Categorieën
Update

UPDATE 05/06/2021

Beste Sectorgidslezer

Gisteren kwam het Overlegcomité nogmaals samen om – onder andere – de versoepelingen van 9 juni te finaliseren. Over onze sector werd er niet veel specifieks gezegd maar we lijsten toch graag even op welke invloed bepaalde beslissingen met zich meenemen voor onze werking.

Beginnen doen we met wat wél gezegd werd over onze sector: de massa-evenementen die mogelijk zullen zijn vanaf 13 augustus hebben een maximumcapaciteit van 75000 bezoekers opgelegd gekregen. De verdere modaliteiten die deel zullen uitmaken van het contract tussen organisator en overheid worden op het OC van volgende week besproken.

Het sluitingsuur van de horeca wordt – zowel binnen als buiten – op 23u30 gezet. Ook culturele instellingen en evenementen krijgen dit uur als sluitingsuur opgelegd. Eerder liep het sluitingsuur binnen onze sector gelijk met het samenscholingsverbod (middernacht) dus dit is een lichte wijziging. We merken dat er soms wat onzekerheid is over iets wat bij de eerste heropstart ook speelde: de 80db-regel. Toch kunnen we iedereen geruststellen: met het nieuwe MB wordt artikel 15 (de uitzonderingen op het samenscholingsverbod en dus evenementen) aangepast en wordt de 80db-regel als expliciete uitzondering op het naleven van het horecaprotocol vermeld bij het organiseren van een evenement waar ook drank geschonken wordt. Dit is een bevestiging van wat wij al altijd communiceren: er is geen 80db-limiet voor culturele evenementen met horeca en beide protocollen moeten gecombineerd gevolgd worden.

Er werd ook heel wat beslist over reizen: de nieuwe modaliteiten hierrond zijn meegedeeld en gelden vanaf 1 juli. De belangrijkste voor onze sector is dat het onderscheid tussen professionele en niet-professionele reizen niet meer gemaakt wordt en het BTA-formulier vervalt. Voor een reis moet enkel nog een PLF ingevuld worden. Daarnaast zal geen quarantaine meer nodig zijn voor wie terugkeert uit een groene of oranje zone en zal quarantaine bij terugkeer uit een rode zone vervallen bij het afnemen van één negatieve test bij aankomst. Naast vaccinatie of negatieve PCR-test zal ook een herstelcertificaat vanaf 1 juli volstaan als bewijslast om veilig te reizen. Dit alles is beslist in het kader van de EU Digital COVID Certificate dat vanaf 1 juli reizen binnen de EU zou moeten versimpelen. Voor vragen over internationaal touren verwijzen we graag door naar Cultuurloket.

We geven ook graag mee dat er ons afgelopen week bevestigd werd dat een CIRM-aanvraag door een nieuwe interpretatie vanaf heden ook kan voor (tijdelijke) buitenlocaties. Het staat een lokale overheid vrij om aanvragen voor buitenlocaties te honoreren en op die manier de afstand tussen groepjes toeschouwers te verkleinen naar 1 meter in plaats van anderhalve. Meer informatie op onze pagina CIRM / CERM en via Event Flanders.

Ten slotte herhalen we dat er op 1 juli een einde komt aan het beantwoorden van de sectorvragen. Ondertussen werd de website geüpdatet met een vernieuwde FAQ die de komende maand nog aangevuld zal worden. Op deze manier schuiven we op naar een autonome werking van de website. Om iedereen van de sector de kans te geven nog vragen te stellen en om de informatie over het zomerplan goed verspreid te krijgen, geeft Team Covexit de komende weken enkele webinars. Op 8 juni is dat in samenwerking met VI.BE en ikorganiseer, op 9 juni in samenwerking met Gents KunstenOverleg, op 11 juni in samenwerking met Sociaal Fonds Podiumkunsten en op 18 juni in samenwerking met Cultuurloket. Inschrijvingen lopen via hen.

We zien jullie graag daar tegemoet.

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 28/05/2021

Beste Sectorgidslezer

Iets later dan aangekondigd maar… De website van sectorgids kreeg een grondige update naar aanleiding van het zomerplan dat door het Overlegcomité op 11 mei aangekondigd werd. Samen met jullie hebben we lang moeten wachten op de publicatie van een MB waarin de – toen zeer vage – modaliteiten uitgeklaard werden. Dat MB ligt momenteel bij de Raad van State maar op basis van verschillende betrouwbare bronnen kunnen wij vandaag heel wat informatie presenteren.

