Categorieën
Update

UPDATE 19/07/2021

Beste sectorgidslezer,

Na een weekend uitstel door de watersnoodramp die ons land getroffen heeft, vond vandaag het overlegcomité plaats. Daar werden weinig grote aankondigingen gedaan, onze regering benadrukt vooral dat het voorzichtig en stap voor stap wil versoepelen om een jo-jo-effect te vermijden. Alle regels rond het dragen van mondmaskers, social distancing en ventilatie blijven dus in voege.

Voor onze sector is het belangrijkste nieuws het invoeren van een Covid Safety Ticket (CST) voor evenementen vanaf 1.500 personen buiten. Dat CST wordt op 13 augustus ingevoerd voor evenementen buiten. Concreet betekent het dat je afstands- en mondmaskerregels kan laten vallen voor wie minstens twee weken gevaccineerd is, voor wie een negatieve PCR-test kan voorleggen die maximaal 48 uur oud is of voor wie kan bewijzen dat hij hersteld is van covid. Antigeentesten worden niet aanvaard.

Het Covid Safety Ticket is niet verplicht. Dat betekent dat evenementen gewoon kunnen doorgaan volgens de op dit moment reeds geldende regels (met mondmaskers en afstand). Vanaf 1 september is het CST ook beschikbaar voor evenementen binnen.

De reeds aangekondigde en bevestigde versoepelingen vanaf 1 augustus (3000 binnen/5000 buiten) blijven ondertussen dus geldig.

Wat betreft het reizen is aangekondigd dat de controles opgedreven zullen worden op de luchthavens en in de treinstations.

De rest van de maatregelen blijven dus hetzelfde. De komende dagen hebben we overleg om de beslissingen verder te verfijnen. Dan komen we bij jullie terug met meer informatie en wordt de website verder geüpdatet.

Het volgende overlegcomité staat gepland ten laatste half augustus, hopelijk eerder.

Veel succes met de geplande evenementen en een fijne zomer gewenst!

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE: 30/06/2021

Beste Sectorgidslezer

Hoewel dit niet de laatste nieuwsbrief zal zijn van dit adres, is het wel de laatste nieuwsbrief die uitgaat van Team Covexit. Na 15 maanden crisismanagement is het tijd om de opvolging van deze materie over te laten in de vorm van een zachte exit. Dat betekent concreet dat het beantwoorden van sectorvragen door Team Covexit stopt. Het beleidswerk blijft verder lopen achter de schermen via het team van oKo en ook de website zal blijvend geüpdatet worden met de laatste maatregelen die na een OC of bij verschijnen van een MB ontstaan. Daar zal ook steeds een nieuwsbrief aan gekoppeld zijn. Maan iedereen in de sector dus zeker aan om zich in te schrijven op deze nieuwsbrief.

Het antwoord op de vraag waar de sector terecht kan, wordt in een filmpje van minder dan 1 minuut uit de doeken gedaan. Deel dit filmpje zeker intern en gerust extern!

1 minuut van je tijd = een geruste zomer!

Dan rest er ons enkel nog heel wat mensen te bedanken. Dat is in eerste instantie natuurlijk het kernteam, de meer dan 80 personen die gedurende 15 maand ons werk bijstonden met inzichten, opmerkingen, bijsturing, praktijkvoorbeelden… Door de co-creatieve aanpak konden wij als eerste sector in juni vorig jaar een sectorbreed gedragen protocol voorleggen. We bewezen dat samenwerken – ook in een danig brede sector als de onze – perfect mogelijk is. Laat het iets zijn dat in de toekomst kan blijven gebeuren!

Daarnaast hadden we graag alle partners bedankt die ons op dit traject ondersteunt hebben. We denken aan iedereen die in een werkgroep zetelde, externe experten en adviseurs die ons te woord stonden, overheden, steunpunten, sectororganisaties, vertegenwoordigers allerhande… Elke hulp – hoe klein of hoe groot ook – heeft ons uiteindelijk steeds dichter bij dit moment, deze transitie gebracht en heeft ervoor gezorgd dat dit alles rustig en veilig kan verlopen.

