Categorieën
Uncategorized

UPDATE 11/02/2022

Beste sectorgidslezer,

Het overlegcomité heeft aangekondigd dat vanaf 18 februari code oranje geldt. Dat betekent het volgende:

 • Het nachtleven kan weer open.
 • Alle publieksevenementen binnen en buiten kunnen doorgaan met meer aanwezigen. Concreet:
  • 70% capaciteit voor dynamische binnenevenementen.
  • 80% voor alle andere binnenevenementen en buitenevenementen.
  • 100% voor binnenevenementen waar zeer goede ventilatie gegarandeerd is.
 • Het CST blijft verplicht voor evenementen met 50 aanwezigen of meer binnen en 100 aanwezigen of meer buiten. Vanaf code geel zal CST geen verplichting meer zijn. Vanaf begin maart zal het CST bij volwassenen alleen maar groen worden als je geboosterd bent, tenzij je basisvaccinatie niet langer terugligt dan 5 maanden.
 • Wat betreft ventilatie is de streefwaarde voor goede luchtkwaliteit nog steeds 900 ppm CO2 of het equivalent van 40 m³ verse lucht per persoon per uur. Je mag de limiet van 1500 ppm of 18m³ in code oranje niet overschrijden. Mocht dat wel gebeuren, moet je de nodige actie ondernemen en zo nodig de capaciteit verminderen. Ook een CO2-meter en een actieplan blijven verplicht.
 • Voor de horeca geldt geen sluitingsuur meer. Ook de beperking van het aantal mensen aan tafel sneuvelt. Enkel personeel moet nog een mondmasker dragen.
 • Thuiswerk wordt een sterke aanbeveling in plaats van een verplichting.
 • Het mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar in plaats van 6 jaar. Over het dragen van mondmaskers bij publieksactiviteiten is niets gezegd. We wachten het KB af om daarover met jullie te communiceren.
 • Reizen: er wordt niet meer gewerkt met kleurcodes of gekeken naar de zone waar je vandaan komt, maar naar vaccinatie/herstel/negatieve test. Snelle antigeentesten moeten afgenomen zijn ten minste 24 uur zijn voor je toekomt. Regels voor testing worden verder uitgewerkt.

Naar alle waarschijnlijkheid vindt er begin maart een nieuw overlegcomité plaats. Er wordt verwacht dat we dan naar code geel gaan. Wij hopen samen met jullie dat dat het geval zal zijn!Warme groeten,  

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 25/01/2022

Het overlegcomité van vorige week keurde een barometer goed die vanaf vrijdag 28 januari in gebruik wordt genomen. Heel wat elementen uit de officiële overheidscommunicatie waren echter onduidelijk en stonden open voor verschillende interpretaties. We hebben de voorbije dagen verheldering gevraagd aan de verschillende overheidsniveaus. Een aantal zaken werden duidelijker, maar niet altijd zoals we het zouden willen (o.a. de manier waarop de capaciteiten berekend moeten worden). 

In deze nieuwsbrief gaan we dieper in op de aan ons meegedeelde correcte interpretatie van de overheidscommunicatie.  

Codes

De overheid benadrukt dat de barometer meer transparantie zal bieden, de pandemische situatie reflecteren en beslissingen beter voorspelbaar maken. Maar het ‘schakelen’ tussen verschillende fases gebeurt niet automatisch en zal een politieke beslissing blijven die genomen wordt op een Overlegcomité. 

De barometer bestaat uit drie codes:

 • code geel betekent dat alles onder controle is,
 • code oranje (300 ICU/75 nieuwe hospitalisaties per dag)duidt op verhoogde druk;
 • code rood (500 ICU/150 nieuwe hospitalisaties per dag) betekent overdruk.

