Specifieke maatregelen voor muziek

Alle maatregelen die hieronder beschreven op de hieronder vermelde pagina’s gelden specifiek voor professionele artiesten uit de domeinen muziek, zang en koren. Zij worden door virologen als risicogroep gezien maar kunnen dankzij deze uitzonderingen toch artistiek werk maken en presenteren. Daarom moeten ze met extra aandacht opgevolgd worden om alles veilig te houden.

De afstanden hieronder beschreven kunnen dan ook nooit overschreden worden en social distancing moet te allen tijde bewaard worden.

Amateurkunstenaars kunnen zich wenden tot VI.BE (algemeen), Vlamo (instrumentale muziek) en Koor & Stem (zang).

Algemeen

Er wordt een een opsplitsing gemaakt tussen klassiek, pop/rock en (koor)zang. Het grootste verschil is de mogelijkheid tot versterking bij pop/rock waardoor er makkelijker met plexiglazen bescherming gewerkt kan worden. 

Het is van immens belang dat alle ruimtes waar culturele activiteiten plaatsvinden altijd voldoende verlucht worden. Het gaat hier zowel om repetitie- als concertruimtes. Bij mechanische verluchting is het belangrijk dat er geen recirculatie van lucht gebeurt maar er telkens verse lucht van buiten wordt aangedragen. Bij natuurlijke verluchting dienen alle mogelijke ramen en deuren geopend te worden voor een maximaal effect van verluchting.