Ten slotte willen we jullie, de cultuurwerkers uit de brede sector, uitvoerig bedanken voor het vertrouwen, het begrip, het geduld, de volharding en de toewijding die wij mochten ervaren bij jullie. Het was een voorrecht jullie te kunnen vertegenwoordigen.

Veel succes deze zomer en we zien elkaar ongetwijfeld op een van de vele – goed georganiseerde – evenementen!

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 25/06/2021

Beste Sectorgidslezer

Na een OC volgt een MB en logischerwijze een nieuwsbrief want zo’n besluit leidt altijd tot bevestigingen. Zo ook deze keer, niet in het minst omdat dit MB tot 30 september geldt. Uiteraard kan de inhoud van het MB steeds aangepast worden bij een veranderende situatie. Zo zal het OC van 16 juli ook weer aanpassingen met zich meenemen. Alle onderstaande besluiten gaan in vanaf 27 juni.

Het belangrijkste nieuws gaat voorop: er is eindelijk verlossend nieuws voor de kleinste organisatoren onder ons. De verplichting tot CIRM / CERM vervalt namelijk voor kleine evenementen. Indoor gaat het dan om minder dan 100 personen, outdoor gaat het om minder dan 200 personen. Uiteraard moeten voor dergelijk evenement nog steeds een sluitend draaiboek opgesteld worden aan de hand van de Sectorgids. De afstand tussen groepjes toeschouwers moet daarbij steeds anderhalve meter zijn.

Het schema op onze homepage met het overzicht van het zomerplan kreeg ook weer wat vetgedrukte bevestigingen en aanvullingen. Zo werden de capaciteiten tot het eind van de zomer opgenomen in het MB, gaat ook voor ons de grootte van groepen van vier naar acht en het maximale einduur van 23u30 naar 1 uur ‘s nachts.

Daarnaast werden enkele uitzonderingen expliciet opgenomen in dit nieuw MB. Er is de uitzondering op tafelbediening (bij evenementen mogen er afhaalmaaltijden en -dranken worden aangeboden in afwijking van het verbod op bediening aan de bar (art. 12 §4, MB 24/06/2021) en is er een nieuwe uitzondering op de mondmaskerplicht. Bij outdoor evenementen met een zittend publiek mag het mondmasker afgenomen worden eenmaal mensen neerzitten. Bij circulatie dient het mondmasker natuurlijk wel gedragen te worden. Dit is van toepassing vanaf 27 juni.

Daarnaast geven we nog mee dat vanaf 27 juni telewerk niet meer verplicht is. Daardoor vervalt ook de verplichting tot het opstellen van werkgeversattesten om de aanwezigheid van werknemers op de werkvloer te verantwoorden. Pas op: telewerk wordt nog steeds sterk aangeraden en de werkplek dient nog steeds volgens de – in Sectorgids onder ‘Omkadering’ opgenomen – strikte maatregelen georganiseerd te worden.

We herhalen graag nog eens dat op 1 juli het beantwoorden van sectorvragen door Team Covexit stopt. We verwijzen vanaf die datum graag door naar onze zeer uitgebreide FAQ, de FAQ van Cultuurloket in samenwerking met CJM en hun coronalijn. CIRM/CERM-gerelateerde vragen kunnen naar cirm@eventflanders.com. Uiteraard zal de website blijvend geüpdatet worden met de laatste maatregelen die na een OC of bij verschijnen van een MB ontstaan en zullen deze ook steeds gecommuniceerd worden via de nieuwsbrief. Het beleidswerk blijft uiteraard ook verder lopen achter de schermen. Maan iedereen in de sector dus zeker aan om zich in te schrijven op deze nieuwsbrief.

Tot slot doen we nog een oproep om je zeker te laten vaccineren, mensen rondom je op te roepen zich te laten vaccineren en bij het organiseren alsook bij het bezoeken van evenementen toch nog de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen en aandacht te besteden aan de goede toepassing van de geldende maatregelen. Op die manier kunnen we het hoofd bieden aan de oprukkende varianten en gaan we richting een zalig najaar.