Voor alle duidelijkheid en voor degenen die de tabellen van sciensano bekijken en al wat willen anticiperen op de barometer:

 • ICU moet in dalende trend vooraleer er van code kan veranderd worden door de overheid
 • Nieuwe hospitalisaties per dag: dit gaat over de bruto corona instroom in de ziekenhuizen per dag, ook hier is een dalende trend noodzakelijk om van code te veranderen. 
 • Op deze pagina gaat het dus enkel over de bovenste grafiek ‘New admissions’ en dan verder naar onder de ICU die beiden in dalende trend moeten.code geel betekent dat alles onder controle is,

code oranje (300 ICU/75 nieuwe hospitalisaties per dag)duidt op verhoogde druk;

Wat is de inhoud van de barometer?

Voor publieksevenementen zijn er vier categorieën:

 • Niet dynamisch: Zittend publiek dat in stilte toekijkt of roept, juicht, meezingt. Onder meer bioscoop, theater, boekvoorstelling, bedrijfsseminarie, studiedag, sales meeting, client event, sportwedstrijd met zitjes. Dus een groot van de publieksactiviteiten in onze sector
 • Dynamisch: Publiek dat recht staat, rond loopt, sterk met elkaar ageert. Onder meer staand congres, event met dansen, personeelsfeest. Dus een groot deel van de muziek-gerelateerde publieksevenementen in onze sector 
 • Binnen: in onze vaste of permanente infrastructuren
 • Buiten: buiten onze vaste of permanente infrastructuren zoals tenten waar twee zijdes van open zijn

Leeswijzer

Formele uitleg over de barometer is hier te vinden.

De volledige barometer is hier te vinden, we gaan even dieper in op een courante situatie.

We starten op vrijdag 28 januari in code rood. Dit betekent concreet dat dynamisch binnen verboden is. Voor niet dynamisch binnen gelden dan volgende regels:

 • het dragen van een mondmasker is verplicht
 • het gebruik van CST voor publiek is verplicht vanaf 50 personen publiek
 • Luchtkwaliteit:
  • Indien je minder dan 200 personen publiek ontvangt, dien je niet te voldoen aan voorwaarden van luchtkwaliteit
  • Indien je de streefwaarde van 900ppm CO-2 haalt of 40m3 ventilatie per persoon per uur kan realiseren, dan kan je naar volle capaciteit
  • Indien je de limietwaarde van 1200ppm CO-2 haalt of 25m3 ventilatie per persoon per uur kan realiseren, dan kan je 70% van de totale capaciteit vullen
 • Compartimentering om de capaciteit te verhogen is niet toegestaan, crowd management is verplicht

Op eenzelfde manier kun je de barometer lezen voor andere kleurcodes of situaties.

Inschatting ventilatie

We gebruiken een voorbeeld. Ik heb zaal van 1000 personenen 10.000 m³ debiet per uur. Dan mag ik 400 personen binnenlaten omdat je dan de limietwaarde respecteert. Heb je echter 40.000m³ debiet, dan mag je op volle capaciteit open omdat je 40m³ debiet pp/u kan garanderen omdat je dan de streefwaarde realiseert. Heb je 20.000 debiet dan mag je 700 mensen toelaten en niet 800 want het maximum toegestane is 70%.

Je deelt dus het debiet door streefwaarde of limietwaarde en kijkt waar je uitkomt en dat bepaalt je capaciteit met een maximum van 70%.

Indien een debietsbepaling onmogelijk is, doe je de inschatting aan de hand van de gemiddelde waarden op de CO-2 meter. Indien er tijdens een publieksevenement pieken zijn boven de limietwaarde, pas je je actieplan toe en doe je het tijdens je volgende publieksactiviteit beter. 

Activiteiten

Wat betreft onze niet publieksevenementen maar activiteiten voor externe deelnemers achter de schermen (niet voor werken achter de schermen met personeel) is het zo dat we daarvoor een aparte set van regels volgen met de barometer. Dit gaat dan over vergaderingen, workshops, stages, vorming en educatieve activiteiten. Samengevat komt het hierop neer:

 • Binnen: maximaal 80 deelnemers (exclusief begeleiding) 
 • Buiten: maximaal 200 deelnemers (exclusief begeleiding) 
 • Covid Safe Ticket kan voor volwassenen vanaf 50 personen. 