De essentie van die informatie zit vervat in een schema dat bij een bezoek aan de website meteen zichtbaar is en steeds geüpdatet zal worden met de laatste informatie. Het schema geeft aan wat mogelijk is op de verschillende gecommuniceerde data en dit qua publieksaantallen, configuraties en specifieke voorwaarden. Het is de backbone van de zomer qua evenementen. Alle door een MB bevestigde informatie is daarin vetgedrukt. Alle nog door een MB te bevestigen – maar uiterst waarschijnlijke – informatie is schuingedrukt

Voor de publieke werking werden de pagina’s ‘Zitplan’ en ‘CIRM/CERM’ toegevoegd als extra leidraden. Onder de sectie artiesten werden er ook belangrijke wijzigingen aangepast. Zo zal het vanaf 9 juni weer mogelijk zijn om te repeteren met niet-professionelen en vrijwilligers. Ook de verklaring op eer voor bewegingsgerelateerde kunsten zal vanaf 9 juni niet meer noodzakelijk zijn door een nieuwe interpretatie van het komende MB.

Goed nieuws over de schoolvoorstellingen: vanaf 1 juni zal het mogelijk zijn om terug meerdere klasgroepen bij een voorstelling te ontvangen. De groepen mogen wel niet met elkaar in contact komen dus er moet afstand ingebouwd worden tussen hen in de zaal.

Ten slotte betekent deze grote update een keerpunt in het werk van Team Covexit. Na 14 maanden werk op verschillende fronten, veel getrek en geduw en veel ‘maar’ en ‘als’-en kijken we stilaan uit naar een permanent kader waarbij de website van Sectorgids als autonome tool blijft bestaan waarbij een uitgebreide FAQ op basis van de reeds binnengekomen vragen centraal zal staan. Het beantwoorden van sectorvragen zal daarom vanaf 1 juli stoppen. Uiteraard zal team Covexit de website blijven updaten met de laatste maatregelen die na een OC of bij verschijnen van een MB ontstaan en zullen deze ook steeds gecommuniceerd worden via de nieuwsbrief. Het beleidswerk blijft uiteraard ook verder lopen achter de schermen. Maan iedereen in de sector dus zeker aan om zich in te schrijven op deze nieuwsbrief.

Er komt nog een reeks webinars aan in samenwerking met verschillende partners waarbij het kader voor de zomer uitgelicht wordt en er ruim de tijd is voor vragen. Data worden later gecommuniceerd via de verschillende partners.

Dit is ook het ideale moment om ons Kernteam en alle verschillende stakeholders te bedanken voor de goede samenwerking de afgelopen 14 maanden. Samen zijn we tot dit prachtige resultaat gekomen.

En jullie allemaal bedankt voor de bemoedigende woorden op moeilijke momenten, de vele vragen die ons aantoonden waar er nog op gewerkt moest worden en het begrip als ook wij het even niet wisten. Dit alles was en is een bevestiging van hoe fantastisch onze sector is.

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 26/05/2021

Beste Sectorgidslezer

Na een periode van onzekerheid over de specifieke modaliteiten kunnen we eindelijk toewerken naar bevestiging. Wij nemen de komende twee dagen nog de tijd om de laatste onduidelijkheden af te toetsen die ook na het verschijnen van het MB blijven bestaan. Het MB ligt nu bij de Raad Van State voor nazicht. We zetten inmiddels alles klaar om aanstaande vrijdag 28 mei om 16 uur alle modaliteiten voor de zomer bekend te maken.

Op dat moment sturen we een nieuwsbrief uit met een overzicht van de modaliteiten per datum en updaten de website van Sectorgids zodat daarmee aan de slag gegaan kan worden. We gaan dit zo volledig mogelijk aanpakken zodat er de hele zomer met hetzelfde duidelijke kader gewerkt kan worden. De eventuele zaken die onder voorbehoud blijven passen we aan van zodra bevestiging volgt.

We zijn er bijna…

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 11/05/2021

Beste Sectorgidslezer

Zonet maakte het Overlegcomité zijn beslissingen omtrent een breed zomerplan bekend op een persconferentie. Daarbij viel – zoals verwacht – heel wat te zeggen over onze sector en de graduele heropstart die de komende maanden plaats zal vinden. In deze update geven we een zo volledig mogelijk beeld van alles wat gezegd is.

