Categorieën
Update

UPDATE 09/09/2020

Beste sectorgidslezer

Na onze vorige update (dd: 08/09/2020) werd het basisprotocol cultuur van CJM ondertussen aangepast. Dat geeft ons meer inzicht in bepaalde modaliteiten omtrent de communicatie van gisteren. Dit kreeg ondertussen zijn vertaling in onze sectorgids. Zoals altijd raden wij iedereen aan lokaal de juiste preventiemaatregelen te implementeren in de eigen infrastructuur.

In de snelheid van onze communicatie hebben we enkele zaken voor waar doen uitschijnen. Dat was uiteraard niet onze bedoeling. We wilden enkel positief perspectief geven. Voor de helderheid: de nieuwe modaliteiten rond zang en koor zijn nog niet volledig afgeklopt. Deze liggen eind deze week ter goedkeuring bij de relevante instanties. Daarnaast is er nog enige onduidelijkheid over de implementatie bij de verschillende gemeenschappen. Wij excuseren ons voor onze voortvarendheid en brengen jullie op een later moment uiteraard op de hoogte van de uiteindelijke beslissing.

Wij zien samen met jullie verder positief nieuws tegemoet.

Categorieën
Update

UPDATE 08/09/2020

Beste sectorgidslezer

Nu de versoepelingen van 1 september overal geïmplementeerd zijn, is het tijd voor een nieuwe update met weer wat goed nieuws en verduidelijkingen.

Vorige week vond er een productief overleg plaats tussen de sector en de minister van cultuur. Daar werd afgesproken om vanaf nu wekelijks af te spreken en samen te werken aan het relanceplan voor onze sector en het afstemmen van eventuele nieuwe maatregelen. Op diezelfde vergadering werd ook afgeklopt dat – vanwege de vele goede praktijkvoorbeelden en het uitblijven van besmettingen – de tussenrij bij verankerde tribunes niet meer vrijgelaten moet worden. Op deze manier zou de capaciteit van de meeste zalen tot 70% moeten stijgen. Deze informatie werd ondertussen ook gecommuniceerd door het kabinet en wordt opgenomen in het basisprotocol. Eenmaal dat gepubliceerd wordt, geldt dit voor alle infrastructuren.

Er komen nogal wat vragen binnen over de specifieke seatingmaatregelen bij fase GEEL en fase ORANJE. Momenteel is het basisprotocol echter duidelijk: zowel bij GEEL als ORANJE mag het publiek op één meter of één stoel van elkaar gezet worden, straks ook zonder het vrijlaten van de tussenrij.  Het mondmasker is in beide fases verplicht. Door het nog in voege zijnde MB dat een algemene mondmaskerplicht oplegt, is er wat verwarring maar eenmaal dat MB opgeheven wordt, vervalt mondmaskerplicht in GEEL wanneer de afstand van anderhalve meter gegarandeerd kan worden bij activiteiten. Voor publieke events blijft de mondmaskerplicht dus gelden tot nader order.

De modaliteiten van het CIRM zijn ondertussen ook duidelijk. Een dossier wordt ingediend bij de burgemeester. Die werpt een eerste blik, verklaart het wel of niet ontvankelijk en speelt het door aan het CIRM. Daar zal het tegen het licht van de parameters gehouden worden. Het orgaan zal dan een advies formuleren, ondertekend door de minister van cultuur waarna het dossier terug bij de burgemeester komt. Die maakt de finale beslissing op basis van het advies. Het MB is duidelijk dat een advies van de vakminister van de gemeenschappen noodzakelijk is alvorens die beslissing kan gebeuren. Meer informatie en toelichting van de parameters via www.covideventriskmodel.be/cirm en het invulformulier: https://covideventriskmodel.be/assets/docs/cirm-scan.pdf 

Wat betreft zang en koren was er recent een afstemming tussen Nederlandstalige en Franstalige gemeenschap met de amateurkunsten en de professionele kunsten. Onze maatregelen zijn daar bevestigd en verfijnd. Het gaat om afstand, gekoppeld aan het gebruik van een mondmasker

 • Zonder masker : 3m rondom
 • Met masker : 2 m rondom
 • Met plexischermen : 1,5m (en zonder masker)
 • Op 1 rij in dezelfde richting: 1,5m afstand (en zonder mondmasker)

Dit wordt binnenkort aangepast in het basisprotocol maar we geven het nu al graag mee. Het fijne is dat dit nu geldig is aan beide kanten van de taalgrens en zowel in de amateurkunsten als de professionele kunsten. 

