Categorieën
Uncategorized

UPDATE 13/10/2021

Beste sectorgidslezer,

In het recentste samenwerkingsakkoord staan enkele aanpassingen rond het gebruik van een Covid Safe Ticket (CST) in Vlaanderen en Brussel:

 • CST is vanaf nu verplicht vanaf 16 jaar, in plaats van 12 jaar.
 • Een positieve coronatest zal geen toegangsticket opleveren op basis van CST voor een periode van 11 dagen.
 • We willen ook benadrukken dat CST niet mag opgevraagd worden voor personeel, artiesten of vrijwilligers. Ook binnen het onderwijs mag CST niet toegepast worden. 

Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal er vanaf 15 oktober strenger omgegaan worden met CST (volgens de politie-ordonnantie van 8 oktober):

 • In Brussel wordt het gebruik van CST vanaf 15 oktober uitgebreid naar alle voorzieningen die behoren tot de culturele, feestelijke en recreatieve sector. Volgens het uitvoerend samenwerkingsakkoord vallen de volgende voorzieningen hieronder: schouwburgen, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten, indoor circus, cinema’s en musea.

Ter herinnering: het gebruik van CST is in Brussel verplicht voor alle evenementen en activiteiten met meer dan 50 personen binnen en meer dan 200 personen buiten.

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 29/09/2021

Beste Sectorgidslezer,
Volgend op het overlegcomité van 17 september verscheen gisteren het bijbehorende MB. In deze update geven we je een overzicht van de belangrijkste elementen daaruit.

Zoals eerder aangekondigd worden vanaf 1 oktober de publieksaantallen voor evenementen:

 • Onder 500 personen binnen en 750 personen buiten gelden er geen maatregelen meer.
 • Boven dat aantal kan je kiezen uit:
  • Tot 3000 personen binnen en 5000 personen buiten kan je CIRM/CERM toepassen
  • Gebruik van Covid Safe Ticket (CST)

Mondmaskers vallen weg op de werkvloer vanaf 1 oktober (ook in musea en bibliotheken). Mondmaskers zijn dan enkel nog verplicht op het openbaar vervoer, in zorginstellingen, bij contactberoepen en bij een evenement met CIRM/CERM. Dit betekent dat het werken met bubbels voor cast & crew ook wegvalt. Dat laatste laten we nog confirmeren door de vakbonden, gezien het deel uitmaakt van de sectorgids en de sociale partners het dus eens moeten zijn.

Opgelet: in Brussel blijven mondmaskers verplicht op de werkvloer!

Tot onze grote verbazing en contradictorisch aan het vele aangehouden overleg dat we sedert maanden voeren, is er ook een pijnpunt: de ventilatienormen . Die normen blijven hetzelfde als voorheen maar naast het feit dat er een actieplan moet zijn als je de normen overschrijdt, voorziet men nu ook dat er moet voorzien worden in een erkend systeem (luchtfiltratie en/of luchtdesinfectie) dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 PPM. Er is weliswaar een transitieperiode van 1 maand voorzien maar als de regels daarna niet nageleefd zijn, kan sluiting volgen. We gaan hierover verder in overleg met de bevoegde beleidsmakers. Ventilatie zal ook verder besproken worden op het volgende overlegcomité halverwege oktober. Ons advies hierin: werk een concreet actieplan uit en bekijk hoe je jullie huidig ventilatiesysteem up-to-date kan brengen.

Succes met alle activiteiten en maak er een veilig seizoen van!


Warme groeten

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 17/09/2021

Beste sectorgidslezer,

Zojuist kwam het overlegcomité samen en werden er enkele nieuwe versoepelingen aangekondigd. De regering benadrukte dat die versoepelingen mogelijk zijn door de hoge vaccinatiegraad en dat vaccinatie de beste manier is om snel uit deze pandemie te geraken.

Voor onze sector is het belangrijkste nieuws dat vanaf 1 oktober evenementen onder de 500 personen zouden binnen kunnen doorgaan zonder Covid Safe Ticket, zonder mondmasker en zonder CIRM en CERM. Momenteel geldt deze regel voor evenementen tot 200 personen. Bij evenementen met meer dan 500 binnen en 750 buiten zonder Covid Safe Ticket is het mondmasker en CIRM en CERM wel verplicht.

Verder werd een aantal versoepelingen rond het mondmasker bekendgemaakt. Het mondmasker verdwijnt zoals hierboven gezegd bij evenementen met minder dan 500 bezoekers binnen of 750 bezoekers buiten. Verder verdwijnt de mondmaskerplicht vanaf 1 oktober:

 • in de horeca (zowel voor personeel als voor klanten);
 • in winkels (zowel voor personeel als voor klanten);
 • op het werk als er afstand gehouden kan worden;
 • tijdens erediensten.