Varia

Deze donderdag (27/01) verwachten we het nieuwe koninklijk besluit met de definitieve regeling voor de barometer. We verwachten geen wijzigingen maar houden het zeker in de gaten en communiceren zo nodig via deze weg. Heel kort daarna zal het basisprotocol cultuur verschijnen op deze pagina.

De inhoud van CST wordt nader bekeken op dit moment en zal hoogstwaarschijnlijk evolueren, we houden ook dit verder in de gaten en houden jullie op de hoogte. 

Warme groet,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 21/01/2022

Beste sectorgidslezer,

Het overlegcomité besliste vandaag dat vanaf volgende vrijdag 28 januari het gebruik van de coronabarometer ingang vindt. Doel van de barometer is meer transparantie bieden, de pandemische situatie reflecteren en beslissingen beter voorspelbaar te maken. De barometer bestaat uit drie codes:

 • code geel betekent dat alles onder controle is,
 • code oranje (300 ICU/75 nieuwe hospitalisaties per dag)duidt op verhoogde druk;
 • code rood (500 ICU/150 nieuwe hospitalisaties per dag) betekent overdruk.

De barometer is er vandaag voor alle sectoren die publieke activiteiten en recreatieve activiteiten in groep organiseren, dus: de cultuursector, de horeca, de evenementen-, jeugd- en sportsector. Dat betekent evenwel niet dat andere sectoren geen maatregelen zullen moeten volgen.

Het overlegcomité benadrukte dat de barometer een beslissingsinstrument is, maar dat het wel het overlegcomité is dat de codes bepaalt en de bijbehorende maatregelen afklopt. Daarvoor zal het zich beroepen van wetenschappelijke parameters (zoals de besmettingsgraad en de ICU), maar ook andere factoren zoals motivatie en maatschappelijk welzijn. Het overlegcomité zal het gebruik van de barometer evalueren en kan die ook opnieuw begraven of activeren wanneer het dat nodig acht. Het gebruik ervan is voorzien tot de zomer van 2022.

Belangrijk: we zijn nog niet voor de volle 100% op de hoogte van alle details van de beslissingen. De informatie die we hier en nu meegeven in deze update zal in de komende uren en dagen aangevuld worden door informatie die we ontvangen vanwege de overheid, in de klankbordgroep van dinsdag 25/1 en in het KB. Hou dus onze updates dus in de gaten. 

Hoe werkt de barometer?

De barometer start volgende vrijdag in code rood, hoewel we nog niet aan 500 ICU zitten. De reden dat de barometer toch in rood start is dat de hospitalisaties heel snel stijgen. Wat vandaag mogelijk was blijft gelden. Voorts betekent de barometer in rood het volgende: 

 • Activiteiten binnen en buiten zijn toegestaan, behalve ‘dynamische’ evenementen binnen. Dynamische evenementen zijn evenementen met een publiek dat rechtstraat, rondloopt, sterk met elkaar interageert.
 • Er mogen tot 200 personen binnen met mondmasker, maar zalen met grotere capaciteit mogen tot 70% van hun capaciteit gebruiken. Zalen met goede luchtkwaliteit (dat betekent: beter dan 900 ppm/CO2) kunnen zelfs 100% gebruiken. Dit dus steeds met mondmasker.
 • Georganiseerde activiteiten binnen de jeugdsector, het verenigingsleven en de niet-professionele sport. Daarbij zijn maximaal 80 personen binnen toegelaten, en 200 personen buiten. Overnachtingen op kampen zijn toegelaten.
 • Horeca: het maximum van 6 personen per tafel blijft. Het sluitingsuur verschuift naar 24 uur.
 • Begrafenissen en huwelijken kunnen blijven doorgaan.
 • Elke binnenactiviteit mag: bowling, snooker, binnenspeeltuin enz.
 • De regels van 4 dagen per week telewerk en winkelen met maximaal 2 persoon blijven gelden. Ook de mondmaskerregels blijven gelden.