Ten slotte krijgen we ook heel wat vragen over het internationaal touren en/of het werken met buitenlandse artiesten. Cultuurloket is aangesteld als aanspreekpunt in deze materie. Zij hebben daarvoor de nodige juridische capaciteit. Op onze website verwijzen we rechtstreeks naar hun pagina waar telkens de allerlaatste update te vinden zal zijn. Nieuws van de dag is wel dat ‘professionelen uit de cultuursector’ expliciet opgenomen zijn in de uitzonderingslijst van de essentiële reizigers. Verdere vragen daarover gaan best rechtstreeks naar Cultuurloket. Wij nemen natuurlijk verdere bezorgdheden ter harte en formuleren op basis daarvan voorstellen aan de minister. Op 14 en 15 september vindt er een Europees interministerieel overleg plaats waar de harmonisering van internationale maatregelen qua reizen op de agenda staat. De kern van ons voorstel is harmonisering, een ‘laisser passer’-aanpak voor het reizen van cultuurwerkers en de financiering van dit alles. Dat is de enige manier waarop wij Europees op tournee kunnen en Europees werk kunnen tonen.

Onze sector kan stilaan aan de slag met een kader dat op lange termijn rust en werk kan brengen. De laatste eindjes moeten echter nog geknoopt worden en wij lossen niet alvorens dat gebeurd is. De minister van cultuur heeft meer dan ooit zijn engagement uitgesproken om deze klus samen met ons te klaren en samen tot werkbare modellen te komen. De goodwill naar de tussenrijen en bovenstaande afstemming zijn daar mooie voorbeelden van.

Blijf vooral veilig organiseren en cultuur presenteren.

Categorieën
Update

UPDATE 28/08/2020

Beste sectorgidslezer

Alweer een update maar goed nieuws laat je beter niet liggen. De afgelopen dagen is er heel intensief overleg geweest met de verschillende overheden. Dat heeft resultaten met zich meegebracht. Deze zijn ondertussen te lezen in het vernieuwde basisprotocol van CJM.

Het belangrijkste resultaat is dat de social distancing op basis van bubbels in gezeten opstellingen vanaf 1 september op 1 stoel (1 meter) rond-om-rond komt. Een mondmasker blijft daarbij verplicht.

Daarnaast werd op een overleg tussen verschillende ministers ook het definitief kader voor de kleurencodes goedgekeurd. Dat is goed nieuws want de kleurencodes bieden niet alleen een langetermijnoplossing voor werkbare co-existentie met het virus maar bieden ook aan lokale overheden duidelijke handvaten om de lokale situatie correct in te schatten. Zo zal een geïsoleerde uitbraak in een fabriek of een woonzorgcentrum nooit leiden tot een code rood en zullen verlammende angstreacties niet meer aan de orde zijn. We hopen dat alles hierover snel zijn invulling krijgt.

Er begint ook meer en meer duidelijk te worden over de oprichting en modaliteiten van het Eventloket waar permanente infrastructuren een uitzondering op de maximale capaciteit kunnen aanvragen. We verwachten daar volgende week meer nieuws over.

Ten slotte merken we dat velen van jullie vragen hebben over professioneel internationaal reizen en het ontvangen van internationale artiesten. Tussen alle verwarrende informatie door, is een belangrijk feit wel dat touren als essentiële verplaatsing gezien wordt en dus altijd mogelijk is, ook naar rode zones. De procedure bij terugkeer naar/binnenkomen van België is minder duidelijk. Cultuurloket is deze situatie aan het onderzoeken en werkt momenteel aan een afgetoetst en sluitend juridisch kader waarin alle procedures duidelijk zijn. Eenmaal ze beschikbaar is, zal deze communicatie ook beschikbaar zijn via de pagina ‘touren‘ op onze website.

Alle bevestigde wijzigingen worden morgen aangepast op de website van de sectorgids. Tegen 12u staat alles klaar voor de situatie vanaf 1 september.

Het doet deugd om jullie nog eens wat concreet goed nieuws te kunnen geven. Laat dit een katalysator zijn voor nog meer fijne en veilige evenementen en creaties.