De heropstart zal de komende maanden verlopen aan de hand van vier richtdata, namelijk 9 juni, 1 juli, 30 juli, 13 augustus en 1 september. Dit zijn richtdata omdat de mogelijkheid tot versoepeling telkens gebonden is aan bepaalde epidemiologische voorwaarden. Zo kan de versoepeling op 9 juni enkel doorgaan als 80% van de risicopatiënten gevaccineerd zijn en er minder dan 500 bedden ingenomen zijn op ICU. Elke datum krijgt zo’n voorwaarden opgelegd.

Het Overlegcomité heeft tijdens de persconferentie jammer genoeg niet veel details gegeven over het zomerplan maar hieronder proberen we toch een beeld te schetsen van wat er wel geweten is. Hoewel de exacte modaliteiten dus nog niet gekend zijn, gaan wij uit van de bestaande tools (CIRM / CERM) en de maatregelen van de Sectorgids.

9 juni
voorwaarde: 80% van de risicopatiënten gevaccineerd + minder dan 500 bedden ingenomen op ICU

Op 9 juni stijgt het publieksmaximum voor buitenevenementen van 50 naar 400. Daarnaast worden ook evenementen binnen terug mogelijk en dat voor een maximum van 200 personen. Ook bioscopen kunnen in deze fase weer open voor een maximum van 200 personen. Mondmaskers zijn zowel buiten als binnen verplicht.

In deze fase wordt het ook mogelijk om een wekelijkse terugkomdag te organiseren voor telewerkers en dit voor een maximum van 20% aanwezigen.

1 juli
voorwaarde: 60% van de volwassen bevolking gevaccineerd + minder dan 500 bedden ingenomen op ICU

Op 1 juli stijgen de maxima naar 2000 (binnen) en 2500 (buiten) en is telewerk niet meer verplicht maar enkel sterk aangeraden.

30 juli

Op 30 juli breekt een nieuwe fase in de heropstart aan en stijgen de publieksmaxima naar 3000 (binnen) en 5000 (buiten).

13 augustus

13 augustus is een belangrijke datum voor de zomerfestivals aangezien vanaf deze datum de mogelijkheid aanbreekt om meer dan de toegestane maxima te ontvangen op basis van een reeds gekregen eerste prik en sneltesten aan de ingang.

Op 1 september kijken we dan naar een maximale terugkeer naar de vrijheid, zonder verdere details. Met dit zomerplan implementeert de federale en Vlaamse overheid zo’n 90% van ons voorgelegd plan. Dit is een fantastisch resultaat van al ons overleg en werk achter de schermen. We kijken uit naar de verdere modaliteiten en houden jullie daarvan op de hoogte bij bekendmaking.

In de tussentijd: houd het veilig en laat je vaccineren. Na de langste winter, komt de schoonste zomer.

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 07/05/2021

Beste Sectorgidslezer

Nadat het OC op 23 april de grote lijnen van het buitenplan aankondigde, zijn nu met de publicatie van het bijhorende MB ook de specifieke modaliteiten duidelijk die vanaf morgen (8 mei) van toepassing zullen zijn op activiteiten binnen dit buitenplan.

Voor onze sector is het vanaf 8 mei mogelijk om evenementen te organiseren in de openlucht voor een publiek van maximum 50 mensen. Naast de gekende preventiemaatregelen uit de Sectorgids zijn volgende modaliteiten van toepassing:

 • Het gaat hier om een volledig zittend publiek
 • Er is voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid nodig aan de hand van CERM
 • Mondmaskers zijn verplicht. 
 • In overeenstemming met het horecaprotocol mag er drank en eten geconsumeerd worden. Hiervoor mag het mondmasker kortstondig afgenomen worden. 
 • De afstand tussen de verschillende bubbels moet anderhalve meter bedragen.
 • De bubbels zijn gebonden aan de geldende bubbelregels voor nauwe contacten.

Pas op: een horecaterras dat meer dan 50 mensen kan ontvangen, kan enkel een culturele act presenteren als het volume onder 80 dB blijft. Indien dit wordt overschreden, wordt het terras gezien als een plaats waar een cultureel evenement plaatsvindt en moet de maximumcapaciteit gehandhaafd worden.

Voor buitenactiviteiten in georganiseerd verband wordt de leeftijdslimiet van 18 jaar opgeheven. De activiteiten mogen worden georganiseerd voor groepen van maximaal 25 personen, begeleiders niet meegeteld. Voor kinderen tot en met 12 jaar mag dit binnen voor groepen van maximum 10. De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek.