We gaan ervan uit dat de ouder CST-regel (vanaf 50 personen) blijft gelden. We zullen dat volgende week bevestigen. Wat betreft dat CST besliste het overlegcomité dat je voor 1 maart je boosterprik gehad moet hebben om over een geldig CST te beschikken. Tegelijk werd aangekondigd dat het CST niet langer gebruikt zal worden dan nodig.

Warme groet,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 28/12/2021

Beste sectorgidslezer,

Schoolvoorstellingen en extra muros-activiteiten in cultuurhuizen kunnen doorgaan op voorwaarde dat ze passen binnen het curriculum van de school en bijdragen aan het halen van de leerdoelstellingen. Het is de school die daarover beslist. Bovendien zijn de regels die voor de kerstvakantie al golden van toepassing: zittend, mondmaskers vanaf 6 jaar en afstand tussen de klassen. Vermenging van klasgroepen moet zoveel mogelijk vermeden worden aan de hand van eenrichtingsverkeer, gescheiden binnenkomen van scholen/klassen en klasbubbels in de zaal.

Onze cultuurhuizen blijven verder wel degelijk gesloten voor het reguliere publiek. 

Met dank aan onze partner Cult! geven we jullie ook het volgende mee: 

Na het publiceren van het KB en het basisprotocol zijn er ook verduidelijkingen ivm tentoonstellingen:  

 • Tentoonstellingen kunnen doorgaan onder het protocol van de museumsector én indien voldaan wordt aan een van onderstaande voorwaarden (vermeld in het KB). We zoeken verder uit wat dit precies betekent voor tentoonstellingen in cultuurhuizen.
  • een structuur erkend als museum of kunsthal door ten minste één van deze entiteiten: de federale regering en de deelstaten;
  • een permanente instelling ten dienste van de maatschappij en haar ontwikkeling, open voor het publiek, die het materieel en immaterieel patrimonium van de mensheid en haar omgeving verwerft, bewaart, bestudeert, overbrengt en tentoonstelt voor doeleinden van studie, vorming en vermaak door middel van tentoonstellingen, activiteiten voor het publiek en wetenschappelijke publicaties of van vulgarisatie, steeds verwezenlijkt door professionelen.

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 23/12/2021

Beste sectorgidslezer,

Gisteren (22/12) werden opnieuw een aantal verstrengingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Een aantal van deze maatregelen werden vandaag verduidelijkt.  

De binnenruimtes in de culturele, feestelijke en recreatieve sector worden gesloten, met uitzondering van:

 • Bibliotheken, spelotheken en mediatheken
 • Musea
 • Georganiseerde activiteiten gericht op de noden van kwetsbare groepen, met name socio-culturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten door professionelen omkaderd. Met name zijn dit activiteiten voor/met deelnemers met een specifieke medische, psychische of sociale problematiek. Deze activiteiten dienen te worden begeleid door een beroepskracht en/of georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van een professioneel kader. Het Basisprotocol Cultuur (4/12) geeft verduidelijking hierover.

Professioneel werken achter de schermen, dus residenties en repetities binnen een professioneel kader, is wel nog mogelijk. Repetities van amateurgezelschappen, verenigingen, clubs, … zijn momenteel verboden. 

Buitenschoolse activiteiten met overnachting zijn verboden. Het kabinet onderwijs bevestigt dat andere extra muros wel nog mogelijk zijn op voorwaarde dat het over ééndaagse uitstappen gaan en dat het past binnen het curriculum.

 • Eendaagse uitstappen zijn vanaf 10 januari toegelaten in Vlaanderen en Brussel conform de regels in de samenleving. Desgevallend kan je gebruik maken van het openbaar vervoer.
 • Extra-murosactiviteiten met overnachting blijven opgeschort, minstens tot 28 januari. Ook hiervoor is een rechtsgrond voorzien in het federale KB zodat de annulatiekosten onder de annulatieverzekering kunnen vallen.