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 18/06/2021

Beste Sectorgidslezer

Een nieuw Overlegcomité, een nieuwe nieuwsbrief! In deze nieuwsbrief lichten we de beslissingen van het OC toe en geven we nog enkele andere updates van de Sectorgids mee. Dankzij de evolutie van de goede cijfers wordt het Zomerplan dat wij met de beleidsmakers tot stand deden komen, verder geïmplementeerd.

Beginnen doen we met het nieuws van het OC. Het belangrijkste punt daarbij is dat de versoepelingen van 1 juli vroeger in voege treden: vanaf 27 juni kunnen we dus voor maximaal 2000 personen of 100% (een versoepeling, eerder was dit 80%) van de CIRM-capaciteit indoor en 2500 personen outdoor evenementen organiseren. Telewerk is vanaf dan niet meer verplicht maar aanbevolen. Eerder werd al bevestigd dat georganiseerde activiteiten op 25 juni verdubbeld worden naar 100 deelnemers indoor en outdoor. Het sluitingsuur van de horeca wordt verzet naar 1 uur ‘s nachts. Dat wordt vanaf 27 juni ook het einduur van evenementen. Ook de uitbreiding van de groepen die samen mogen komen met 8 in plaats van 4 wordt doorgetrokken naar onze sector. Dat betekent dat zitplannen vanaf dan met deze aantallen ingevuld kunnen worden.

Dat is momenteel het enige dat wij met zekerheid kunnen communiceren over de beslissingen van het Overlegcomité. Wij zijn momenteel druk aan de slag met het verder verzamelen en concretiseren van informatie om meer detail te kunnen geven.

Er heerste heel wat onrust over de verplichting van mechanische ventilatie binnen CIRM aangezien veel locaties (en zeker ad-hoc locaties) hier moeilijk aan kunnen voldoen. Dit werd aangekaart en leidde tot een aanpassing. De enige verplichting rond CIRM die de lokale overheid heeft, is het gebruik ervan maar bij het maken van de toelatingsbeslissing kunnen zij de voorwaarden binnen het CIRM interpreteren. Natuurlijk is het aan de preventieadviseur binnen de organisatie om met alternatieve opties te komen waardoor deze interpretatie gerechtvaardigd is. Zoals steeds benadrukken wij dat een goed overleg met het lokale bestuur leidt tot de beste, meest realistische inzichten van specifieke, lokale situaties. In onze FAQ vind je een duidelijke uitleg (met verwijzingen naar wetgeving) voor deze aanvraag.

We trokken ook naar kabinet Onderwijs met enkele onduidelijkheden die we nog binnenkregen via mail. Uit dat overleg kwamen de volgende besluiten voort:

 • Scholen kunnen zich sinds 9 juni met meerdere klasbubbels verplaatsen via georganiseerd vervoer.
 • Nu ook bevestigd: het is dus ook mogelijk om met meerdere klasbubbels van verschillende of dezelfde scholen een voorstelling te volgen, zonder contact tussen de bubbels.
 • Het aantal toegelaten leerlingen volgt hier ook de CIRM-capaciteiten van 75%, met maximum 200 personen. Binnenvoorstellingen kunnen dus enkel in een CIRM-geattesteerde locatie.
 • Bij extra-muros voorstellingen mogen in heel beperkte mate ook externen (programmatoren etc) aanwezig zijn indien zij niet in contact komen met de klasbubbels. Intra-muros is dit niet mogelijk aangezien niet-essentiële derden op school niet toegelaten zijn.

We vroegen tenslotte ook om duidelijkheid over september maar daar wordt nog met voorbehoud over gesproken. Het kabinet onderwijs verwacht dat de situatie in september weer normaal zal zijn maar kan hier pas midden-augustus finaal uitsluitsel over geven.