Naast de nodige aanpassingen aan de website om aan deze nieuwe maatregelen tegemoet te komen, werden de afgelopen week nog enkele zaken aangepast. Zo werden de regels voor privélessen toegevoegd aan de pagina over cultuureducatieve activiteiten en kreeg de pagina ‘touren’ een update omtrent het absoluut inreisverbod voor reizigers uit India, Brazilië en Zuid-Afrika. De uitzondering op reizen door professionele cultuurwerkers geldt hier namelijk niet.

Op dinsdag 11 mei komt het OCC samen om het kader van de heropstart van onze sector voor de komende maanden af te kloppen. Na het OCC zal hierover gecommuniceerd worden aan de hand van een nieuwsbrief. Later op de maand volgen dan enkele webinars waarop wij het kader en de maatregelen zullen duiden. Informatie volgt!

Geniet (verantwoord) van een terrasje of culturele activiteit en tot dinsdag!

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 23/04/2021

Beste Sectorgidslezer

Zonet gaf het Overlegcomité zijn persconferentie waarin het zijn gemaakte beslissingen toelichtte. Die beslissingen focusten zich vooral op de modaliteiten rond de buitenactiviteiten die mogelijk zullen worden vanaf 8 mei. Daarbij kwam ook onze sector aan bod.

Goed nieuws voorop: vanaf 8 mei zullen culturele evenementen in de buitenlucht kunnen doorgaan voor 50 personen publiek en zelfs voor 50 personen binnen als het gaat om een testevenement. De voorwaarde hiervoor – 80% vaccinatie van 65+’ers – zal weldra behaald worden. Momenteel zitten we namelijk op 72%. Dat is een eerste belangrijke stap in de heropstart en een positief perspectief na maanden van sluiting voor onze sector. Wij gaan er van uit dat deze publieksactiviteiten georganiseerd worden aan de hand van Sectorgids. Voor de specifieke modaliteiten wachten we het MB af. We denken dit MB maandag in te kunnen kijken.

Vanaf juni stijgt het maximum aantal toegelaten personen naar 200 personen. Bij locaties binnen gaat het om een maximum van 75% capaciteit op basis van het CIRM-attest, met een maximum op 200 personen. Om deze versoepeling door te laten gaan, moet wel een vaccinatiegraaad van 80% behaald worden bij de meest kwetsbaren in de maatschappij en de bezettingsgraad op intensieve zorgen moet onder de 500 bedden zitten.

Verdere inkijk in de heropstartstrategie gaf het Overlegcomité niet. De epidemiologische situatie is nog te precair om hier al over te beslissen. Op 11 mei komt het Overlegcomité opnieuw samen om het verdere perspectief te bekijken voor de zomer en september. Wij blijven uiteraard actief in onderhandeling met alle verschillende instanties.

Het jeugdwerk kreeg ook perspectief van het Overlegcomité. Vanaf 25 juni zullen activiteiten weer mogelijk zijn voor groepen van 50 jongeren buiten en binnen en zullen ook overnachtingen weer mogelijk zijn. Hiermee wordt er perspectief gecreëerd voor de zomerkampen. Zoals altijd verwijzen we graag naar onze collega’s van De Ambrassade voor de specifieke modaliteiten.

Het Overlegcomité keurde daarnaast wel een kader goed voor de organisatie van testevenementen in mei en juni. Met de testevenementen wordt onderzocht onder welke voorwaarden evenementen later dit jaar veilig kunnen openen. Afhankelijk van een aantal criteria (zoals aantal aanwezigen, mondmaskers, afstandsregels, binnen/buiten) krijgt elk testevement een lage of hoge tot erg hoge ‘epidemiologische voetafdruk’.  In mei kunnen nog geen testevenementen met een ‘erg hoge epidemiologische voetafdruk’ plaatsvinden.  Als de cijfers op intensieve zorg voldoende dalen en de vaccinatiestrategie volgens planning verloopt, zal dat in juni wel kunnen. 

Vooraleer een testevenement georganiseerd kan worden, moeten heel wat stappen doorlopen worden. 

 • De organisatie dient het dossier aan de hand van de CERM in bij de burgemeester (die op zijn beurt ook voorlegt aan de politie)
 • De burgemeester geeft akkoord/niet-akkoord op het dossier en stuurt zijn info ook door naar de gouverneur ter kennisgave. 
 • Mits akkoord van de burgemeester, kan de organisator het dossier indienen bij de bevoegde minister. Het dossier omvat een omschrijving van de opzet en aanpak van het testevenement, de ingevulde CERM en het akkoord van de burgemeester. 
 • De bevoegde minister analyseert het voorstel. Indien akkoord, maakt de bevoegde minister het  dossier over aan het coronacommissariaat voor advies. 
 • Op basis van het advies van coronacommissariaat (binnen de 4 dagen) neemt de bevoegde minister in samenspraak met de federale ministers voor Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid een finale beslissing. 