Geniet van het weekend!

Categorieën
Update

UPDATE 26/08/2020

Beste sectorgidslezer

De updates volgen snel op elkaar. Je moet het ijzer smeden als het heet is, leerden wij altijd. Dat is dus exact wat we aan het doen zijn. We voelen dat een en ander mogelijk wordt binnenkort. Hopelijk kunnen we dan ook snel positief terugkoppelen naar jullie. De situatie zorgt evenwel voor veel en soms verwarrende berichten langs alle kanten waar wij wat duidelijkheid in proberen te scheppen.

Deze ochtend hadden wij een webinar met heel wat burgemeesters, cultuurfunctionarissen en lokale cultuurvertegenwoordigers. Dat klokte af op 437 inschrijvingen. Het werd een intense en diepgaande uitleg waarin we met handen en voeten duidelijk maakten dat lokale evenementen veilig georganiseerd kunnen worden aan de hand van de sectorgids en CERM. Die boodschap kwam goed aan maar burgemeesters gaven zelf aan nood te hebben aan een landelijk, goed uitgewerkt kader waarmee zij lokaal aan de slag kunnen. Onze oplossing met kleurcodes ligt natuurlijk op tafel.

Daaruit kwamen heel wat vragen naar voor. Die zijn vandaag al deels aangevuld in de FAQ. Vrijdag volgt er nog een lading. Daarnaast gebeurden er enkele kleine aanpassingen aan de maatregelen voor zang. Indien zij op één lijn staan, mogen verschillende zangers zonder mondmaskers voor zich uit zingen. Pas op: dit geeft nog steeds geen vrijgeleide aan koorzang. Zij blijven gebonden aan 2 meter en een mondmasker.

Daarnaast begint er meer duidelijkheid te komen over de schoolvoorstellingen. Aangezien de vragen daarrond zich bleven opstapelen, hebben we een nieuwe pagina aangemaakt onder het kopje ‘PUBLIEK’. Deze pagina zal steeds up to date de laatste stand van zaken weergeven inzake schoolvoorstellingen. Momenteel geeft het vooral informatie over de extra muros bij -12-jarigen. Voor jongeren boven de 12 jaar is er nog steeds te weinig perspectief. We blijven dan ook duwen op het kabinet Weyts om deze situatie zo snel mogelijk om te buigen.

We blijven natuurlijk ook op andere fronten hard werken; de kleurencodes, de verkleining van de social distancing bij gezeten evenementen en de opstart en goede werking van het eventloket. Wij rapporteren alle resultaten van die onderhandelingen aan jullie in de komende nieuwsbrieven.

Daarnaast staat de pagina met een indrukwekkende oplijsting van goede praktijken online. Deel dus en masse! Wij doen nogmaals een oproep om deze samen met ons zo lijvig mogelijk te maken en alle artikels en voorbeelden van goede praktijken door te sturen. Fotomateriaal is ook altijd welkom.

Hou de druk hoog op alle fronten om deze oplossingen de juiste richting uit te sturen.

Categorieën
Update

UPDATE 24/08/2020

Beste sectorgidslezer

We kunnen jullie kort na de vorige update alweer een nieuwe voorschotelen want de publicatie van het ministerieel besluit rond de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 20 augustus brengt wat meer zekerheid met zich mee.

Zoals eerder aangegeven gaat de maximale capaciteit terug naar het niveau van juli. Dat wil zeggen dat we vanaf 1 september en minstens voor een maand 200 mensen binnen en 400 mensen buiten mogen ontvangen. Het gaat hier om publieksaantallen. Crew en cast hoort daar dus niet bij.

De uitzondering die aangevraagd kan worden op deze maxima door permanente infrastructuren staat ook in het MB. Over de specifieke werkwijze staat er enkel in dat ‘de aanvraag voorgelegd wordt aan de bevoegde burgemeester’. Wij zijn met het kabinet en de administratie in overleg om de modaliteiten van de procedure snel en correct te bewerkstelligen.

Daarnaast hadden wij met de GEES besproken dat de social distancing in gezeten opstellingen naar 1 meter zou gaan. Het MB bevestigt deze afspraak jammer genoeg niet. Wij staan in contact met kabinetten, administratie en GEES om op te volgen waarom deze afspraak niet opgenomen is in het beleid.

