Daarbij gelden de (simpele) regels van het jeugdwerk: de groepen mogen maximaal uit 50 personen (kinderen + begeleiding) bestaan, social distancing tussen de kinderen hoeft niet, begeleiding draagt altijd een mondmasker en overnachtingen zijn niet toegestaan.

Veel meer valt er op dit moment jammer genoeg niet te melden. Ondertussen bereiden wij ons voor om samen met de verschillende instanties de afstemming van onze protocollen op de Barometer af te werken. Daardoor gaat ook de website even in rustmodus in afwachting van het resultaat van die afstemming. Dat werk heeft nu al onze focus. Het beantwoorden van vragen over wat er komt na deze periode is ook voor ons onmogelijk op dit ogenblik.

Bedankt voor het begrip en houd het veilig. Zorg voor de ander en voor jezelf.

Warme groeten

Team covexit

Categorieën
Update

UPDATE 23/10/2020 – bis

Beste sectorgidslezer

Kort na de vorige update al een nieuwe mailing. Zonet werd het nieuwe basisprotocol online gezet door CJM. Het nieuwe basisprotocol gaat in vanaf morgen (24/10) en specificeert – naast het komende Ministerieel Besluit – hoe de aangekondigde maatregelen er voor onze sectoren uitzien.

We gaan er momenteel van uit dat de bepalingen van de sectorgids voor de meeste zaken van kracht zijn, aangezien het hierbij vooral gaat om uitzonderingen voor de professionele sector. Het basisprotocol brengt wel meer duidelijkheid omtrent de seating arrangements. Om de afstand van anderhalve meter tussen privébubbels (huishouden + 1 nauw contact) te voorzien wordt er gerekend op het tussenlaten van 2 stoelen. Aan de hand van goede praktijkvoorbeelden kunnen we adviseren dat de tussenrij niet per se volledig vrij gehouden hoeft te worden in dit geval. De zaal kan gevuld worden volgens een dambordprincipe waarbij toeschouwers nooit rechtstreeks achter elkaar zitten en telkens anderhalve meter afstand behouden.

Vanmorgen gaven we jullie mee dat er geen verschil in publiekscapaciteit zit tussen binnen en buiten maar CJM geeft mee dat de maxima blijven zoals ze waren: 200 binnen, 400 buiten. Eten en drinken is in geen van beide toegelaten in de huidige fase 4 (code ROOD), mondmaskerplicht geldt te allen tijde. Kinderen onder de 12 jaar tellen mee bij het bepalen van de capaciteit maar zij hoeven geen mondmasker te dragen.

Voor het organiseren van activiteiten met niet-professionelen (workshops bijvoorbeeld) gelden ook enkele nieuwe maatregelen. Zo wordt de grootte van de groep bepaald op basis van densiteit. In de huidige fase 4 (code ROOD) geldt daarbij één deelnemer per 10m2. Het maximaal aantal deelnemers wordt vastgelegd in het MB – momenteel staat dat op 40. Een mondmasker is altijd verplicht. Activiteiten met nauw fysiek contact zijn verboden en bij repetities moeten samenscholingen tijdens pauzes maximaal vermeden worden. Er mag dus geen drank of eten aangeboden worden aan deelnemers. Voor activiteiten met uitsluitend professionelen blijven de regels uit de sectorgids van kracht.

Ook De Ambrassade kwam met een geüpdatete versie van het jeugdwerkprotocol. Onze kunsteducatieve organisaties moeten zich daar deels op baseren voor hun activiteiten. Aangezien ook het jeugdwerk opschuift naar de huidige fase 4 (code ROOD) komen er ook daar wat verstrengingen. Zo moeten begeleiders nu altijd een mondmasker dragen, ook bij deelnemers onder de 12 jaar. Voor -12-jarigen gelden er verder geen restricties tussen buiten, binnen en de grootte van groepen. 