We herhalen graag nog eens dat op 1 juli het beantwoorden van sectorvragen door Team Covexit stopt. We verwijzen vanaf die datum graag door naar onze zeer uitgebreide FAQ, de FAQ van Cultuurloket in samenwerking met CJM en hun coronalijn. Uiteraard zal de website blijvend geüpdatet worden met de laatste maatregelen die na een OC of bij verschijnen van een MB ontstaan en zullen deze ook steeds gecommuniceerd worden via de nieuwsbrief. Het beleidswerk blijft uiteraard ook verder lopen achter de schermen. Maan iedereen in de sector dus zeker aan om zich in te schrijven op deze nieuwsbrief.

Op 16 juli is er een nieuw Overlegcomité gepland waarbij er wederom heel wat versoepelingen op tafel zullen liggen. In de tussentijd roepen we iedereen op om zich te laten vaccineren. De vaccinaties zijn het enige toegangsticket tot meer vrijheid.

We kijken er naar uit om jullie over enkele dagen weer te contacteren met meer concrete informatie.

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 05/06/2021

Beste Sectorgidslezer

Gisteren kwam het Overlegcomité nogmaals samen om – onder andere – de versoepelingen van 9 juni te finaliseren. Over onze sector werd er niet veel specifieks gezegd maar we lijsten toch graag even op welke invloed bepaalde beslissingen met zich meenemen voor onze werking.

Beginnen doen we met wat wél gezegd werd over onze sector: de massa-evenementen die mogelijk zullen zijn vanaf 13 augustus hebben een maximumcapaciteit van 75000 bezoekers opgelegd gekregen. De verdere modaliteiten die deel zullen uitmaken van het contract tussen organisator en overheid worden op het OC van volgende week besproken.

Het sluitingsuur van de horeca wordt – zowel binnen als buiten – op 23u30 gezet. Ook culturele instellingen en evenementen krijgen dit uur als sluitingsuur opgelegd. Eerder liep het sluitingsuur binnen onze sector gelijk met het samenscholingsverbod (middernacht) dus dit is een lichte wijziging. We merken dat er soms wat onzekerheid is over iets wat bij de eerste heropstart ook speelde: de 80db-regel. Toch kunnen we iedereen geruststellen: met het nieuwe MB wordt artikel 15 (de uitzonderingen op het samenscholingsverbod en dus evenementen) aangepast en wordt de 80db-regel als expliciete uitzondering op het naleven van het horecaprotocol vermeld bij het organiseren van een evenement waar ook drank geschonken wordt. Dit is een bevestiging van wat wij al altijd communiceren: er is geen 80db-limiet voor culturele evenementen met horeca en beide protocollen moeten gecombineerd gevolgd worden.

Er werd ook heel wat beslist over reizen: de nieuwe modaliteiten hierrond zijn meegedeeld en gelden vanaf 1 juli. De belangrijkste voor onze sector is dat het onderscheid tussen professionele en niet-professionele reizen niet meer gemaakt wordt en het BTA-formulier vervalt. Voor een reis moet enkel nog een PLF ingevuld worden. Daarnaast zal geen quarantaine meer nodig zijn voor wie terugkeert uit een groene of oranje zone en zal quarantaine bij terugkeer uit een rode zone vervallen bij het afnemen van één negatieve test bij aankomst. Naast vaccinatie of negatieve PCR-test zal ook een herstelcertificaat vanaf 1 juli volstaan als bewijslast om veilig te reizen. Dit alles is beslist in het kader van de EU Digital COVID Certificate dat vanaf 1 juli reizen binnen de EU zou moeten versimpelen. Voor vragen over internationaal touren verwijzen we graag door naar Cultuurloket.

We geven ook graag mee dat er ons afgelopen week bevestigd werd dat een CIRM-aanvraag door een nieuwe interpretatie vanaf heden ook kan voor (tijdelijke) buitenlocaties. Het staat een lokale overheid vrij om aanvragen voor buitenlocaties te honoreren en op die manier de afstand tussen groepjes toeschouwers te verkleinen naar 1 meter in plaats van anderhalve. Meer informatie op onze pagina CIRM / CERM en via Event Flanders.