Opgelet, het mondmasker blijft wel verplicht:

 • op het openbaar vervoer, in luchthavens en binnenruimtes als stations;
 • in zorginstellingen;
 • bij contactberoepen. Dat geldt voor de medische en niet-medische contactberoepen, dus ook voor kappers.

Opgelet, het gaat om een federale minimale ‘sokkel’. De regio’s mogen zelf beslissen of ze daarbovenop toch nog maatregelen aanhouden of opleggen. Wallonië en Brussel zijn van plan om de bestaande regels aan te houden. Vlaanderen zou de nieuwe, minimale verplichtingen volgen. 

Op 1 oktober mogen ook de nachtclubs weer open, op voorwaarde dat de bezoekers een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen. Dat geldt ook voor privé-evenementen. Danscafés gelden niet als nachtclub – dit is afhankelijk van de NACE-codes.

Gezien de lagere vaccinatiegraad in Brussel, neemt het Hoofdstedelijk Gewest enkele bijkomende maatregelen. Deze week raakte al bekend dat iedereen boven de 16 jaar in het Brussels Gewest enkel toegang zal krijgen tot vrijetijdsactiviteiten op vertoon van het Covid Safe Ticket. Het controlesysteem wordt voor drie maanden ingevoerd in nachtclubs, cafés, restaurants, musea, theater- en filmzalen, festivals en sportzalen. Je zal de coronapas ook moeten voorleggen op elk indoor evenement van meer dan 50 aanwezigen, zoals bruiloften, en in woonzorgcentra. Dit wordt binnenkort formeel goedgekeurd door de Brusselse regering, naar verwachting vanaf begin oktober.

Verder benadrukt de regering het belang van ventilatie, zeker nu de herfst eraan komt. Gebruik de CO2-meter en onderneem gepaste actie, zoals te vinden in de sectorgids. De regering kondigde aan dat er een regelgevend kader in de maak is om de luchtkwaliteit in de horeca, in fitnesscentra en in nachtclubs onder controle te houden met verschillende technieken. De cultuursector werd niet apart vermeld, maar het is zeer denkbaar dat die hier ook onder zal vallen. Er wordt een overgangsperiode voorzien om te kunnen voldoen aan de nieuwe regels. We zullen als sector de totstandkoming van die regels uiteraard goed mee bewaken zodat er een werkbaar kader ontstaat. Het blijft gaan om een actieplan naar we vernemen. Team Covexit geeft graag mee dat we ook wachten op een studie met diepgaande analyse, die ons hierover meer duidelijkheid moet geven.

We wachten op het MB voor verdere verfijning en passen de website van de sectorgids op basis daarvan snel aan. Indien nodig verzenden we dan ook een nieuwe update.

De premier benadrukte dat deze epidemie is geëvolueerd naar een epidemie van de niet-gevaccineerden. Intensieve zorgen is een verzamelplek voor niet-gevaccineerden geworden. De boodschap blijft dus dat vaccineren, veel meer dan alle andere maatregelen samen, de manier is om het virus te overwinnen.

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 31/08/2021

Beste sectorgidslezer,

Minister Jan Jambon heeft op basis van het laatste MB een vernieuwde versie van het Basisprotocol Cultuur gepubliceerd. Daarin valt te lezen dat de specifieke maatregelen voor zang, koren en blazers niet langer van kracht zijn.

We gaan er van uit dat het werken met bubbels, wat gangbare praktijk was voor repetities en voorstellingen in dans en theater, vanaf 1/9/21 ook geldig is voor muziek, zang en koren.

Voor personeel blijft de generieke gids van kracht. Personeelsleden moeten 1,5 m afstand houden en waar dat niet kan, is een mondmasker nog steeds verplicht, behalve dus als ze aan een creatie of met een presentatie bezig zijn, dan gelden de bubbels.

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Uncategorized

UPDATE 27/08/2021

Beste Sectorgidslezer

Vandaag is er een nieuw MB gepubliceerd volgend op de versoepelingen van het overlegcomité van vorige week. In deze update zetten we de belangrijkste punten daaruit op een rijtje. Zoals al eerder aangekondigd is het duidelijk dat we overstappen van een collectieve naar een individuele verantwoordelijkheid. Onderstaande versoepelingen gelden vanaf 1 september.

We beginnen met ventilatie. In de horeca geldt een luchtkwaliteitsnorm van 900-1200 ppm CO2. Daarboven moet je sluiten. Voor events dient de uitbater in geval van meer dan 900 ppm C02 te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren, maar een sluiting is hier nooit aan de orde.