Het goedkeuringsproces verloopt op wekelijkse basis. De bevoegde ministers bezorgen wekelijks op maandag de door hen goedgekeurde dossiers aan het coronacommissariaat. Een definitieve beslissing volgt dan op het einde van de week.

Vragen over de modaliteiten van de testevents kunnen niet door ons behandeld worden aangezien Sectorgids vertrekt vanuit een arbeidspreventief kader voor werk achter de schermen en bij heropening. In dat opzicht blijven wij gaan voor een veilige, gefaseerde heropstart waarin crowd control, goede organisatie en voorzorgsmaatregelen de risico’s maximaal beperken.

Eenmaal wij het nieuwe MB hebben kunnen inkijken, zal de informatie op de Sectorgids waar nodig aangepast worden. Grote veranderingen zullen dat niet zijn aangezien de Sectorgids al een maand geleden aangepast werd aan de nieuwste modaliteiten. Wij communiceren deze wijzigingen natuurlijk aansluitend in een nieuwe update.

Nu is het samen met jullie uitkijken naar 8 mei. Houd het veilig, zorg voor jezelf en zorg voor elkaar!

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 16/04/2021

Beste sectorgidslezer

Zoals beloofd in onze vorige update, bezorgen we jullie steeds de – na nieuw overleg bevestigde – nieuwigheden.

Beginnen doen we met een korte mededeling over de pilootprojecten. Het overlegcomité heeft beslist dat er de komende periode proef- en pilootactiviteiten kunnen plaatsvinden onder een strikt kader. Dat kader zal op het overlegcomité van volgende week moeten bekrachtigd worden. De eerste stap die momenteel genomen wordt is een kader vastleggen waaraan deze proef- en pilootactiviteiten zullen moeten voldoen. Wat wel al zeker is, is dat het zal gaan om een beperkt aantal projecten die op basis van hun wetenschappelijke onderzoeksvraag geselecteerd zullen worden. Het moet een relevant onderzoek zijn dat ons iets kan leren richting verdere beheersstrategie. De activiteiten kunnen nooit een dekmantel zijn om open te kunnen want het MB (en dus de verplichte sluiting) blijft tot nader order van kracht. Deze projecten worden gespreid over verschillende domeinen waaronder cultuur, events, horeca, sport, jeugd… 

Er komen vele vragen binnen over de modaliteiten, de aanvraagprocedure en de termijn. De aanvragen zullen evenwel niet via Sectorgids / oKo verlopen maar via de bevoegde ministers in overleg met coronacommissariaat en minister van Volksgezondheid, op basis van de criteria in het kader. Dit zal ook in overleg met het lokaal bestuur moeten gebeuren, die finaal uiteraard toestemming moeten geven over wat er op hun grondgebied kan plaatsvinden, waarna deze nog voor advies zullen voorgelegd worden aan de taskforce testing.

Na overleg met het kabinet Weyts deze voormiddag, kunnen we volgende beslissingen rond essentiële derden en extra-muros daguitstappen binnen LO en SO meegeven. Deze gaan in vanaf maandag 19 april.

Essentiële derden op school

 • Essentiële derden zijn opnieuw toegelaten op de school, wanneer er geen digitaal alternatief mogelijk is.
 • De school maakt deze inschatting zelf.
 • De kunsteducatieve activiteit of workshop moet steeds passen binnen de leerdoelen.

Extra-muros

 • Voor álle leerlingen, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs, zijn vanaf 19 april extra-muros daguitstappen opnieuw toegelaten, op voorwaarde dat de klasbubbel maximaal gerespecteerd blijft. 
 • Daar horen ook workshops of klasvoorstellingen bij, met gesloten deuren.
 • Beperkt tot 1 klasbubbel in de zaal
 • Verplaatsingen met het openbaar vervoer kunnen niet. Alternatieven zijn bijvoorbeeld afspraak op locatie (iedere leerling met eigen vervoer) of een bus voor één klasbubbel.
 • Tijdens en onderweg geen contact met andere bezoekers of gebruikersgroepen
 • Bij het plannen van een extra-muros activiteit moet de zaal of locatie in grondig overleg gaan met de school en daarbij samen een risicoanalyse maken. Zij bepalen samen de te volgen protocollen. 

