Specifieke maatregelen voor bewegingsgerelateerde kunsten

De uitzondering hieronder beschreven geldt specifiek op het podium voor professionele artiesten uit de domeinen dans, ballet, circus, theater, woord en andere bewegingsgerelateerde kunsten.

Bij scènes waarbij dat onmogelijk is, mag de afstandsregel overschreden worden op basis van artikel 25 van het geldende MB dat in werking treedt op 9 juni. Dit MB stelt ook dat bij deze overschrijding een mondmasker niet nodig is op basis van volgende bepaling: “Het mondmasker of elk alternatief in stof mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit”.

Het is een uitzondering die artistiek werk mogelijk maakt en met extra aandacht opgevolgd moet worden om alles veilig te houden. Deze maatregel maakt geen onderscheid tussen creatie, repetitie en voorstelling.

Deze maatregelen zijn een toevoeging op de algemene regels die steeds ook gevolgd moeten worden en moeten als uitzondering gezien worden. Waar afstand behouden kan worden of mondmaskers gedragen, moet dat zoveel mogelijk gedaan worden. Daarnaast raden wij ook aan om – in overleg met de bedrijfsarts – een testingstrategie uit te werken wanneer deze uitzondering gebruikt wordt.

Amateurkunstenaars kunnen zich wenden tot Danspunt (dans) en Open Doek (theater).