Er is ons nog niet bevestigd dat schoolvoorstellingen en/of culturele extra-murosactiviteiten kunnen doorgaan. We moeten hiervoor wachten op de publicatie van het KB.  

Voor evenementen buiten komen er strengere regels om crowding te voorkomen:

 • Verbod op gebruik tenten en andere overdekte ruimtes voor bezoekers
 • Maximaal één bezoeker/4 m2
 • Vanaf 100 bezoekers éénrichtingscirculatieplan met gescheiden in- en uitgangen.
 • Het gebruik van CST kan vanaf 12j en 3 maanden.  
 • Mondmaskerplicht voor iedereen vanaf 6 jaar op die plaatsen waar het nodig is.

Medewerkers en personeelsleden worden niet meegeteld voor het bepalen van de aantallen.

Hou er rekening mee dat lokale en provinciale besturen deze regels nog kunnen verstrengen. 

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 22/12/2021

Beste sectorgidslezer,

Vandaag, 22 december 2021, heeft het Overlegcomité besloten: 

 • om verder te verstrengen en alle zittende binnenactiviteiten te verbieden. Ook kleine concerten en voorstellingen met minder dan 200 bezoekers en bioscopen moeten de deuren sluiten. 
 • dat er voor buitenevenementen – waaronder culturele voorstellingen – geen tenten mogen gebruikt worden. Er komen nog strikte regels rond publieksdichtheid en crowd-control. 
 • dat musea en bibliotheken wel open kunnen blijven. 

Deze beslissingen gaan in op zondagochtend 26 december en zijn voorlopig van kracht tot 28 januari 2022. Het volgende overlegcomité is voorzien begin januari 2022.

Met deze beslissing is publiek binnenlaten in de hele kunstensector voorlopig niet meer mogelijk. Professioneel werken achter de schermen kan ons inziens wel nog. De regels i.v.m. telewerk worden volgens onze informatie niet aangepast. We laten beide nog bevestigen. 

Ook zoeken we de komende dagen uit wat het inhoudt voor schoolvoorstellingen en extra- muros-activiteiten die doorgaan binnen het curriculum tijdens de eerste dagen na de kerstvakantie. Voor activiteiten met kinderen en jongeren in de vrije tijd vernemen we dat overnachtingen tijdens kampen niet kunnen. We raden je aan de regels van het jeugdwerk te volgen: zie www.ambrassade.be 
Een overzicht van de steunmaatregelen voor onze sector vind je op de site van Cultuurloket.

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 06/12/2021

Beste sectorgidslezer,

Naar aanleiding van de beslissingen van afgelopen vrijdag hebben we nog een aantal verduidelijkingen gevraagd aan de bevoegde kabinetten:

 • Repetities van professionelen kunnen blijven doorgaan. Repetities met amateurs zijn verboden.
 • Vormingen, opleidingen en workshops kunnen doorgaan wanneer ze gezien worden als een ‘dienst van een vereniging aan consumenten.’
 • Wat betreft schoolvoorstellingen en workshops in schoolverband: extra muros-activiteiten worden opgeschort, behalve als ze binnen het curriculum passen. Voorstellingen en workshops die in het lessenpakket zitten, kunnen dus wel doorgaan op voorwaarde dat de school hiermee akkoord is. Voor die voorstellingen en workshops gelden de volgende regels: zittend, mondmaskers vanaf 6 jaar en afstand tussen de klassen. Vermenging van klasgroepen moet zoveel mogelijk vermeden worden aan de hand van eenrichtingsverkeer, gescheiden binnenkomen van scholen/klassen en klasbubbels in de zaal.

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 03/12/2021

Correctie

Alle maatregelen gaan morgen 4/12 in.

 • Evenementen binnen kunnen evenwel op 4 en 5 december nog georganiseerd worden tot een maximum van 4000 bezoekers.
 • Evenementen vanaf maandag 6 december mogen binnen maximaal 200 aanwezigen ontvangen. Medewerkers en personeel zijn hierin niet meegerekend.

