Touren

De specifieke situatie rond internationaal touren en het ontvangen van internationale artiesten wordt blijvend opgevolgd door Cultuurloket. Hun overzicht van correcte informatie is te vinden op hun website.

Momenteel merken we uit het bevragen van goede praktijkervaringen dat een uitwisseling van draaiboeken en het tijdig opstarten van een gesprek tussen partners, gecombineerd met testing tot een oplossing kan leiden voor heel wat vragen bij het touren.