(Koor)zang

Zang wordt gezien als de nummer één risicoactiviteit. Naast de basisregels moeten koren en individuele zangers zich strikt houden aan volgende specifieke maatregelen tijdens creatie en repetitie.

 • Wanneer er een afstand van 3 meter rondom elke persoon voorzien kan worden, kan er zonder mondmasker gezongen worden.
 • Indien de afstand kleiner is dan drie meter, moeten koorleden een mondmasker dragen.
 • Die afstand kan verkleind worden tot anderhalve meter rondom als aan één van volgende voorwaarden wordt voldaan;
  • Er wordt wel een mondmasker (of gevalideerd alternatief) gedragen.
  • Er worden plexischermen geplaatst tussen de zangers.
  • Alle zangers staan op één rij naast elkaar en zingen in dezelfde richting, maar niet naar elkaar toe.
 • Individuele zangers die naar elkaar toe zingen, doen dat met mondmaskers.
 • Er wordt geen werkmateriaal gedeeld. Indien dit niet anders kan, moet er tussentijds ontsmet worden. Als er microfoons of headsets nodig zijn, heeft elke zanger zijn of haar persoonlijke microfoon of headset.
 • De vloer, het decor en de props worden beschouwd als werkmiddelen en worden regelmatig ontsmet met desinfecterend middel.