Beste sectorgidslezer,

Voor de derde week op rij kwam het overlegcomité vervroegd samen om zich te buigen over verstrengde maatregelen.  De maatregelen zijn de facto geldig tot 28 januari tenzij op het overlegcomité van 20 december anders besloten wordt. Alle maatregelen gaan in vanaf maandag 6/12, behalve de regel over grote indoorevenementen. Die geldt vanaf morgen 4/12.

Dit werd beslist met betrekking tot onze sector:

 • Indoorevenementen mogen enkel doorgaan met CST (vanaf 50 personen), mondmasker voor een maximum van 200 personen. De limiet van 200 personen geldt ook voor musea. Cinema’s moeten bovendien 1,5 meter tussen gezelschappen respecteren. De definitie van het begrip gezelschappen is nog niet duidelijk. 
 • Grote indoorevenementen (vanaf 4.000 personen, 3.500 in de provincie Antwerpen) worden verboden. Deze maatregel gaat dus al morgen in.
 • Voor evenementen buiten geldt (zoals voorheen) dat ze moeten plaatsvinden volgens de regels van crowd management.
 • Voorts worden alle activiteiten en bijeenkomsten binnen stilgelegd, met uitzondering van activiteiten thuis, huwelijken, begrafenissen en sport (zonder publiek). Het is nog niet helemaal helder wat dit betekent voor…:
  • Repetities: we gaan ervan uit dat dit niet betekent dat professionele niet meer mogen repeteren, maar we laten dit nog bevestigen en houden jullie op de hoogte.
  • Kunsteducatie & workshops in onderwijsverband: we gaan ervan uit dat deze activiteiten extra muros (bijvoorbeeld het aanbod voor kinderen en jongeren) niet meer mogelijk zijn. Ook dit checken we nog eens. We nemen ook contact op met het kabinet Onderwijs om uit te zoeken wat het betekent voor artistieke activiteiten op school zelf.
  • Kunsteducatie & vormingsactiviteiten  buiten onderwijsverband:  kunnen tot nader orde onder de regeling van de diensten van ondernemingen  aan consumenten. Je moet wel de maatregelen uit het protocol cultuur volgen: preventiemaatregelen duidelijk communiceren, handhygiëne, ventilatie…
 • Vanaf maandag 6/12 geldt de mondmaskerplicht vanaf 6 jaar. Buitenschoolse activiteiten zijn verboden.
 • Voor de horeca verandert er niets: met andere woorden, cafés en restaurants mogen openblijven tot 23 uur, met maximaal 6 personen per tafel en er mag enkel zittend geconsumeerd worden.
 • Ondertussen blijft ook de telewerkregel (maximaal 1 kantoordag per week) gelden.

Verder kondigden zowel de federale als de Vlaamse regering opnieuw steunmaatregelen aan.

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 30/11/2021

Beste sectorgidslezer,

Naar aanleiding van de beslissingen die vorige week gecommuniceerd werden geven we graag volgende verduidelijkingen van de maatregelen mee:

 • Evenementen:
  • CST verplicht: binnen vanaf 5O personen binnen en 100 personen buiten0 
  • CST mag (geen plicht): onder de 5O personen binnen en 100 personen buiten
 • Specifiek voor buitenevenementen:
  • Indien er geen CST gebruikt wordt, zijn organisatoren verantwoordelijk voor maatregelen van crowd control. Dat betekent dat ze de regels van social distancing moeten respecteren: een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap houden, inclusief gepaste preventieve maatregelen. Als ze niet gerespecteerd kunnen worden, moeten de evenementen geannuleerd worden. De lokale besturen wordt verzocht om deze maatregelen te controleren.
  • Indien CST + mondmasker gebruikt worden, is er geen verplichting tot crowdcontrol met social distancing.
 • Schoolvoorstellingen kunnen doorgaan volgens de geldende regels binnen de cultuursector: zittend, mondmaskers vanaf 10 jaar en afstand tussen de klassen. Vermenging van klasgroepen moet zoveel mogelijk vermeden worden aan de hand van eenrichtingsverkeer, gescheiden binnenkomen van scholen/klassen en klasbubbels in de zaal. Deze maatregelen voor het onderwijs gelden tot de kerstvakantie. Voor Brussel zijn er geen specifieke afspraken gemaakt.
 • Jeugdwerk: De regels voor activiteiten voor kinderen en jongeren onder de 30 in een vrijetijdscontext vind je via De Ambrassade.
 • Privébijeenkomsten kunnen niet doorgaan tot 19/12. Uitzonderingen hierop zijn bijeenkomsten thuis of in een klein toeristisch logies (max.15 personen), private bijeenkomsten die plaatsvinden in het kader van een huwelijk of een uitvaart, sportieve activiteiten (zonder publiek). Een private bijeenkomst wordt in het KB omschreven als een activiteit waarop je met vooraf bezorgde individuele uitnodigingen werkt. Bestuursvergaderingen en repetities van niet-professionelen kunnen dus niet doorgaan (tenzij ze publiek zijn en dus een evenement). 
 • Vormingen, opleidingen en workshops zouden wel kunnen doorgaan. Ze worden beschouwd als ‘een dienst van een vereniging aan consumenten’. In dat geval dienen de veiligheidsregels wel nageleefd te worden (deelnemers informeren, middelen voor handhygiëne, desinfecteren, goede verluchting, enz.…). 
 • Duur maatregelen: de regels voor cultuur uit het KB dat nu voorligt gelden niet tot 20 december, maar zijn (zonder wijziging) in principe geldig tot wanneer de pandemiewet afloopt (eind januari 2022). Wel is er op 15/12 in principe een nieuw overlegcomité. Mogelijk komt er daar meer duidelijkheid of verdere wijzigingen.

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 26/11/2021

Beste sectorgidslezer,

Het overlegcomité kwam vandaag veel vroeger dan verwacht samen omdat de besmettings- en opnamecijfers de hoogte in blijven gaan. Ze kondigden daar een aantal maatregelen aan die ook voor onze sector belangrijk zijn.

We zetten ze op een rijtje:

 • Allereerst: alle huidige maatregelen (CST+mondmasker), zoals beslist op het overlegcomité van 17 november, blijven van kracht.
 • Discotheken en dancings moeten verplicht sluiten.
 • Alle binnenactiviteiten mogen enkel zittend plaatsvinden.
 • We horen dat voor buitenactiviteiten ook maatregelen zouden genomen moeten worden om social distancing te kunnen respecteren. We zoeken verder uit wat dit precies zou betekenen.
 • Voor de horeca wordt een sluitingsuur ingesteld (23 uur). Er mogen maximaal 6 personen aan tafel zitten.
 • Op evenementen is eten en drinken mogelijk, maar kan enkel volgens de regels van horeca (dus enkel zittend).
 • Telewerken: De huidige regeling van vier dagen per week verplicht telewerk wordt volgens Unizo met een week verlengd (tot 19 december). Wij dubbelchecken deze informatie nog eens.

Al deze maatregelen gelden voor drie weken en gaan morgen in. Enkel de maatregel betreffende zittende activiteiten geldt vanaf maandag 29/11.

Ten slotte werd aangekondigd dat de ministers van onderwijs samen gaan zitten voor extra maatregelen, die naar verwachting ten vroegste maandag 29/11 afgekondigd worden. Er komen maatregelen over het scheiden van groepen, buitenschoolse activiteiten en het dragen van mondmaskers. Dit zal dus ook nog gevolgen hebben voor onze sector.

De premier benadrukte nog eens drie vuistregels voor ons persoonlijke gedrag: beperk je contacten en spreek waar mogelijk buiten af, gebruik zelftesten en ventileer.

Het volgende overlegcomité vindt plaats op 15 december, dan worden de maatregelen geëvalueerd.

Warme groeten,

Team Covexit