Ten slotte herhalen we dat er op 1 juli een einde komt aan het beantwoorden van de sectorvragen. Ondertussen werd de website geüpdatet met een vernieuwde FAQ die de komende maand nog aangevuld zal worden. Op deze manier schuiven we op naar een autonome werking van de website. Om iedereen van de sector de kans te geven nog vragen te stellen en om de informatie over het zomerplan goed verspreid te krijgen, geeft Team Covexit de komende weken enkele webinars. Op 8 juni is dat in samenwerking met VI.BE en ikorganiseer, op 9 juni in samenwerking met Gents KunstenOverleg, op 11 juni in samenwerking met Sociaal Fonds Podiumkunsten en op 18 juni in samenwerking met Cultuurloket. Inschrijvingen lopen via hen.

We zien jullie graag daar tegemoet.

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 28/05/2021

Beste Sectorgidslezer

Iets later dan aangekondigd maar… De website van sectorgids kreeg een grondige update naar aanleiding van het zomerplan dat door het Overlegcomité op 11 mei aangekondigd werd. Samen met jullie hebben we lang moeten wachten op de publicatie van een MB waarin de – toen zeer vage – modaliteiten uitgeklaard werden. Dat MB ligt momenteel bij de Raad van State maar op basis van verschillende betrouwbare bronnen kunnen wij vandaag heel wat informatie presenteren.

De essentie van die informatie zit vervat in een schema dat bij een bezoek aan de website meteen zichtbaar is en steeds geüpdatet zal worden met de laatste informatie. Het schema geeft aan wat mogelijk is op de verschillende gecommuniceerde data en dit qua publieksaantallen, configuraties en specifieke voorwaarden. Het is de backbone van de zomer qua evenementen. Alle door een MB bevestigde informatie is daarin vetgedrukt. Alle nog door een MB te bevestigen – maar uiterst waarschijnlijke – informatie is schuingedrukt

Voor de publieke werking werden de pagina’s ‘Zitplan’ en ‘CIRM/CERM’ toegevoegd als extra leidraden. Onder de sectie artiesten werden er ook belangrijke wijzigingen aangepast. Zo zal het vanaf 9 juni weer mogelijk zijn om te repeteren met niet-professionelen en vrijwilligers. Ook de verklaring op eer voor bewegingsgerelateerde kunsten zal vanaf 9 juni niet meer noodzakelijk zijn door een nieuwe interpretatie van het komende MB.

Goed nieuws over de schoolvoorstellingen: vanaf 1 juni zal het mogelijk zijn om terug meerdere klasgroepen bij een voorstelling te ontvangen. De groepen mogen wel niet met elkaar in contact komen dus er moet afstand ingebouwd worden tussen hen in de zaal.

Ten slotte betekent deze grote update een keerpunt in het werk van Team Covexit. Na 14 maanden werk op verschillende fronten, veel getrek en geduw en veel ‘maar’ en ‘als’-en kijken we stilaan uit naar een permanent kader waarbij de website van Sectorgids als autonome tool blijft bestaan waarbij een uitgebreide FAQ op basis van de reeds binnengekomen vragen centraal zal staan. Het beantwoorden van sectorvragen zal daarom vanaf 1 juli stoppen. Uiteraard zal team Covexit de website blijven updaten met de laatste maatregelen die na een OC of bij verschijnen van een MB ontstaan en zullen deze ook steeds gecommuniceerd worden via de nieuwsbrief. Het beleidswerk blijft uiteraard ook verder lopen achter de schermen. Maan iedereen in de sector dus zeker aan om zich in te schrijven op deze nieuwsbrief.

Er komt nog een reeks webinars aan in samenwerking met verschillende partners waarbij het kader voor de zomer uitgelicht wordt en er ruim de tijd is voor vragen. Data worden later gecommuniceerd via de verschillende partners.

Dit is ook het ideale moment om ons Kernteam en alle verschillende stakeholders te bedanken voor de goede samenwerking de afgelopen 14 maanden. Samen zijn we tot dit prachtige resultaat gekomen.