Bij +12-jarigen vormen buitenactiviteiten de regel met een maximum van 50 personen. Mondmaskerplicht geldt daarbij zoals in het onderwijs: enkel als de afstand niet bewaard kan worden. Als het niet anders kan, zijn binnenactiviteiten mogelijk met een maximum van 20 personen. Het mondmasker wordt dan altijd door iedereen gedragen (behalve bij intense fysieke inspanningen conform de regels van sport) en social distancing is de norm. Activiteiten met intens fysiek contact worden vermeden.

Daarnaast wijzen we graag nog op enkele extra attentiepunten die toegevoegd werden aan het basisprotocol rond de inhoud van het draaiboek. Er wordt aandacht gevraagd voor crowd management en het uitwerken van heel duidelijke circulatieplannen om mensen zoveel mogelijk uit elkaar te houden en veilig door het gebouw te laten stromen.

We houden jullie op de hoogte en werken de komende periode aan de verdere verfijning van de maatregelen.

Groeten

Categorieën
Update

UPDATE 23/10/2020

Beste sectorgidslezer

Zonet gaf het Overlegcomité een persconferentie waarin dieper ingegaan werd op nieuwe maatregelen voor onze sectoren. Deze maatregelen zijn deel van de brede strategie van de federale overheid om even de pauzeknop in te drukken en de 4 prioriteiten (zorg, scholen, bedrijven, mentaal welzijn) te vrijwaren.

Voor onze sectoren betekent het dat de maximumcapaciteit bij evenementen wordt geplafonneerd op 200 personen. Dit geldt voor alle infrastructuren en soorten evenementen, binnen of buiten. De verkregen uitzonderingen via CIRM worden opgeschort tot en met minstens 19/11. Daarna volgt een evaluatie.

Bij deze tijdelijke maximumcapaciteit moet steeds rekening gehouden worden met anderhalve meter afstand rondom nauwe contacten. De bubbels worden daarbij beperkt tot gezin + 1 nauw contact. In de loop van de dag verwachten we verheldering rond deze principes.

Het mondmasker blijft verplicht en ook het verbod op eten en drinken tijdens een evenement blijft van kracht. Deze maatregelen waren al van kracht.

Bij het organiseren van evenementen maar ook bij het werk achter de schermen blijven daarnaast natuurlijk alle maatregelen van kracht die in de sectorgids opgenomen zijn. Als die strikt gevolgd worden, helpen we mee aan de daling van de cijfers en een terugkeer naar een uitgebreidere werking.

Deze maatregelen gaan vandaag in en blijven minstens tot en met 19/11 van kracht. Provinciaal kunnen de maatregelen opgeschaald worden. Het komende Ministerieel Besluit zal ons inzicht geven in de precieze specificaties van de maatregelen. Wij staan in contact met het kabinet en de administratie om verder af te stemmen en alles zo helder mogelijk te krijgen. We brengen jullie daar vandaag hopelijk nog nieuws rond.

We bevinden ons in een nationale crisis en dat vergt nationale solidariteit. Ook wij roepen op om goed te zorgen voor jezelf en de collega’s rondom je. Onze sectoren zijn momenteel kwetsbaar maar kunnen een mooie rol vervullen in deze nationale crisis, zelfs binnen de opgelegde maatregelen.

De komende periode gaan wij verder met het afstemmen van de protocollen om een duurzaam langetermijnkader te ontwikkelen.

Blijf de regels goed volgen en blijf op een veilige manier cultuur verspreiden.

Groeten

Categorieën
Update

UPDATE 16/10/2020

Beste sectorgidslezer

Zonet gaf het Overlegcomité zijn persconferentie en kondigde daarop aan dat België zich vanaf maandag 19 oktober in alarmniveau 4 van de 5 bevindt uit de te lanceren Barometer. Dit alarmniveau blijft landelijk één maand actief en brengt tijdelijke gevolgen voor alle sectoren. Op een later moment treedt de Barometer in werking. Deze zorgt voor een harmonisering van verschillende protocollen om zo een duurzaam en landelijk kader voor de lange termijn te creëren.

Goed nieuws voorop: voor onze sector blijven tot eind volgende week de huidige protocollen van kracht met de daarbij horende gekende preventiemaatregelen. Tijdens deze periode werken wij met de verschillende overheden en coronacommissaris Pedro Facon aan de revisie van onze protocollen en de implementatie daarvan in de Barometer. Meer daarover verder in deze update.