Er is ook nieuws over de schoolvoorstellingen. Scholen starten in code GEEL. Dat betekent voor:

 • Basisonderwijs:
  • extra muros mogelijk, niet-essentiële derden welkom
 • Secundair onderwijs:
  • extra muros opgeschort, niet-essentiële derden beperkt
 • DKO:
  • Extra muros -12: oké, essentiële derden toegelaten
  • Extra muros +12: opgeschort, geen essentiële derden

Bij oranje worden extra muros voor iedereen opgeschort en bezoek van niet-essentiële derden overal beperkt. Bij rood zijn enkel essentiële derden toegelaten. Een overzicht van de maatregelen is beschikbaar via de aangepaste draaiboeken voor onderwijs. Deze maatregelen blijven voor onbepaalde duur van kracht. Wij blijven uiteraard duwen op het kabinet Weyts voor meer duidelijkheid en om extra muros ook mogelijk te maken in het secundair onderwijs.

De aanpassing aan de website inzake de maatregelen die vanaf 1 september ingaan, zal gebeuren op 31 augustus. Op die manier zijn de gepubliceerde maatregelen steeds de geldende.

Wij blijven iedereen oproepen om de druk hoog te houden op sociale media. Bij vragen blijven we bereikbaar op het mailadres.

Zorg voor jezelf en anderen.

Categorieën
Update

UPDATE 20/08/2020

Beste sectorgidslezer

De Nationale Veiligheidsraad van vandaag (20/08/2020) bracht enkele versoepelingen mee voor onze sector waardoor we terug een versnelling hoger kunnen schakelen. We hebben op alle beleidsniveaus gedrukt om duidelijk te maken dat cultuur aan de hand van de sectorgids veilig georganiseerd én beleefd kan worden. Toch hadden we veel meer op tafel gelegd dan we gekregen hebben.

Allereerst is er opnieuw een verhoging van de maximaal toegelaten capaciteit. Binnenevenementen kunnen voor 200 man terwijl er buiten weer 400 man publiek ontvangen kan worden. De mondmaskerplicht die sinds eind juli van kracht is, blijft uiteraard gelden. Wij hebben met de GEES afgesproken om de SD te verkleinen naar 1 meter, wat natuurlijk grote verschillen in bezettingsgraad met zich mee kan brengen. Dat hoorden we niet op de Veiligheidsraad maar wordt mogelijks opgenomen in het MB.

Daarnaast kunnen permanente infrastructuren vanaf 1 september een aanvraag tot uitzondering op de maximale capaciteit indienen. Dat gebeurt op advies van de minister van cultuur en de burgemeester via het eventloket. We hebben de administratie gevraagd hoe de exacte procedure in elkaar zal zitten. We hopen daar volgende week meer duidelijkheid over te hebben.

Met ons kernteam hebben we een kader uitgewerkt – naar analogie met de kleurencodes van onderwijs – om discrepanties op lokaal niveau tegen te gaan en eenheid van commando te bewerkstelligen. Het gaat hierbij ook om vier kleurcodes die elk hun specifieke maatregelen hebben maar steeds de ruimte voor cultuurbeleving laten. Zowel de GEES als de administratie waren zeker te vinden voor deze langetermijnoplossing maar de Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat het nog te vroeg was voor dergelijk stabiel en duurzaam kader.

Schoolvoorstellingen zijn tot nader order verboden. Wij hadden nochtans voorgesteld om schoolvoorstellingen mogelijk te maken bij code geel en code oranje mits het volgen van strikte hygiënische maatregelen maar de GEES noch de Nationale Veiligheidsraad wilden daar momenteel op ingaan. Hun argument was dat het een te grote mobiliteit met zich mee zou brengen. Wij zijn teleurgesteld over die beslissing en hebben dat laten blijken. We zijn er zeker van dat schoolvoorstellingen veilig zouden kunnen doorgaan en gaan dan ook blijven drukken voor meer perspectief.

Deze maatregelen blijven een maand van kracht. Eind september volgt er een nieuwe Nationale Veiligheidsraad. Daarbij ligt de focus op de langetermijnplannen. Wij blijven echter niet stil zitten en blijven duwen op het beleid. We hebben nood aan meer perspectief dan ons nu gegeven is. Dat geldt voor de maximale capaciteit maar ook voor bv schoolvoorstellingen. Daarnaast schrijven wij actief mee aan de langetermijnoplossingen (de kleurencodes) voor onze sector zodat er werkbare maatregelen afgekondigd worden.