En jullie allemaal bedankt voor de bemoedigende woorden op moeilijke momenten, de vele vragen die ons aantoonden waar er nog op gewerkt moest worden en het begrip als ook wij het even niet wisten. Dit alles was en is een bevestiging van hoe fantastisch onze sector is.

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 26/05/2021

Beste Sectorgidslezer

Na een periode van onzekerheid over de specifieke modaliteiten kunnen we eindelijk toewerken naar bevestiging. Wij nemen de komende twee dagen nog de tijd om de laatste onduidelijkheden af te toetsen die ook na het verschijnen van het MB blijven bestaan. Het MB ligt nu bij de Raad Van State voor nazicht. We zetten inmiddels alles klaar om aanstaande vrijdag 28 mei om 16 uur alle modaliteiten voor de zomer bekend te maken.

Op dat moment sturen we een nieuwsbrief uit met een overzicht van de modaliteiten per datum en updaten de website van Sectorgids zodat daarmee aan de slag gegaan kan worden. We gaan dit zo volledig mogelijk aanpakken zodat er de hele zomer met hetzelfde duidelijke kader gewerkt kan worden. De eventuele zaken die onder voorbehoud blijven passen we aan van zodra bevestiging volgt.

We zijn er bijna…

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 11/05/2021

Beste Sectorgidslezer

Zonet maakte het Overlegcomité zijn beslissingen omtrent een breed zomerplan bekend op een persconferentie. Daarbij viel – zoals verwacht – heel wat te zeggen over onze sector en de graduele heropstart die de komende maanden plaats zal vinden. In deze update geven we een zo volledig mogelijk beeld van alles wat gezegd is.

De heropstart zal de komende maanden verlopen aan de hand van vier richtdata, namelijk 9 juni, 1 juli, 30 juli, 13 augustus en 1 september. Dit zijn richtdata omdat de mogelijkheid tot versoepeling telkens gebonden is aan bepaalde epidemiologische voorwaarden. Zo kan de versoepeling op 9 juni enkel doorgaan als 80% van de risicopatiënten gevaccineerd zijn en er minder dan 500 bedden ingenomen zijn op ICU. Elke datum krijgt zo’n voorwaarden opgelegd.

Het Overlegcomité heeft tijdens de persconferentie jammer genoeg niet veel details gegeven over het zomerplan maar hieronder proberen we toch een beeld te schetsen van wat er wel geweten is. Hoewel de exacte modaliteiten dus nog niet gekend zijn, gaan wij uit van de bestaande tools (CIRM / CERM) en de maatregelen van de Sectorgids.

9 juni
voorwaarde: 80% van de risicopatiënten gevaccineerd + minder dan 500 bedden ingenomen op ICU

Op 9 juni stijgt het publieksmaximum voor buitenevenementen van 50 naar 400. Daarnaast worden ook evenementen binnen terug mogelijk en dat voor een maximum van 200 personen. Ook bioscopen kunnen in deze fase weer open voor een maximum van 200 personen. Mondmaskers zijn zowel buiten als binnen verplicht.

In deze fase wordt het ook mogelijk om een wekelijkse terugkomdag te organiseren voor telewerkers en dit voor een maximum van 20% aanwezigen.

1 juli
voorwaarde: 60% van de volwassen bevolking gevaccineerd + minder dan 500 bedden ingenomen op ICU

Op 1 juli stijgen de maxima naar 2000 (binnen) en 2500 (buiten) en is telewerk niet meer verplicht maar enkel sterk aangeraden.

30 juli

Op 30 juli breekt een nieuwe fase in de heropstart aan en stijgen de publieksmaxima naar 3000 (binnen) en 5000 (buiten).

13 augustus

13 augustus is een belangrijke datum voor de zomerfestivals aangezien vanaf deze datum de mogelijkheid aanbreekt om meer dan de toegestane maxima te ontvangen op basis van een reeds gekregen eerste prik en sneltesten aan de ingang.

Op 1 september kijken we dan naar een maximale terugkeer naar de vrijheid, zonder verdere details. Met dit zomerplan implementeert de federale en Vlaamse overheid zo’n 90% van ons voorgelegd plan. Dit is een fantastisch resultaat van al ons overleg en werk achter de schermen. We kijken uit naar de verdere modaliteiten en houden jullie daarvan op de hoogte bij bekendmaking.