We herhalen voor de duidelijkheid ook nog eens de stand van zaken voor wat betreft ventilatie. Er is door de federale overheid een kader geschetst waarin we het beste kunnen werken. Dat kader vind je terug in de sectorgids onder ‘ventilatie’, voor het actieplan verwijzen we naar de aanbevelingen van de FOD WASO. Deze aanbevelingen dienen om te sensibiliseren en om goed te kunnen monitoren. Op die manier kunnen we ons bewust zijn van hoe ventilatie functioneert en hoe we ze kunnen verbeteren in onze zalen. Opgelet: het is zeker niet zo dat zalen die maatregelen nemen en toch een maximum overschrijden dicht zouden moeten. We kwamen overeen met de overheid dat er in deze fase geen noodzaak is aan controle en handhaving. Dat betekent dat organisaties en activiteiten niet stilgelegd of geannuleerd kunnen worden op basis van deze regeling, noch door de overheid, noch door de organisator zelf. De sector heeft zich geëngageerd om van ventilatie een aandachtspunt te maken en een verbetertraject te lopen in de toekomst. Vandaag en als eerste stap betekent dat dus vooral dat er gewerkt wordt aan sensibilisering en monitoring.

Voor de capaciteit geldt op dit moment, en dat tot 30 september,  een maximum van 3000 indoor en 5000 outdoor, tenzij er gewerkt wordt met CST, dan is het 75.000 (zie meer hieronder). Indien de capaciteit onder de 200 binnen ligt en 400 buiten (vanaf 1 oktober 500 binnen en 750 buiten) hoef je geen protocol te volgen en is geen toelating van de gemeente nodig. Alle maatregelen vervallen dus in dat geval. Als je boven deze maxima gaat moet je wel steeds het protocol volgen (CIRM/CERM) en toelating hebben van de gemeente.

Je hoeft ook geen protocol meer te volgen als je met CST werkt. Het horecaprotocol vervalt in dat geval ook.

Er is intussen ook een nieuwe en definitieve versie van de Uitvoerende Samenwerkingsovereenkomst die de toepassing van het Covid Safe Ticket (CST) regelt, met ingang vanaf 2 augustus. Vanaf dan worden de regels met betrekking tot de geldigheidsduur van de CST als volgt gespecificeerd: de geldigheidsduur van een PCR-test wordt 2 dagen; de geldigheidsduur van een RAT is één dag.
Samenvattend, een CST is geldig in de volgende gevallen:

 • De persoon in zijn bezit is van een vaccinatiecertificaat : volledig ingeënt + twee weken;
 • Of als er een herstel certificaat van minder dan 6 maanden beschikbaar is;
 • Of als een PCR-test een negatief resultaat geeft of een snelle antigene test uitgevoerd door medisch geschoold personeel  een negatief resultaat geeft:
  • Voor PCR: geldigheid = dag van staalname + 2 dagen
  • Voor de RAT: geldigheid = dag van staalname + 1 dag

De volgende beslissingen blijven van toepassing:

 • Toegangscontrole is streng: de CST is persoonlijk. Dat betekent dat ook de identiteitskaart gecontroleerd moet worden. Het is niet mogelijk om met steekproeven te werken. De controle mag gebeuren door het eigen personeel.
 • Verblijven op het evenement en eventueel daar overnachten is mogelijk maar houdt in dat de organisator eenmaal per dag de geldigheid van het Covid Safe ticket dient te controleren, hetzij bij de ingang van het terrein, hetzij op een deel van het terrein (camping): de middelen dienen dus door de organisator ter beschikking te worden gesteld om het Covid Safe Ticket te (her)lezen volgens de voorwaarden zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst daarvan.
 • Als de CST is verlopen, wordt ofwel de organisator met beschikbare testfaciliteiten ofwel de deelnemer uitgenodigd om het terrein onmiddellijk te verlaten en terug te begeleiden naar de uitgang.

Als deze regels niet in acht genomen worden, kan het evenement niet plaatsvinden.

Verder is er meer duidelijkheid over het werken met CST voor activiteiten <200/400 en voor personeel:

 • CST voor personeel: werken met CST geldt enkel voor publiek. Het is dus niet mogelijk om CST te gebruiken voor personeel. Het personeel moet de maatregelen op de werkvloer blijven respecteren.
 • CST voor activiteiten <200/400: CST kan niet voor deze activiteiten, tenzij de lokale overheid daar anders over beslist. Bovendien kan de interne preventiedienst op basis van een risicoanalyse nog altijd besluiten dat ze de verplichting tot mondmaskerdracht voorlopig wel nog wil  behouden. Het is daarbij wel beter om te vertrekken vanuit capaciteit, en niet het aantal effectief verkochte tickets. Je kan wel zelf de capaciteit van de zaal herbepalen. Zo kan je een zaal van 250 beperken tot 200 als je activiteiten zonder maatregelen wil nemen. Het omgekeerde is absoluut niet aan te raden, met andere woorden,een activiteit aankondigen met CST om dan bij de vaststelling dat er minder dan 200 tickets verkocht zijn het roer om te gooien.