Telewerk wordt de regel met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Voor de professionele kunsten betekent dit dat het werk achter de schermen (repetities, creaties etc) mag blijven doorgaan in de meest veilige omstandigheden.

Gedurende de komende maand zijn er nog enkele andere maatregelen van kracht. Zo is er een avondklok (tussen middernacht en 5 uur ‘s ochtends) voor het volledige land. Dit kan implicaties hebben voor de aanvangstijd van een cultureel evenement. De horeca moet volledig sluiten. Na twee weken volgt wel een evaluatie van deze laatste maatregel maar dit heeft uiteraard gevolgen voor de bars en foyers in cultuurhuizen. Voorts worden de close contacts beperkt tot één iemand buiten het huishouden. Dit betekent dat seating beïnvloed wordt volgens dit principe.

De Barometer treedt op een later moment in werking. De Barometer betekent dat protocollen nationaal geharmoniseerd worden. Onze kleurcodes gaan daarbij op in de alarmniveaus van de Barometer. Vanaf volgende week start het werk hierrond. Dankzij ons gezamenlijk voorgaande werk voelen we ons klaar voor deze nieuwe taak. Daarbij houden we vast aan de verworvenheden en werken professionele kunsten en events samen aan een nieuw, eenduidig en vereenvoudigd protocol dat uitgaat van een podium- en publiekslogica en waarbij CERM en CIRM bewaakt worden. De diverse sectoren en partners worden daarvoor geconsulteerd op de reeds beproefde manieren. Finaal zal het werk van de verschillende sectoren aan elkaar afgetoetst worden om discrepanties te vermijden. De website zal natuurlijk aangepast worden aan deze nieuwe realiteit.

We roepen iedereen op om de regels goed na te leven. Ondertussen gebruiken we deze situatie als een ‘reculer pour mieux sauter’ en werken we naarstig aan het nieuwe duurzame langetermijnskader op basis van het huidige werk.

Groeten

Team covexit

Categorieën
Update

UPDATE 09/09/2020

Beste sectorgidslezer

Na onze vorige update (dd: 08/09/2020) werd het basisprotocol cultuur van CJM ondertussen aangepast. Dat geeft ons meer inzicht in bepaalde modaliteiten omtrent de communicatie van gisteren. Dit kreeg ondertussen zijn vertaling in onze sectorgids. Zoals altijd raden wij iedereen aan lokaal de juiste preventiemaatregelen te implementeren in de eigen infrastructuur.

In de snelheid van onze communicatie hebben we enkele zaken voor waar doen uitschijnen. Dat was uiteraard niet onze bedoeling. We wilden enkel positief perspectief geven. Voor de helderheid: de nieuwe modaliteiten rond zang en koor zijn nog niet volledig afgeklopt. Deze liggen eind deze week ter goedkeuring bij de relevante instanties. Daarnaast is er nog enige onduidelijkheid over de implementatie bij de verschillende gemeenschappen. Wij excuseren ons voor onze voortvarendheid en brengen jullie op een later moment uiteraard op de hoogte van de uiteindelijke beslissing.

Wij zien samen met jullie verder positief nieuws tegemoet.

Categorieën
Update

UPDATE 08/09/2020

Beste sectorgidslezer

Nu de versoepelingen van 1 september overal geïmplementeerd zijn, is het tijd voor een nieuwe update met weer wat goed nieuws en verduidelijkingen.

Vorige week vond er een productief overleg plaats tussen de sector en de minister van cultuur. Daar werd afgesproken om vanaf nu wekelijks af te spreken en samen te werken aan het relanceplan voor onze sector en het afstemmen van eventuele nieuwe maatregelen. Op diezelfde vergadering werd ook afgeklopt dat – vanwege de vele goede praktijkvoorbeelden en het uitblijven van besmettingen – de tussenrij bij verankerde tribunes niet meer vrijgelaten moet worden. Op deze manier zou de capaciteit van de meeste zalen tot 70% moeten stijgen. Deze informatie werd ondertussen ook gecommuniceerd door het kabinet en wordt opgenomen in het basisprotocol. Eenmaal dat gepubliceerd wordt, geldt dit voor alle infrastructuren.