In de tussentijd: houd het veilig en laat je vaccineren. Na de langste winter, komt de schoonste zomer.

Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 07/05/2021

Beste Sectorgidslezer

Nadat het OC op 23 april de grote lijnen van het buitenplan aankondigde, zijn nu met de publicatie van het bijhorende MB ook de specifieke modaliteiten duidelijk die vanaf morgen (8 mei) van toepassing zullen zijn op activiteiten binnen dit buitenplan.

Voor onze sector is het vanaf 8 mei mogelijk om evenementen te organiseren in de openlucht voor een publiek van maximum 50 mensen. Naast de gekende preventiemaatregelen uit de Sectorgids zijn volgende modaliteiten van toepassing:

 • Het gaat hier om een volledig zittend publiek
 • Er is voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid nodig aan de hand van CERM
 • Mondmaskers zijn verplicht. 
 • In overeenstemming met het horecaprotocol mag er drank en eten geconsumeerd worden. Hiervoor mag het mondmasker kortstondig afgenomen worden. 
 • De afstand tussen de verschillende bubbels moet anderhalve meter bedragen.
 • De bubbels zijn gebonden aan de geldende bubbelregels voor nauwe contacten.

Pas op: een horecaterras dat meer dan 50 mensen kan ontvangen, kan enkel een culturele act presenteren als het volume onder 80 dB blijft. Indien dit wordt overschreden, wordt het terras gezien als een plaats waar een cultureel evenement plaatsvindt en moet de maximumcapaciteit gehandhaafd worden.

Voor buitenactiviteiten in georganiseerd verband wordt de leeftijdslimiet van 18 jaar opgeheven. De activiteiten mogen worden georganiseerd voor groepen van maximaal 25 personen, begeleiders niet meegeteld. Voor kinderen tot en met 12 jaar mag dit binnen voor groepen van maximum 10. De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek.

Naast de nodige aanpassingen aan de website om aan deze nieuwe maatregelen tegemoet te komen, werden de afgelopen week nog enkele zaken aangepast. Zo werden de regels voor privélessen toegevoegd aan de pagina over cultuureducatieve activiteiten en kreeg de pagina ‘touren’ een update omtrent het absoluut inreisverbod voor reizigers uit India, Brazilië en Zuid-Afrika. De uitzondering op reizen door professionele cultuurwerkers geldt hier namelijk niet.

Op dinsdag 11 mei komt het OCC samen om het kader van de heropstart van onze sector voor de komende maanden af te kloppen. Na het OCC zal hierover gecommuniceerd worden aan de hand van een nieuwsbrief. Later op de maand volgen dan enkele webinars waarop wij het kader en de maatregelen zullen duiden. Informatie volgt!

Geniet (verantwoord) van een terrasje of culturele activiteit en tot dinsdag!

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 23/04/2021

Beste Sectorgidslezer

Zonet gaf het Overlegcomité zijn persconferentie waarin het zijn gemaakte beslissingen toelichtte. Die beslissingen focusten zich vooral op de modaliteiten rond de buitenactiviteiten die mogelijk zullen worden vanaf 8 mei. Daarbij kwam ook onze sector aan bod.

Goed nieuws voorop: vanaf 8 mei zullen culturele evenementen in de buitenlucht kunnen doorgaan voor 50 personen publiek en zelfs voor 50 personen binnen als het gaat om een testevenement. De voorwaarde hiervoor – 80% vaccinatie van 65+’ers – zal weldra behaald worden. Momenteel zitten we namelijk op 72%. Dat is een eerste belangrijke stap in de heropstart en een positief perspectief na maanden van sluiting voor onze sector. Wij gaan er van uit dat deze publieksactiviteiten georganiseerd worden aan de hand van Sectorgids. Voor de specifieke modaliteiten wachten we het MB af. We denken dit MB maandag in te kunnen kijken.