De overheid raadt aan om actief in gesprek te gaan met de scholen. Uiteraard is het de bedoeling dat activiteiten die passen binnen de onderwijsdoelen gerealiseerd kunnen worden. Men herbekijkt de regeling van zodra dat kan, er is uiteraard hoop op beterschap na enkele weken.

Warme groeten
Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 14/04/2021

Beste sectorgidslezer

Het einde van de paaspauze komt in zicht en dus kwam het Overlegcomité bijeen om te beslissen wat de komende weken wel en niet mogelijk zal zijn. De piek van de nieuwste golf lijkt gerond maar de epidemiologische situatie blijft wel nog zeer precair.

De overheid kijkt in eerste instantie naar het heropenen van de meest recent terug gesloten sectoren (niet-essentiële winkels, contactberoepen…) in de komende weken. Zij mogen het werk hervatten op 26 april. Een week eerder – op 19 april – vervalt ook het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de EU. Daar hangt wel quarantaine en testing aan vast. Eenmaal er een Europees systeem is waarbij gewerkt wordt met een soort ‘green card’, sluit België hierbij aan. Het negatief reisadvies blijft gelden voor rode zones. We gaan ervan uit dat essentiële reizen nog steeds aangetoond kunnen worden op basis van het BTA-formulier.

Belangrijker is natuurlijk wat er over onze sector gezegd werd. Het overlegcomité gaf alvast een eerste datum mee voor de heropstart. Vanaf 8 mei kunnen culturele buitenactiviteiten voor 50 personen publiek in het kader van het ‘buitenplan’. Deze datum hangt wel vast aan een daling van het aantal ziekenhuisopnames en een vaccinatiegraad (eerste prik) van 70% bij 65+’ers. Ook jeugdwerk krijgt dan een kleine uitbreiding van de mogelijkheden. We verwijzen hiervoor graag naar De Ambrassade.

De eerstvolgende fase zou dan ingaan op 1 juni met mogelijkheden tot het organiseren van evenementen en horeca binnen. Ook hier hangen voorwaarden (oa 100% 65+ vaccinatie en onderliggende aandoeningen gevaccineerd en aanvaardbare druk op Intensieve zorgen) aan vast. We gaan vanaf morgen in overleg om alle modaliteiten te weten te komen en verwachten ook duidelijkheid in het ministerieel besluit. Die modaliteiten delen we zo snel mogelijk in een volgende update. We gaan er momenteel van uit dat onze protocollen en een licht aangepaste CIRM en CERM van toepassing zullen zijn vanaf 1 juni.

Daarnaast was er sprake van ‘proef- en pilootprojecten’ vanaf 26 april. Dit zijn wetenschappelijk gecontroleerde events die volgens de overheid moeten leiden tot een heropening op basis van risicobeheersing in onze sector. Hiervoor zullen ook sneltests aangewend worden. Wij kunnen enkel herhalen dat onze – door de virologen gelauwerde – protocollen natuurlijk al sinds juni vorig jaar gebaseerd zijn op risicobeheersing. Na de vele testevents en positieve resultaten uit het buitenland, stellen wij daarnaast in vraag of dit de meest noodzakelijke stap is. In elk geval stellen we vast dat testen geen vertraging betekent op de heorpstartplannen. Het testen van het publiek moet een snel uitdovende maatregel worden. Morgen hebben wij dan ook al een eerste overleg met de instanties ingepland om deze materie verder te bespreken.

Het volgende Overlegcomité is gepland op 23 april. Dan buigen de regeringen zich over de organisatie van de eventuele pilootprojecten en culturele evenementen, sport- en jeugdactiviteiten tijdens de zomer. We vragen ten stelligste dat er dan uitspraak wordt gedaan over de fases na juni en de zomer.

Het onderwijs zal vanaf maandag weer open gedeeltelijk open gaan. Belangrijk voor ons daarbij is dat de lijst van essentiële derden terug opengesteld wordt waardoor cultuurwerkers in samenspraak met de school cultuureducatieve activiteiten op school kunnen organiseren. Ook extra muros zouden weer mogelijk zijn op voorwaarde dat de uitstap en het vervoer (geen OV) georganiseerd worden binnen de klasgroep. Vrijdag hebben wij een overleg ingepland om zekerheid te verkrijgen over de juiste interpretatie van deze maatregelen. Na dit overleg zullen we dit alles met zekerheid communiceren.