Ten slotte roepen we iedereen graag op om goede praktijkvoorbeelden en positieve berichtgeving rond georganiseerde activiteiten te delen met ons. We gaan een pagina op de website maken om aan te tonen hoeveel goede evenementen er plaatsvinden en hoe daar op gereageerd wordt. 

Morgen zitten wij in het kader van ons engagement in de Crisiscel Cultuur samen met een aantal gouverneurs en op woensdag 26 augustus is er een webinar voor alle geïnteresseerde burgemeesters om hen duidelijk te maken wat de sectorgids is en waarom cultuur coronaproof kan. Engageer zeker jullie burgemeesters om hier aan deel te nemen. Ze kunnen zich inschrijven via deze link.

Zoals altijd houden we jullie op de hoogte bij eventuele veranderingen en blijven wij bij vragen bereikbaar op het mailadres. Houd de druk hoog door te posten op sociale media en in overleg te treden met jullie lokale overheid.

Blijf organiseren en toon dat cultuur veilig kan!

Categorieën
Update

UPDATE 28/07/2020

Beste sectorgidslezer

De verslechterende epidemiologische heeft de Nationale Veiligheidsraad doen terugkeren op zijn stappen. De cijfers gaan de slechte kant uit dus worden de teugels weer wat strakker in de handen genomen. Jammer genoeg brengt dat ook enkele verscherpingen mee voor het culturele veld.

Ten eerste zijn er enkele verscherpingen op nationaal niveau. De website is aangepast aan deze nieuwe realiteit. Vanaf 29 juli 2020 zijn evenementen tot nader order mogelijk voor maximaal 100 mensen indoor en 200 mensen outdoor. Voor zomerkampen, begeleide activiteiten, workshops en repetities verandert er niets zolang zij natuurlijk strikt volgens de maatregelen van de sectorgids plaatsvinden.

De komende periode wordt ook het lokaal niveau heel belangrijk aangezien lokale overheden zelf strengere maatregelen kunnen opleggen in het geval van een (besmettings)uitbraak. Wij hebben de lokale overheden gevraagd om ons op de hoogte te houden van eventuele eigen maatregelen op vlak van cultuurbeleving. Alle informatie die binnenloopt, verzamelen wij op een nieuwe pagina die steeds up to date gehouden zal worden. De maatregelen voor stad Antwerpen bijten alvast de spits af.

Ten slotte roepen we iedereen op om niet laks te zijn met de maatregelen. Niet bij het organiseren maar ook niet bij het bezoeken van evenementen. We zijn professionelen die veilige events op poten zetten waar mensen zonder zorgen maar met de juiste begeleiding naartoe kunnen komen.

Zorg goed voor elkaar.

Categorieën
Update

UPDATE 24/07/2020

Beste sectorgidslezer

Iedereen voelde het min of meer aankomen maar de Nationale Veiligheidsraad zette gisteren de eerder aangekondigde versoepelingen van Fase 5 (vanaf 1 augustus) voor onbepaalde duur on hold. De vroegste datum van versoepeling wordt 1 september, al hangt dat natuurlijk samen met de evolutie van de besmettingscijfers.

Daarnaast deelden de beleidsmakers nog enkele kleine verscherpingen mee. Zo wordt een mondmasker verplicht op alle drukke plaatsen. Daar worden culturele evenementen bij gerekend. Dat betekent dat een mondmasker zowel binnen als buiten verplicht wordt. Eventuele verdere verfijning van deze maatregel communiceren wij natuurlijk meteen.

Ook de horeca kan niet verder doen zoals ze bezig zijn. Dat is niet onbelangrijk voor onze sector, aangezien elke vorm van horeca – dus ook de bars bij culturele evenementen – dezelfde regels moet volgen. Er geldt een registratieplicht waarbij het e-mailadres van klanten opgevraagd moet worden en een mondmasker is verplicht bij elke circulatie waarbij de klant zijn of haar tafel verlaat.