Vanaf juni stijgt het maximum aantal toegelaten personen naar 200 personen. Bij locaties binnen gaat het om een maximum van 75% capaciteit op basis van het CIRM-attest, met een maximum op 200 personen. Om deze versoepeling door te laten gaan, moet wel een vaccinatiegraaad van 80% behaald worden bij de meest kwetsbaren in de maatschappij en de bezettingsgraad op intensieve zorgen moet onder de 500 bedden zitten.

Verdere inkijk in de heropstartstrategie gaf het Overlegcomité niet. De epidemiologische situatie is nog te precair om hier al over te beslissen. Op 11 mei komt het Overlegcomité opnieuw samen om het verdere perspectief te bekijken voor de zomer en september. Wij blijven uiteraard actief in onderhandeling met alle verschillende instanties.

Het jeugdwerk kreeg ook perspectief van het Overlegcomité. Vanaf 25 juni zullen activiteiten weer mogelijk zijn voor groepen van 50 jongeren buiten en binnen en zullen ook overnachtingen weer mogelijk zijn. Hiermee wordt er perspectief gecreëerd voor de zomerkampen. Zoals altijd verwijzen we graag naar onze collega’s van De Ambrassade voor de specifieke modaliteiten.

Het Overlegcomité keurde daarnaast wel een kader goed voor de organisatie van testevenementen in mei en juni. Met de testevenementen wordt onderzocht onder welke voorwaarden evenementen later dit jaar veilig kunnen openen. Afhankelijk van een aantal criteria (zoals aantal aanwezigen, mondmaskers, afstandsregels, binnen/buiten) krijgt elk testevement een lage of hoge tot erg hoge ‘epidemiologische voetafdruk’.  In mei kunnen nog geen testevenementen met een ‘erg hoge epidemiologische voetafdruk’ plaatsvinden.  Als de cijfers op intensieve zorg voldoende dalen en de vaccinatiestrategie volgens planning verloopt, zal dat in juni wel kunnen. 

Vooraleer een testevenement georganiseerd kan worden, moeten heel wat stappen doorlopen worden. 

 • De organisatie dient het dossier aan de hand van de CERM in bij de burgemeester (die op zijn beurt ook voorlegt aan de politie)
 • De burgemeester geeft akkoord/niet-akkoord op het dossier en stuurt zijn info ook door naar de gouverneur ter kennisgave. 
 • Mits akkoord van de burgemeester, kan de organisator het dossier indienen bij de bevoegde minister. Het dossier omvat een omschrijving van de opzet en aanpak van het testevenement, de ingevulde CERM en het akkoord van de burgemeester. 
 • De bevoegde minister analyseert het voorstel. Indien akkoord, maakt de bevoegde minister het  dossier over aan het coronacommissariaat voor advies. 
 • Op basis van het advies van coronacommissariaat (binnen de 4 dagen) neemt de bevoegde minister in samenspraak met de federale ministers voor Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid een finale beslissing. 

Het goedkeuringsproces verloopt op wekelijkse basis. De bevoegde ministers bezorgen wekelijks op maandag de door hen goedgekeurde dossiers aan het coronacommissariaat. Een definitieve beslissing volgt dan op het einde van de week.

Vragen over de modaliteiten van de testevents kunnen niet door ons behandeld worden aangezien Sectorgids vertrekt vanuit een arbeidspreventief kader voor werk achter de schermen en bij heropening. In dat opzicht blijven wij gaan voor een veilige, gefaseerde heropstart waarin crowd control, goede organisatie en voorzorgsmaatregelen de risico’s maximaal beperken.

Eenmaal wij het nieuwe MB hebben kunnen inkijken, zal de informatie op de Sectorgids waar nodig aangepast worden. Grote veranderingen zullen dat niet zijn aangezien de Sectorgids al een maand geleden aangepast werd aan de nieuwste modaliteiten. Wij communiceren deze wijzigingen natuurlijk aansluitend in een nieuwe update.

Nu is het samen met jullie uitkijken naar 8 mei. Houd het veilig, zorg voor jezelf en zorg voor elkaar!

Warme groeten

Team Covexit