Dan geven we ook nog graag mee dat Flanders is a Festival, een initiatief van Toerisme Vlaanderen waarbij organisatoren van zomerfestivals een covidproof alternatief kunnen indienen en daarvoor financiële steun kunnen ontvangen. Er is tien miljoen euro beschikbaar gemaakt om de organisatoren te ondersteunen bij het omdenken van hun evenementen en de daarbijhorende investeringen op te vangen. De indientermijn is verlengd tot 26 april. Alle info is te vinden op deze website.

Ten slotte blijven wij in al onze overleggen drukken op het implementeren van het veilig gefaseerd heropeningsplan dat wij al even op tafel leggen. Om dit heropeningsplan waar te maken, roepen wij iedereen op om nog even door te bijten en de regels goed op te volgen. Alleen dan zullen de epidemiologische waarden genoeg dalen om de vooropgestelde versoepelingen door te voeren en onze sector eindelijk terug te kunnen activeren. Het is tijd.

Zorg goed voor jezelf, je naasten en je collega’s. Wees veilig, bescherm elkaar en jezelf.

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 02/04/2021

Beste sectorgidslezer

De eerste week van de Paaspauze is ondertussen gepasseerd en bracht nieuwe vragen, onderhandelingen en antwoorden met zich mee. Wij blijven werken aan de heropening van onze sector en het bekomen van meer duidelijkheid over en uitbreiding van wat er tussentijds allemaal mogelijk is.

In dat opzicht kunnen we beginnen met positief nieuws die voortvloeit uit een verduidelijking in de FAQ corona voor onze sector. Hoewel publieke activiteiten nog steeds verboden zijn, is het wel mogelijk om toonmomenten te organiseren voor professionelen. Professionele cultuurwerkers zoals programmatoren mogen dus – indien het vanop afstand niet mogelijk is en met respect voor alle preventieve maatregelen van de sectorgids – een voorstelling bijwonen. Dit is een belangrijke verandering die onze sector weer vooruit helpt in het klaarstomen van voorstellingen en de ontwikkeling van kunst.

Daarnaast is er ook nieuws rond de aangekondigde verstrengde controle op telewerk. De verplichting tot telewerk dient blijvend goed opgevolgd te worden en moet vanaf april verplicht (!) in kaart gebracht worden via een nieuwe tool van de overheid. Deze tool maakt een discrepantie tussen telewerkbare en niet-telewerkbare functies waarbij een organisatie maandelijks moet aangeven hoe de situatie er uit ziet op de eerste werkdag van de maand. Deze cijfers vormen een basis, een indicatie voor de overheid. Als bij controle blijkt dat een personeelslid met een telewerkbare functie toch uitzonderlijk aanwezig is op de werkvloer, moet die aanwezigheid verantwoord worden met een werkgeversattest en een expliciete reden voor aanwezigheid. Er zijn sancties (boetes tussen 200 en 4000 euro) verbonden aan het niet tijdig (uiterlijk op de 6de van elke maand) invullen van deze tool dus stel dit niet uit. Verder info is te vinden via deze website.

Er was deze week ook heel wat te doen rond de nieuwe teststrategie van de overheid waarbij sneltests op het toneel verschijnen. Wij stelden vragen daaromtrent aan de bevoegde instanties. Momenteel worden de tests vlot verdeeld aan bedrijven in sectoren die ver van de onze liggen. Gezien de administratieve last die bij zo’n aanvraag komt kijken (bedrijfsarts, externe dienst voor preventie op het werk, sociaal overleg etc) en de kleine kans dat zo’n aanvraag ontvankelijk verklaard wordt, houden wij vanuit onze preventieve insteek vast aan ons bestaand advies omtrent de goede praktijken van het tussentijds testen met labo’s en PCR-testen. Het ziet er wel naar uit dat vele labo’s zelf de sneltesten in gaan zetten wat heel wat tijdswinst zou betekenen voor onze werking.

Daarnaast is er ook veel te doen rond zelftests. Hoewel deze geen wettelijk kader hebben en hun resultaat indicatief is – een positieve zelftest moet gevalideerd worden met een PCR-test – zien wij hier toch een mogelijkheid om het aantal tussentijdse PCR-tests tijdens het productieproces in onze sector deels te vervangen door zelftests. Daarbij blijft de PCR-test belangrijk bij tenminste de aanvang en ontbinding van een productiebubbel. Tussentijds kan er dan eventueel getest worden met zelftests. Als er dan een besmetting blijkt, wordt er natuurlijk meteen overgeschakeld op PCR-tests ter validatie en om verdere eventuele besmettingen in kaart te brengen. Ook bij productiebubbels die voor lange tijd samenwerken, raden we aan om tussentijds PCR-testing in te bouwen. Zelftests kunnen nooit PCR-testing volledig vervangen, het kan in de interne teststrategie wel leiden tot een ‘en-en-verhaal’.