Onze website is ondertussen – als enige, dare we say – volledig aangepast aan deze nieuwe toestand. We maken daar een zaak van omdat we willen dat iedereen steeds op de beste manier met de geldende maatregelen aan de slag kan in de hoop dat evenementen zo geen superspreaders worden. Wij hebben een van de sleutels tot de besmettingscijfers in handen en kunnen/mogen daar niet onverantwoord mee omspringen. Blijf vooral organiseren en presenteren maar blijf het met de grootste (voor)zorg doen.

Let’s keep on getting together. Op anderhalve meter. Met een mondmasker.

Fijn weekend!

Categorieën
Update

UPDATE 10/07/2020

Beste sectorgidslezer

Net als jullie vernamen wij gisterenavond het nieuws dat mondmaskers verplicht worden vanaf morgen (zaterdag 11 juli 2020) in bepaalde situaties. Enkele van die situaties hebben natuurlijk rechtstreeks betrekking op onze sector. Het gaat hier om concert- en theaterzalen, musea, bioscopen en andere culturele ontmoetingsplaatsen.

Het is nog wachten op de publicatie van het Ministrieel Besluit in het Staatsblad om het officieel te maken. Doorheen de dag spraken wij verschillende instanties aan op zoek naar precisering van deze nieuwe maatregel en uit die gesprekken besluiten wij voorlopig het volgende:

Het mondmasker is verplicht…

 • voor alle bezoekers en werknemers van evenementen in binnenlocaties. Pas op; een tent wordt ook gezien als binnenlocatie, zelfs wanneer alle zijkanten open staan.
 • bij buitenlocaties in situaties waar de anderhalve meter niet aangehouden kan worden (smalle doorgangen, in- en uitgangen etc).

Het is dus niet zo dat het mondmasker gebruikt kan worden als middel om voor lange tijd de afstand tussen mensen te verkleinen. Social distancing blijft regel nummer een. Daarnaast blijft het mondmasker nog steeds verplicht bij buitenevenementen waar luide versterkte muziek gespeeld wordt en de organisator van oordeel is dat dit het publiek aanzet tot meezingen en/of roepen.

Deze informatie is overal in de sectorgids aangepast. Het gaat daarbij vooral om de informatie onder het kopje ‘PUBLIEK’. Uiteraard moeten reeds opgemaakte draaiboeken aangepast worden aan deze nieuwe maatregel.

Ten slotte geven wij graag mee dat wij vanaf maandag in permanentiemodus gaan. Wij blijven de situatie natuurlijk opvolgen en ook vragen zullen nog beantwoord worden. Dat zal echter wel wat langer duren maar het antwoord op zo goed als alle vragen is vindbaar op de website. De zoekfunctie kan de zoektocht aanzienlijk makkelijker maken en in de FAQs staan veel losse vragen en antwoorden die we eerder al beantwoordden.

Fijne zomer aan iedereen, succes met alle evenementen. We ontmoeten jullie daar graag, met een pint en op gepaste afstand.

Zorg goed voor jezelf, je collega’s en je publiek.

Categorieën
Update

UPDATE 01/07/2020

Beste sectorgidslezer

Na een overleg met de GEES eerder vandaag kunnen wij een reeks goed nieuws brengen die de heropstart van de publieke activiteiten toch weer wat verlicht. Onderaan deze update wijzen we iedereen graag ook nog op enkele aangepaste secties op de website.

We beginnen met twee algemene versoepelingen. Zo is het bij het verzamelen van contactgegevens niet langer nodig om deze van elke unieke bezoeker te verzamelen. Eén contactpersoon per bubbel volstaat. Wanneer er een mogelijke besmetting zou zijn, zal deze persoon de contactgegevens van de anderen moeten delen met de tracing instanties.

Daarnaast kunnen evenementen ook doorgaan voor een staand publiek. Zij moeten wel altijd verzameld zijn rond een statafel en de social distancing tussen bubbels moet altijd gerespecteerd worden.

Dan kijken we even naar muziek. Er is een kleine aanpassing naar de opstelling van blazers toe. Nadat eerst vastgelegd werd dat schermen van plexi of ander materiaal altijd verplicht waren, wordt het nu een ‘of/of’ verhaal. Wanneer blazers op twee meter van andere muzikanten opgesteld worden, hoeven dergelijke schermen niet meer. Is de afstand beperkt tot anderhalve meter, moeten schermen wel nog.