Er komen nogal wat vragen binnen over de specifieke seatingmaatregelen bij fase GEEL en fase ORANJE. Momenteel is het basisprotocol echter duidelijk: zowel bij GEEL als ORANJE mag het publiek op één meter of één stoel van elkaar gezet worden, straks ook zonder het vrijlaten van de tussenrij.  Het mondmasker is in beide fases verplicht. Door het nog in voege zijnde MB dat een algemene mondmaskerplicht oplegt, is er wat verwarring maar eenmaal dat MB opgeheven wordt, vervalt mondmaskerplicht in GEEL wanneer de afstand van anderhalve meter gegarandeerd kan worden bij activiteiten. Voor publieke events blijft de mondmaskerplicht dus gelden tot nader order.

De modaliteiten van het CIRM zijn ondertussen ook duidelijk. Een dossier wordt ingediend bij de burgemeester. Die werpt een eerste blik, verklaart het wel of niet ontvankelijk en speelt het door aan het CIRM. Daar zal het tegen het licht van de parameters gehouden worden. Het orgaan zal dan een advies formuleren, ondertekend door de minister van cultuur waarna het dossier terug bij de burgemeester komt. Die maakt de finale beslissing op basis van het advies. Het MB is duidelijk dat een advies van de vakminister van de gemeenschappen noodzakelijk is alvorens die beslissing kan gebeuren. Meer informatie en toelichting van de parameters via www.covideventriskmodel.be/cirm en het invulformulier: https://covideventriskmodel.be/assets/docs/cirm-scan.pdf 

Wat betreft zang en koren was er recent een afstemming tussen Nederlandstalige en Franstalige gemeenschap met de amateurkunsten en de professionele kunsten. Onze maatregelen zijn daar bevestigd en verfijnd. Het gaat om afstand, gekoppeld aan het gebruik van een mondmasker

 • Zonder masker : 3m rondom
 • Met masker : 2 m rondom
 • Met plexischermen : 1,5m (en zonder masker)
 • Op 1 rij in dezelfde richting: 1,5m afstand (en zonder mondmasker)

Dit wordt binnenkort aangepast in het basisprotocol maar we geven het nu al graag mee. Het fijne is dat dit nu geldig is aan beide kanten van de taalgrens en zowel in de amateurkunsten als de professionele kunsten. 

Ten slotte krijgen we ook heel wat vragen over het internationaal touren en/of het werken met buitenlandse artiesten. Cultuurloket is aangesteld als aanspreekpunt in deze materie. Zij hebben daarvoor de nodige juridische capaciteit. Op onze website verwijzen we rechtstreeks naar hun pagina waar telkens de allerlaatste update te vinden zal zijn. Nieuws van de dag is wel dat ‘professionelen uit de cultuursector’ expliciet opgenomen zijn in de uitzonderingslijst van de essentiële reizigers. Verdere vragen daarover gaan best rechtstreeks naar Cultuurloket. Wij nemen natuurlijk verdere bezorgdheden ter harte en formuleren op basis daarvan voorstellen aan de minister. Op 14 en 15 september vindt er een Europees interministerieel overleg plaats waar de harmonisering van internationale maatregelen qua reizen op de agenda staat. De kern van ons voorstel is harmonisering, een ‘laisser passer’-aanpak voor het reizen van cultuurwerkers en de financiering van dit alles. Dat is de enige manier waarop wij Europees op tournee kunnen en Europees werk kunnen tonen.

Onze sector kan stilaan aan de slag met een kader dat op lange termijn rust en werk kan brengen. De laatste eindjes moeten echter nog geknoopt worden en wij lossen niet alvorens dat gebeurd is. De minister van cultuur heeft meer dan ooit zijn engagement uitgesproken om deze klus samen met ons te klaren en samen tot werkbare modellen te komen. De goodwill naar de tussenrijen en bovenstaande afstemming zijn daar mooie voorbeelden van.

Blijf vooral veilig organiseren en cultuur presenteren.