We verwachten nog updates die meer duidelijkheid rond het testbeleid moeten geven. Eenmaal die aan ons gecommuniceerd worden, delen wij die informatie natuurlijk met jullie.

Tenslotte geven we graag nog mee dat Cultuurloket kleine aanpassingen maakte aan de verklaring op eer voor het werk achter de schermen. De versie op Sectorgids is de meest recente. Vanaf nu is er naast een Engelstalige versie ook een Franstalige versie van de verklaring op eer beschikbaar op onze website.

Met deze update hopen we jullie weer wat verder geholpen te hebben en inzicht gegeven te hebben in ons werk. Dat loopt onverminderd voort, uitkijkend naar een snelle heropening in de nabije toekomst. Tot die tijd roepen we jullie op om veilig aan de slag te gaan met alle geldende maatregelen en de moed te houden. We houden jullie op de hoogte bij belangrijke veranderingen en kijken uit naar het communiceren van de maatregelen die een heropening mogelijk zullen maken.

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 26/03/2021

Beste sectorgidslezer

De afgelopen weken viel het een en ander bij ons in zijn plooi. De onderhandelingen achter de schermen met de virologen en andere instanties gaven vorm aan het kader waarbinnen we straks weer aan de slag kunnen. Dat leidde tot een vernieuwde website die vanaf nu online beschikbaar is.

De nieuwe sectorgids is meer gestroomlijnd en makkelijker leesbaar, zowel voor nieuwe als voor terugkerende bezoekers. De essentie vormt telkens een pagina met algemene maatregelen op basis van de 10 geboden. Deze 10 geboden zijn een nieuwe uniforme houvast binnen de corona-aanpak en omvatten de basis waaraan elk draaiboek moet voldoen. Dit vullen wij dan aan met sectorspecifieke maatregelen. Dat klinkt misschien als veel verandering maar geen paniek: de maatregelen zijn niet drastisch veranderd. Het gaat vooral om een meer gestructureerde en heldere aanpak. Dit was een wens van het corona commissariaat om op die manier een meer uniforme aanpak te bekomen over de sectoren heen.

We presenteren deze nieuwe versie met de nodige trots aan jullie. We zijn er van overtuigd dat het jullie werk makkelijker zal maken, het sneller zal gaan en de duidelijkheid iedereen ten goede komt. De virologen en bevoegde instanties waren alvast fan van ons werk en de manier waarop we de oude sectorgids wisten te verzoenen met de nieuwe aanpak. Neem de nieuwe versie al eens door en kijk even na of je bestaande draaiboeken voor het werk achter de schermen een update nodig hebben.

Over dat werken achter de schermen kregen we na de persconferentie van het Overlegcomité enkele vragen binnen. Ook hier is er echter geen reden tot paniek: het professioneel artistiek werk achter de schermen kan ongewijzigd doorgaan. Het is echter wel belangrijk om daarbij de regels omtrent het fysiek aanwezig zijn op het werk en de verschillende attesten die daarvoor nodig zijn, goed op te volgen zodat in geval van (opgedreven) controle er geen twijfel ontstaat rond het correct opvolgen van telewerk.

In onze vorige nieuwsbrief (dd 24/03) vermeldden we reeds dat de nieuwe regels rond onderwijs mogelijks ook invloed hadden op onze sector. Dat vermoeden werd ons ondertussen bevestigd: door de sluiting van de scholen is het onmogelijk om cultuureducatieve activiteiten te organiseren in een schoolcontext. De enige uitzondering daarop is het kleuteronderwijs waar geen verbod op cultuureducatieve activiteiten is. Gezien de precaire toestand is het aangewezen dat er goed met de school wordt afgestemd over wat er mogelijk is.

Zoals altijd houden wij jullie verder op de hoogte van alle ontwikkelingen en beslissingen die nog volgen uit de onderhandelingen. We hopen dat de nieuwe sectorgids toch een beetje een lichtpunt kan zijn en kan doen verlangen naar de terugkeer van publiek.

Warme groeten

Team Covexit