(Koor)zang

Alle maatregelen hieronder beschreven gaan van kracht in fase GEEL (vanaf 1 september).

Zang wordt gezien als de nummer één risicoactiviteit. Naast de basisregels moeten koren en individuele zangers zich strikt houden aan volgende specifieke maatregelen tijdens creatie, repetitie en voorstelling.

  • Zangers/koorleden houden minstens en altijd twee meter afstand van elkaar en van het publiek.
  • Koorleden moeten daarnaast altijd een mondmasker dragen.
  • Individuele zangers die naar elkaar toe zingen, doen dat met mondmaskers.
  • Zangers die op één rij opgesteld staan en niet naar elkaar toe zingen, mogen dat op anderhalve meter en zonder mondmasker.
  • Er wordt geen werkmateriaal gedeeld. Indien dit niet anders kan, moet er tussentijds ontsmet worden. Als er microfoons of headsets nodig zijn, heeft elke zanger zijn of haar persoonlijke microfoon of headset.
  • De vloer, het decor en de props worden beschouwd als werkmiddelen en worden regelmatig ontsmet met desinfecterend middel.