Daarnaast is er duidelijkheid gecreëerd rond het maximaal toegelaten aantal van 50 mensen op een podium. Dit is een maatregel die enkel van toepassing is bij amateurs. Professionelen mogen – als de locatie dat toe laat – met meer op een podium staan.

Goed nieuws voor kinderkoren: alle leden jonger dan 12 jaar moeten geen mondmasker dragen. Als het gaat om een gemixte groep waar ook kinderen ouder dan 12 jaar in zingen. Dan moet iedereen een mondmasker dragen.

Ook de schoolvoorstellingen kwamen nog eens aan bod. Daar kregen we te horen dat groepen van -12-jarigen zonder social distancing geplaatst zullen kunnen worden. Bij groepen van kinderen boven de 12 jaar zal social distancing blijven gelden omdat dit op school ook zo is. Men spreekt daar enkel van een ‘klasbubbel’ om tracing bij eventuele besmetting makkelijk te maken. Die ‘klasbubbel’ houdt echter niet in dat zij social distancing niet meer moeten respecteren.

Daarna wijzen we iedereen graag nog eens op het belang van goede ventilatie bij het organiseren van evenementen in een binnenlocatie (een tent wordt ook als binnenlocatie gezien). De richtlijnen daarrond kregen een lichte update op onze website. Deze richtlijnen werden goedgekeurd door de GEES.

Er zijn discrepanties aan het licht gekomen in de verschillende protocollen van de regio’s. Deze ongelijkheden (vooral naar zaalvulling met mondmaskers in plaats van social distancing) is aangekaart bij de GEES en per direct op de agenda gezet voor een Interministriële Conferentie op 14 juli. Erika Vlieghe gaf meteen te kennen dat de situatie het momenteel niet toelaat om een zaal op een andere manier te vullen dan met respect voor de social distancing. Er werd wel een duidelijk verlangen naar meer perspectief geuit door ons (bv geen rij tussen laten, de afstand verkleinen). De GEES erkent dat er perspectief zal komen eenmaal de situatie dat toelaat.

We geven ook mee dat er een kleine wijziging is in de benadering van de CERM. Hoewel het eerst leek dat dit door iedereen gebruikt zou moeten worden, legt het Ministrieel Besluit van 30 juni met inwerkingtreding op 1 juli vast dat dit enkel moet voor evenementen die de capaciteit van 200 toeschouwers overstijgen. Dat houdt in dat er geen CERMs opgesteld moeten worden voor alle binnenactiviteiten in juli. Het draaiboek blijft natuurlijk onontbeerlijk voor deze evenementen. Dat kan volledig opgesteld worden op basis van de sectorgids.

Ten slotte gaf de GEES ook mee dat de sectorgids Professionele Kunsten altijd de te volgen gids is wanneer er op een evenement iets op een podium door gaat. Het maakt niet uit of dat professioneel, amateur, openbaar, privé of binnen het kader van een evenement van een andere sector is.

Allemaal goed nieuws. Wij blijven uiteraard gaan voor beter en kijken erg uit naar het IMC van 14 juli die een gelijke manier van werken in Franstalig en Nederlandstalig België zou moeten brengen.

sectorgids@overlegkunsten.org blijft de hele zomer bereikbaar voor vragen, opmerkingen. Persoonlijke uitnodigingen voor events zijn ook altijd welkom.

AANPASSINGEN OP DE SITE:

 • Er staan heel wat voorbeelden van draaiboeken, zitplannen en andere documenten online.
 • Er zijn heel wat FAQs toegevoegd de afgelopen week. De nieuwste vragen krijgen steeds een * mee als indicatie.
 • Amateurs kregen door de aanpassing van het basisprotocol eindelijk uitsluitsel over hun situatie. Het komt er veelal op neer dat zij, mits aangeduide coördinatie (een ‘coronaverantwoordelijke’), dezelfde regels volgen als de professionelen.
 • Op de laatste NVR werden nieuwe maximumcapaciteiten aangekondigd. Deze aantallen werden aangepast waar nodig op de website.
 • Het nieuwe basisprotocol cultuur bracht nog meer duidelijkheid over het organiseren van workshops. Er werd een handig overzicht toegevoegd aan de website waardoor je snel de juiste te-volgen-maatregelen kunt vinden.