We gaan ook nog even in op de schoolvoorstellingen. Vorige week liet Kabinet Onderwijs weten dat extra-murosuitstappen de protocollen van de bevoegde sectoren volgen. Samen met kabinet Cultuur bevestigen ze dat volgende maatregelen gelden bij schoolvoorstellingen:

 • Schoolvoorstellingen met minder dan 200 leerlingen kunnen zonder SD en mondmaskers. Vanaf 1 oktober wordt de grens opgetrokken naar 500 leerlingen.
 • Voorstellingen voor 200 of meer leerlingen vallen onder CIRM. Hiervoor dien je de CIRM-capaciteit (100% CIRM-capaciteit) te gebruiken en verdeel je de leerlingen over de zaal in hun klas- of schoolbubbels. Leerlingen blijven dus in hun klasbubbel zitten, daar hoeft de afstand niet bewaard te worden. Mondmaskers zijn in dat geval wel verplicht. Vanaf 1 oktober wordt de grens opgetrokken naar 500 leerlingen.
 • Activiteiten met essentiële derden zijn toegelaten op school indien ze deel zijn van de leerplannen.

Belangrijke afwijking: voor Brussel gelden nog steeds dezelfde maatregelen zoals in juni. Dat wil zeggen: leerlingen zitten in klasbubbels, er mogen wel meerdere scholen in dezelfde zaal zitten, geen openbaar vervoer bij verplaatsingen en maximum 200 personen in een zaal. Hierbij moet ook 75% CIRM-capaciteit gerespecteerd worden. Mondmasker is verplicht.

In Brussel geldt nog steeds een andere situatie. De Brusselse regering ziet CST als een oplossing. Ze moedigt de sector aan om zoveel mogelijk met CST te werken vanaf 1 september, binnen voor 200 of meer en buiten voor 400. Ze zijn voorstander om CST te gebruiken voor andere aangelegenheden dan evenementen. We vernemen dat werken met CST onder de 200 niet wordt toegelaten door de Brusselse overheden. Elke organisator neemt best direct contact met de Brusselse overheid (de minister-president) en ook met de lokale overheid om haar plannen voor te leggen.

Voorts wordt er hard gewerkt aan de versoepelingen van de extra strenge regels voor muzikanten, koren en zangers. Zodra die gerealiseerd zijn, volgt een officiële communicatie. We verwachten bevestiging hiervan in de komende dagen.

Warme groeten,

Team Covexit

Categorieën
Update

UPDATE 19/07/2021

Beste sectorgidslezer,

Na een weekend uitstel door de watersnoodramp die ons land getroffen heeft, vond vandaag het overlegcomité plaats. Daar werden weinig grote aankondigingen gedaan, onze regering benadrukt vooral dat het voorzichtig en stap voor stap wil versoepelen om een jo-jo-effect te vermijden. Alle regels rond het dragen van mondmaskers, social distancing en ventilatie blijven dus in voege.

Voor onze sector is het belangrijkste nieuws het invoeren van een Covid Safety Ticket (CST) voor evenementen vanaf 1.500 personen buiten. Dat CST wordt op 13 augustus ingevoerd voor evenementen buiten. Concreet betekent het dat je afstands- en mondmaskerregels kan laten vallen voor wie minstens twee weken gevaccineerd is, voor wie een negatieve PCR-test kan voorleggen die maximaal 48 uur oud is of voor wie kan bewijzen dat hij hersteld is van covid. Antigeentesten worden niet aanvaard.

Het Covid Safety Ticket is niet verplicht. Dat betekent dat evenementen gewoon kunnen doorgaan volgens de op dit moment reeds geldende regels (met mondmaskers en afstand). Vanaf 1 september is het CST ook beschikbaar voor evenementen binnen.

De reeds aangekondigde en bevestigde versoepelingen vanaf 1 augustus (3000 binnen/5000 buiten) blijven ondertussen dus geldig.

Wat betreft het reizen is aangekondigd dat de controles opgedreven zullen worden op de luchthavens en in de treinstations.

De rest van de maatregelen blijven dus hetzelfde. De komende dagen hebben we overleg om de beslissingen verder te verfijnen. Dan komen we bij jullie terug met meer informatie en wordt de website verder geüpdatet.

Het volgende overlegcomité staat gepland ten laatste half augustus, hopelijk eerder.

Veel succes met de geplande evenementen en een fijne zomer gewenst!

Team Covexit