Klassieke muziek

Alle maatregelen hieronder beschreven gaan van kracht in fase GEEL (vanaf 1 september).

De hieronder beschreven maatregelen zijn overeengekomen op basis van internationale studies. Toekomstig onderzoek kunnen leiden tot voortschrijdend inzicht  wat versoepelingen in de toekomst met zich mee kan brengen. Zo worden er binnenkort extra aerosolmetingen georganiseerd in samenwerking met het Von Karman Institute for Fluid Dynamics.  Van zodra de resultaten bekend zijn worden die aan de GEES en het kabinet voorgelegd ter goedkeuring. Daarna verschijnen ze in de sectorgids.

Opstelling

Bovenop de algemene maatregelen nemen klassieke muzikanten op het podium te allen tijde volgende bijkomende maatregelen:

 • Binnen een orkest geldt voor iedereen een afstand van anderhalve meter, stoel tot stoel. Voor blazers gelden specifieke regels die beschreven worden in het uitklapmenu hieronder.
 • In de groep slagwerk moet het spelen van de instrumenten qua organisatie en personeel zo worden voorbereid dat de instrumenten zo stationair mogelijk kunnen worden bediend. Het uitwisselen van hamers of onderdelen van instrumenten moet worden vermeden.
 • Instrumenten mogen niet uitgewisseld worden tussen verschillende muzikanten. Indien dit onvermijdelijk is dan mag het instrument gedurende 72 uur niet worden gebruikt om er zeker van te zijn dat het instrument niet langer met het virus besmet is. Het (eventueel aanwezige) mondstuk moet altijd ontsmet worden voor gebruik door een ander persoon, ook na 72 uur.
 • Tijdens de repetities spreekt de dirigent doorgaans direct tegenover orkestmuzikanten. Daarom is er tijdens repetities een minimale afstand van 2 meter tussen de dirigent en de muzikanten en tijdens concerten 1,5 meter.
  Er wordt op toegezien dat muzikanten de social distancing ook toepassen op rustmomenten.
Blaasinstrumenten

Muzikanten die een blaasinstrument bespelen produceren aerosols en druppelvorming. Om besmetting tegen te gaan moeten specifieke hygiënemaatregelen strikt aangehouden worden:

 • Vermijd de gebruikelijke methode om vloeistof op de vloer te laten druppelen. Deze vloeistof kan potentieel besmettelijk zijn. 
  • De vloeistoffen moeten opgevangen worden in wegwerpdoeken, die na de repetitie of het concert worden weggegooid in een afgesloten vuilnisbak.
  • Instrumenten (messing en hout) moeten na het spelen worden gereinigd met wegwerpdoeken die na gebruik worden weggegooid. 
  • Als voor de reiniging speciale materialen nodig zijn, moeten deze na gebruik worden gewassen met water op een temperatuur van minimaal 60 graden celsius. Voor gevoelige materialen zijn lagere temperaturen met een desinfecterend reinigingsmiddel voldoende. 
  • Het verwijderen van gecondenseerd water uit kleppen door heftig te blazen kan niet. 
  • Handen moeten gewassen of gedesinfecteerd worden na contact met de vloeistof bij het schoonmaken van het instrument. Het schoonmaken van de instrumenten is de verantwoordelijkheid van de muzikanten.
 • Na het spelen moet de vloer in het werkgebied van de blaasinstrumenten grondig schoongemaakt worden.
 • De afstand van blazers tot andere muzikanten moet twee meter zijn. De afstand kan verkleind worden naar anderhalve meter door het gebruik van scheidingswanden van doorzichtig materiaal of fijn textiel die voldoende boven en rond de beker van de koperinstrumenten uitsteekt om te voorkomen dat de aerosols zich in het werkgebied van andere musici die voor de koperblazers zitten verspreiden. Er moet voldoende bescherming zijn, ook op momenten wanneer het instrument tijdens het spelen wordt bewogen. Veel orkesten werken al met dergelijke schermen in het kader van de geluidsbescherming van de muzikanten. Deze schermen tasten het klankbeeld minimaal aan.
 • Na een repetitie of concert moeten pupiters en andere werkoppervlakken in de buurt van de blaasinstrumenten gereinigd worden, inclusief de beschermende schermen.

Podiumplan

Voorbeeld van een orkestopstelling opgesteld door Frederik Styns​ (Symfonieorkest Vlaanderen) met volgende parameters:
– 1,5 m social distancing tussen alle musici
– 2 m social distancing tussen dirigent en musici (tijdens repetitie)
– schermen voor de koperblazers
extra schermen achter de eerste rij houtblazers
extra schermen achter de laatste rij strijkers
extra groot scherm voor de dwarsfluiten